I samband med sin Sydafrikaresa 1967 skrev Hubbard, efter att ha lovordat och prisat sydafrikanska apartheidregimens sätt att "rensa upp i slummen" i sin dagbok:
"Jag förstod att det var av vitalt intresse att urskilja vem på denna planet som attackerade oss"...... "Våra fiender är mindre än tolv män. Dessa är medlemmar i Bank of England och andra högre finansiella kretsar. De äger och kontrollerar tidningskedjor och, märkligt nog, ligger bakom alla de psykologiska och psykiatriska instutitionerna. De här grabbarna är mycket intressanta kumpaner, de har fantastiskt korrumperade bakgrunder, oäkta barn,förgreningar i regeringar- en mycket otrevlig skara- och de har uppenbart, någon gång långt bak i det förflutna, lagt en handlingsplan. När de fick kontroll över det mesta av guldreserverna på jorden påbörjades en plan att göra alla regeringar bankrutt och därmed under deras kontroll så att ingen regering skulle kunna agera politiskt utan deras tillåtelse".

Om Hubbards skriftliga vädjan till Veterans Administration om psykiatrisk
behandling den 15 Oktober 1947 hade hörsammats kanske historien tagit en annan kurs.
"Gentlemän;
Detta är en begäran om behandling. Jag bor i Norra Hollywood men studerar vid Geller Theater Workshop Fairfax och Wilshire, Los Angeles. Det skulle uppskattas om en utvald öppenvårdsläkare kunde placeras i närheten av min skola då jag har 1 1/2 timmes håltimme mellan kl 1 och 2:30 fyra dagar i veckan. Jag arbetar natt sex dagar i veckan. Jag blev insatt på medicin "back east" och har fortsatt med detta på egen bekostnad. Efter att i två års tid försökt och misslyckats med att återfå balansen i tillvaron, finner jag mig själv helt oförmögen att ens närma mig min egentliga förmåga. Min senaste läkare rådde mig genomgå en psykiatrisk undersökning. I slutfasen av min tjänstgöring avböjde jag alla erbjudande om mental hälsokontroll av ren stolthet och med förhoppningen att tiden så småningom skulle balansera det sinne jag av välgrundade skäl uppfattade som allvarligt stört. Jag kan ej ta mig ur långa perioder av depression och självmordsavsikter. Jag har nyligen förstått att jag måste lyckas göra mig fri från dessa saker om jag överhuvudtaget ska lyckas rehabilitera mig själv. Jag kan inte utebli från skolan eller arbetet för till ex. en sjukhusinläggning p.g.av mina förpliktelser, men jag tror att jag framgångsrikt kan behandlas i öppen vård. J ag saknar egna medel att bekosta en behandling.
Kan Ni, snälla, hjälpa mig med detta?
Sincerely L Ron Hubbard"
Orginaldokumentet
 

Hubbards son, Ronald De Wolf a.k.a. L.Ron Hubbard Jr vittnade som edsvuren i målet Schaick mot Church of Scientology, US District Court Mass.Nr.79-2491
"Min far har alltid använt sig av den känsliga information han fått i förtroende av människor när dessa " bekänt" olika saker, för att terrorisera, hota dem att göra som han vill, vilket ofta inneburit att ge honom pengar." Och " Min far använde rutinmässigt falska hotelser och anförtrodd känslig information , särskilt om kriminella handlingar, som medel för ekonomiskutpressning. Min far och jag skapade en "religiös" fasad av skattetekniska skäl och som lagskydd mot bedrägerianklagelser som enda syfte. Vi har till nästan alla nästan alltid sagt att Scientologin är i verkligheten en vetenskap, inte en religion, men att den religiösa "fasaden" skapades för att "hantera" myndigheterna."
Orginaltexten kan läsas här

Domstolarna i USA, England, Australien, Tyskland, Spanien, Grekland för att nämna några har i mängder av fällande domar gällande bedrägeri,inbrott, utpressning, olaga hot m.m.m.m. mot Scientologer, visat på sektens kriminella verksamheter. Allt ligger helt i linje med Ronald Jr:s edsvurna vittnesmål ovan.
Avslutningsvis några citat:
"En fransk regeringskommitté har rekommenderat att man upplöser den franska grenen av Scientologikyrkan då dess aktiviteter hotar den allmänna ordningen. I en rapport till Lionel Jospin beskrivs "kyrkan" som en totalitär sekt som håller sig med hemliga arkiv med uppgifter om sina medlemmar.Vidare beskrivs "kyrkan" som en utomordentligt farlig organisation som kränker mänsklig värdighet" (BBC News online 8 Feb.2000)
"Greklands Administrationsdomstol bannlyste i ett domslut 22 Jan 1997 Scientologikyrkan: då denna kommersiella organisations finansiella manipulationer inte var förenligt med allmänhetens hälsa"
"Sekten är en kriminell pengaplundrande organisation vars avsikter är att till varje pris sprida sin bedrägliga ideologi över världen under en religiös täckmantel. Det är hög tid att de stora hjulen hos denna människoföraktande förtryckande kartell till slut hör vårt budskap högt och tydligt: De är kriminella! Nyrekryterade medlemmar försätts i ett psykiskt och fysiskt beroende av relationen till "kyrkan" . De blir föremål för hjärntvätt, deras personligheter förstörs på ett systematiskt sätt för att slutligen bli ändlöst materiellt utnyttjade" (Norbert Bluem, Tysklands arbetsminister , CDU, 18 Sept.1994)I samband med sin Sydafrikaresa 1967 skrev Hubbard, efter att ha lovordat och prisat sydafrikanska apartheidregimens sätt att  "rensa upp i slummen"  i sin dagbok:

