Ett försök att skandalisera en hel yrkeskår


Replik till ordf. NKMR :s inlägg Tisd 21/1-03
Ruby Harrold-Claesson förnekar någon koppling mellan sin organisation NKMR (Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter) och scientologernas KMR (Kommittén för Mänskliga Rättigheter). RHC menar det vara pinsamt att inte känna till hennes förening, jag delar inte hennes uppfattning i denna fråga. Jag tycker att min förfrågan om kopplingar mellan de åtminstone till namnet förvillande lika föreningarna, är naturlig och begriplig.
Jag kan glädja RHC med att jag innan jag postade min replik på hennes första inlägg(9/1-03), såväl besökt hennes hemsida som gjort några korsreferande sökningar mot KMR och scientologerna.
I sitt senaste inlägg, kommer RHC med sensationella påståenden som att av alla tvångsomhändertagna barn idag är " 90 procent barn till skötsamma föräldrar där föräldrarna haft oturen att råkar bli osams med en socialsekreterare till exempel om rätten till socialbidrag när modern vill vara hemmafru och sköter sina barn". Detta påstår RHC är den samlade erfarenheten från medlemmarna i hennes förening. Vidare hävdar hon att " Och inte minst bär barnpsykiaterna en stor skuld i att så många barn felaktigt berövas sina biologiska föräldrar, eftersom barnpsykiaterna har en olycksalig förmåga att patologisera helt normal beteenden hos barn"
Det är, tycker jag anmärkningsvärt att en akademiskt skolad person (jur kand) även om hon är lekman inom barnpsykiatrins ämnesområde, i offentlighetens ljus försöker skandalisera en hel yrkeskår med vulgärargument som ovan. Någon källredovisning annat än uppfattningar från sin förening lämnar hon ej. Vad gäller hänvisningen till "Professor Lennart Sjöbergs studier ", har denne ej gjort några egna publicerade vetenskapliga studier inom det område RCH hänvisar till. Sjöberg har däremot publicerat ett antal kritiska artiklar, som innehåller tydliga referenser till andras studier som tangerar RHC:s intressområden. Att sedan Sjöberg är starkt selektiv i sitt referensurval, är en helt annan fråga. Till skillnad från RHC, ger Sjöberg i alla fall referenser när han kommer med sina påståenden, så att läsarna av hans artiklar kan gå till källorna för att kontrollera validiteten och den vetenskapliga kvaliteten i studierna.
Har RHC den minsta anständighet i kroppen, och om hon överhuvudtaget bryr sig om sin egen trovärdighet, bör hon återkomma i debatten med eventulla fakta och sakliga redovisningar som stöder hennes sensationella uttalande. Andemeningen i hennes utsagor är att stora delar av den svenska läkarkåren avsiktligt och medvetet avlämnar grovt felaktiga yttrande och utlåtande om barns hälsa eller ohälsa, därför att vi läkare är i nån sorts maskopi, av oklar anledning, med de socialsekreterare som tvångsomhändertar barn därför att föräldrar haft oturen att bli osams med dem!
Jag kan idag inte motbevisa RHC:s förnekande om kopplingar mellan hennes och scientologernas förening, men det är inte bara namnet som påminner om denna sekt, RHC:s argumentationsteknik skulle nästan kunna vara en "scientologisk blåkopia".
Faktum är att Av 1000 svenska 0- 17 åringar var 8,5 st föremål för, av socialtjänsten ordnad , heldygnsvård utanför hemmet 2001. Siffran omsluter såväl vård jml SoL ( socialtjänstlagen) dvs med föräldras "samtycke" som vård jml LVU (Lagen för Vård av Unga) dvs i strid med föräldrars önskemål - eller rättare sagt tvångsomhändertagande. Då vård enligt SoL är betydligt vanligare än vård jml LVU ger en försiktig tolkning (60% Sol - 40% LVU) att 3,4 svenska 0- 17 åringar av 1000 var någon gång under 2001 tvångsomhändertagna. Huruvida detta ska anses som "en relativt stor frekvens" eller ej, kan man ju ha olika uppfattning om. (källa: SoS: Sveriges officiella statistik. Socialtjänst 2002:7)
Ett annat faktum är att väldigt många fler barn än de som kommit till myndigheternas kännedom, blir misshandlade, fysiskt och/ eller psykiskt i sina hem. Det är vidare så att av det totala våldet i landet Sverige, sker den övervägande delen inom hemmets fyra väggar och inte ute på gatorna som man lätt kan tro när man läser kvällspressen. Kvinnovåldet t.ex., där en kvinna dräps av "närstående man" var tionde till var 14:e dag i Sverige. Siffrorna är lättkontrollerade hos BRÅ ( Brottsförebyggande Rådet) och BRIS ( Barnens Rätt i Samhället) Det är denna kunskap jag syftar till när jag hävdar att det görs för få omhändertagande av barn.
Om nu RHC läst min tidigare replik, kan hon se att hon också får medhåll i att felgrepp sker, att vi inte har ett perfekt system. Vi måste anstränga oss hela tiden för att förbättra våra olika insatser kring barnen och familjerna som behöver hjälp och stöd.