"Jag förstod att det var av vitalt intresse att urskilja vem på denna planet som attackerade oss"...... "Våra fiender är mindre än tolv män.  Dessa är medlemmar i Bank of England och andra högre finansiella kretsar.  De äger och kontrollerar tidningskedjor och,  märkligt nog,  ligger bakom alla de psykologiska och psykiatriska instutitionerna.  De här grabbarna är mycket intressanta kumpaner, de har fantastiskt korrumperade bakgrunder,  oäkta barn,förgreningar i regeringar- en mycket otrevlig skara- och de har uppenbart,  någon gång långt bak i det förflutna, lagt en handlingsplan.  När de fick kontroll över det mesta av guldreserverna på jorden påbörjades en plan att göra alla regeringar bankrutt och därmed under deras kontroll så att ingen regering skulle kunna agera politiskt utan deras tillåtelse".


Om Hubbards skriftliga vädjan till Veterans Administration om psykiatrisk

behandling den 15 Oktober 1947 hade hörsammats kanske historien tagit en annan kurs.

"Gentlemän;

Detta är en begäran om behandling.  Jag bor i Norra Hollywood men studerar vid Geller Theater Workshop Fairfax och Wilshire,  Los Angeles.  Det skulle uppskattas om en utvald öppenvårdsläkare kunde placeras i närheten av min skola då jag har 1 1/2 timmes håltimme mellan kl 1 och 2:30 fyra dagar i veckan.  Jag arbetar natt sex dagar i veckan.  Jag blev insatt på medicin  "back east"  och har fortsatt med detta på egen bekostnad.  Efter att i två års tid försökt och misslyckats med att återfå balansen i tillvaron,  finner jag mig själv helt oförmögen att ens närma mig min egentliga förmåga.  Min senaste läkare rådde mig genomgå en psykiatrisk undersökning.  I slutfasen av min tjänstgöring avböjde jag alla erbjudande om mental hälsokontroll av ren stolthet och med förhoppningen att tiden så småningom skulle balansera det sinne jag av välgrundade skäl uppfattade som allvarligt stört.  Jag kan ej ta mig ur långa perioder av depression och självmordsavsikter.  Jag har nyligen förstått att jag måste lyckas göra mig fri från dessa saker om jag överhuvudtaget ska lyckas rehabilitera mig själv.  Jag kan inte utebli från skolan eller arbetet för till ex. en sjukhusinläggning p.g.av mina förpliktelser,  men jag tror att jag framgångsrikt kan behandlas i öppen vård. J ag saknar egna medel att bekosta en behandling.

Kan Ni,  snälla, hjälpa mig med detta?

Sincerely L Ron Hubbard"

Orginaldokumentet

 


Hubbards son, Ronald De Wolf a.k.a. L.Ron Hubbard Jr vittnade som edsvuren i målet Schaick mot Church of Scientology, US District Court Mass.Nr.79-2491

"Min far har alltid använt sig av den känsliga information han fått i förtroende av människor när dessa " bekänt" olika saker, för att terrorisera, hota dem att göra som han vill, vilket ofta inneburit att ge honom pengar." Och " Min far använde rutinmässigt falska hotelser och anförtrodd känslig information , särskilt om kriminella handlingar, som medel för ekonomiskutpressning. Min far och jag skapade en "religiös" fasad av skattetekniska skäl och som lagskydd mot bedrägerianklagelser som enda syfte. Vi har till nästan alla nästan alltid sagt att Scientologin är i verkligheten en vetenskap, inte en religion, men att den religiösa "fasaden" skapades för att "hantera" myndigheterna."

Orginaltexten kan läsas här


Domstolarna i USA, England, Australien, Tyskland, Spanien, Grekland för att nämna några har i mängder av fällande domar gällande bedrägeri,inbrott, utpressning, olaga hot m.m.m.m. mot Scientologer, visat på sektens kriminella verksamheter. Allt ligger helt i linje med Ronald Jr:s edsvurna vittnesmål ovan.

Avslutningsvis några citat:

"En fransk regeringskommitté har rekommenderat att man upplöser den franska grenen av Scientologikyrkan då dess aktiviteter hotar den allmänna ordningen. I en rapport till Lionel Jospin beskrivs "kyrkan" som en totalitär sekt som håller sig med hemliga arkiv med uppgifter om sina medlemmar.Vidare beskrivs "kyrkan" som en utomordentligt farlig organisation som kränker mänsklig värdighet" (BBC News online 8 Feb.2000)

"Greklands Administrationsdomstol bannlyste i ett domslut 22 Jan 1997 Scientologikyrkan: då denna kommersiella organisations finansiella manipulationer inte var förenligt med allmänhetens hälsa"

"Sekten är en kriminell pengaplundrande organisation vars avsikter är att till varje pris sprida sin bedrägliga ideologi över världen under en religiös täckmantel. Det är hög tid att de stora hjulen hos denna människoföraktande förtryckande kartell till slut hör vårt budskap högt och tydligt: De är kriminella! Nyrekryterade medlemmar försätts i ett psykiskt och fysiskt beroende av relationen till "kyrkan" . De blir föremål för hjärntvätt, deras personligheter förstörs på ett systematiskt sätt för att slutligen bli ändlöst materiellt utnyttjade" (Norbert Bluem, Tysklands arbetsminister , CDU, 18 Sept.1994)


Narconondebatt.html