Ulf Brettstam
Nässjö
Ett försök att skandalisera en hel yrkeskårReplik till ordf. NKMR :s inlägg Tisd 21/1-03

Ruby Harrold-Claesson förnekar någon koppling mellan sin organisation NKMR (Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter) och scientologernas KMR (Kommittén för Mänskliga Rättigheter).  RHC menar det vara pinsamt att inte känna till hennes förening,  jag delar inte hennes uppfattning i denna fråga.  Jag tycker att min förfrågan om kopplingar mellan de åtminstone till namnet förvillande lika föreningarna,  är naturlig och begriplig.

Jag kan glädja RHC med att jag innan jag postade min replik på hennes första inlägg(9/1-03),  såväl besökt hennes hemsida som gjort några korsreferande sökningar mot KMR och scientologerna.

I sitt senaste inlägg,  kommer RHC med sensationella påståenden som att av alla tvångsomhändertagna barn idag är  " 90 procent barn till skötsamma föräldrar där föräldrarna haft oturen att råkar bli osams med en socialsekreterare till exempel om rätten till socialbidrag när modern vill vara hemmafru och sköter sina barn".  Detta påstår RHC är den samlade erfarenheten från medlemmarna i hennes förening.  Vidare hävdar hon att  " Och inte minst bär barnpsykiaterna en stor skuld i att så många barn felaktigt berövas sina biologiska föräldrar,  eftersom barnpsykiaterna har en olycksalig förmåga att patologisera helt normal beteenden hos barn"

Det är,  tycker jag anmärkningsvärt att en akademiskt skolad person (jur kand) även om hon är lekman inom barnpsykiatrins ämnesområde,  i offentlighetens ljus försöker skandalisera en hel yrkeskår med vulgärargument som ovan.  Någon källredovisning annat än uppfattningar från sin förening lämnar hon ej.  Vad gäller hänvisningen till  "Professor Lennart Sjöbergs studier ",  har denne ej gjort några egna publicerade vetenskapliga studier inom det område RCH hänvisar till.  Sjöberg har däremot publicerat ett antal kritiska artiklar,  som innehåller tydliga referenser till andras studier som tangerar RHC:s intressområden.  Att sedan Sjöberg är starkt selektiv i sitt referensurval,  är en helt annan fråga.  Till skillnad från RHC,  ger Sjöberg i alla fall referenser när han kommer med sina påståenden,  så att läsarna av hans artiklar kan gå till källorna för att kontrollera validiteten och den vetenskapliga kvaliteten i studierna.

Har RHC den minsta anständighet i kroppen,  och om hon överhuvudtaget bryr sig om sin egen trovärdighet,  bör hon återkomma i debatten med eventulla fakta och sakliga redovisningar som stöder hennes sensationella uttalande.  Andemeningen i hennes utsagor är att stora delar av den svenska läkarkåren avsiktligt och medvetet avlämnar grovt felaktiga yttrande och utlåtande om barns hälsa eller ohälsa,  därför att vi läkare är i nån sorts maskopi,  av oklar anledning,  med de socialsekreterare som tvångsomhändertar barn därför att föräldrar haft oturen att bli osams med dem!

Jag kan idag inte motbevisa RHC:s förnekande om kopplingar mellan hennes och scientologernas förening,  men det är inte bara namnet som påminner om denna sekt,  RHC:s argumentationsteknik skulle nästan kunna vara en "scientologisk blåkopia".

Faktum är att Av 1000 svenska 0- 17 åringar var 8,5 st föremål för,  av socialtjänsten ordnad , heldygnsvård utanför hemmet 2001.  Siffran omsluter såväl vård jml SoL ( socialtjänstlagen) dvs med föräldras  "samtycke" som vård jml LVU (Lagen för Vård av Unga) dvs i strid med föräldrars önskemål - eller rättare sagt tvångsomhändertagande.  Då vård enligt SoL är betydligt vanligare än vård jml LVU ger en försiktig tolkning (60% Sol - 40% LVU) att 3,4 svenska 0- 17 åringar av 1000 var någon gång under 2001 tvångsomhändertagna.  Huruvida detta ska anses som "en relativt stor frekvens" eller ej,  kan man ju ha olika uppfattning om.  (källa: SoS:  Sveriges officiella statistik.  Socialtjänst 2002:7)

Ett annat faktum är att väldigt många fler barn än de som kommit till myndigheternas kännedom, blir misshandlade,  fysiskt och/ eller psykiskt i sina hem.  Det är vidare så att av det totala våldet i landet Sverige,  sker den övervägande delen inom hemmets fyra väggar och inte ute på gatorna som man lätt kan tro när man läser kvällspressen.  Kvinnovåldet t.ex.,  där en kvinna dräps av "närstående man"  var tionde till var 14:e dag i Sverige.  Siffrorna är lättkontrollerade hos BRÅ ( Brottsförebyggande Rådet) och BRIS ( Barnens Rätt i Samhället) Det är denna kunskap jag syftar till när jag hävdar att det görs för få omhändertagande av barn.

Om nu RHC läst min tidigare replik,  kan hon se att hon också får medhåll i att felgrepp sker,  att vi inte har ett perfekt system.  Vi måste anstränga oss hela tiden för att förbättra våra olika insatser kring barnen och familjerna som behöver hjälp och stöd.


Ulf Brettstam

Nässjöbrettstams_debattsidor.html