Ruby Harrold-Claesson fortsätter med sitt korståg mot läkarkåren och vetenskapen i sitt inlägg 030220.

Korståg mot läkarkåren
Nu är det ju så,fru Harrold-Claesson, att frånvaron av synbara kopplingar mellan din och scientologornas organisation t.ex. på er hemsida, naturligtvis inte bevisar någonting alls. I synnerhet som scientologerna är helt paranoida, och med mycket goda skäl härtill, när det gäller insyn i sin organisation! Jag konstaterar bara att NKMR låter likt KMR och att din "debatteknik" är närmast identisk med scientologernas och att NKMR och KMR har en gemensam fiende i psykiaterkåren.
När jag ber henne att källredovisa sina helt häpnadsväckande påstående och siffror kan hon som väntat inte göra detta då hennes påståenden helt saknar faktabakgrund. Hon förklarar sin oförmåga i en halv spalt med att det inte finns spaltutrymme för källredovisning, att vanliga tidningar inte skulle ta in källredovisningar(!) och sedan ägnar hon en hel spalt åt att "släppa" namn på kritiska personer. Hon lämnar dessutom oriktiga uppgifter när hon försöker ge sken av att de namngivna personerna på något sätt skulle sympatisera med hennes vulgärargumentation kring barn och deras omhändertagande och när hon hävdar att de skulle vara framstående psykiatriker inom ämnesområdet för denna debatt.
Lennart Sjöberg har som, jag tidigare kommenterat, inte gjort några egna vetenskapliga studier överhuvudtaget som R H-C kan åberopa som stöd för sina argument. Han har skrivit ett antal kritiska artiklar om psykologisk teoribildning ff a psykodynamisk teorigrund. Han har därvid selekterat ut andras vetenskapliga studier inom området som stöder hans egen uppfattningar och har samtidigt helt valt bort alla studier som motbevisar hans åsikter. I äkta vetenskapligt arbete ställer man upp en hypotes som man sedan med alla medel prövar att motbevisa. Kan man inte motbevisa sin hypotes - ja då kan den vara riktig, ända tills det kommer någon som kan motbevisa den med faktaunderlag.
Stig Cronberg som är en inom läkarkåren, högt ansedd infektionsläkare har yttrat sig i ett fall av misstänkt barnmisshandel och då hållit sig till sitt specialområde - infektionssjukdomar. ( Arbetat för Scientologerna på Narconons hem i Eslöv- se Narconondebatten )
Tomas Erikssons namn har tyngd när det gäller strikt biologisk syn och kunskap på sexualförbrytare. När han uttalar sig om psykologiska aspekter uppfattas han enbart som pinsam. Han är dock kul att lyssna på en kortare stund ,då han är färgstark och ibland lite klatschig i sina utfall.
 Håkan Eriksson är testpsykolog i Uppsala. Han sysslar huvudsakligen med att testa demenssjuka. Eriksson är också skyldig till några artiklar i DN där han ff allt kritiserar skolan för att inte ta hänsyn till barnens individuella behov och förmågor. Han har också uttryckt en oro över att icke specialistkompetenta personer - lekmän - inom bl.a. skolans värld sätter neuropsykiatriska diagnoser på barn. I detta har han helt rätt.
Bertil Ödlund, pensionerad chefsöverläkare Säters sjukhus, har inte riktigt hängt med i de senaste ändringarna i tvångslagstiftningen. T råkigt nog är det inte heller någon som hjälpt honom med detta.
Detta inlägg blir mitt sista i denna ordväxling, jag tröstar mig med vetskapen att folk i allmänhet inte är så lättlurade som R H-C, av hennes vulgärargument att döma, tycks tro.
Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre men vårt beslutsfattande i dessa viktiga frågor måste vila på kunskap om sakförhållanden, rationalitet i analysen samt engagemang och demokratisk legitimitet.

Ruby Harrold-Claesson fortsätter med sitt korståg mot läkarkåren och vetenskapen i sitt inlägg 030220.


Korståg mot läkarkåren

Nu är det ju så,fru Harrold-Claesson,  att frånvaron av synbara kopplingar mellan din och scientologornas organisation t.ex. på er hemsida,  naturligtvis inte bevisar någonting alls. I synnerhet som scientologerna är helt paranoida,  och med mycket goda skäl härtill,  när det gäller insyn i sin organisation!  Jag konstaterar bara att NKMR låter likt KMR och att din "debatteknik" är närmast identisk med scientologernas och att NKMR och KMR har en gemensam fiende i psykiaterkåren.

När jag ber henne att källredovisa sina helt häpnadsväckande påstående och siffror kan hon som väntat inte göra detta då hennes påståenden helt saknar faktabakgrund.  Hon förklarar sin oförmåga i en halv spalt med att det inte finns spaltutrymme för källredovisning,  att vanliga tidningar inte skulle ta in källredovisningar(!) och sedan ägnar hon en hel spalt åt att  "släppa" namn på kritiska personer.  Hon lämnar dessutom oriktiga uppgifter när hon försöker ge sken av att de namngivna personerna på något sätt skulle sympatisera med hennes vulgärargumentation kring barn och deras omhändertagande och när hon hävdar att de skulle vara framstående psykiatriker inom ämnesområdet för denna debatt.

Lennart Sjöberg har som, jag tidigare kommenterat,  inte gjort några egna vetenskapliga studier överhuvudtaget som R H-C kan åberopa som stöd för sina argument.  Han har skrivit ett antal kritiska artiklar om psykologisk teoribildning ff a psykodynamisk teorigrund.  Han har därvid selekterat ut andras vetenskapliga studier inom området som stöder hans egen uppfattningar och har samtidigt helt valt bort alla studier som motbevisar hans åsikter.  I äkta vetenskapligt arbete ställer man upp en hypotes som man sedan med alla medel prövar att motbevisa.  Kan man inte motbevisa sin hypotes - ja då kan den vara riktig,  ända tills det kommer någon som kan motbevisa den med faktaunderlag.

Stig Cronberg som är en inom läkarkåren,  högt ansedd infektionsläkare har yttrat sig i ett fall av misstänkt barnmisshandel och då hållit sig till sitt specialområde - infektionssjukdomar. ( Arbetat för Scientologerna på Narconons hem i Eslöv- se Narconondebatten )

Tomas Erikssons namn har tyngd när det gäller strikt biologisk syn och kunskap på sexualförbrytare.  När han uttalar sig om psykologiska aspekter uppfattas han enbart som pinsam. Han är dock kul att lyssna på en kortare stund ,då han är färgstark och ibland lite klatschig i sina utfall.

 Håkan Eriksson är testpsykolog i Uppsala.  Han sysslar huvudsakligen med att testa demenssjuka.  Eriksson är också skyldig till några artiklar i DN där han ff allt kritiserar skolan för att inte ta hänsyn till barnens individuella behov och förmågor.  Han har också uttryckt en oro över att icke specialistkompetenta personer - lekmän - inom bl.a. skolans värld sätter neuropsykiatriska diagnoser på barn.  I detta har han helt rätt.

Bertil Ödlund,  pensionerad chefsöverläkare Säters sjukhus,  har inte riktigt hängt med i de senaste ändringarna i tvångslagstiftningen. T råkigt nog är det inte heller någon som hjälpt honom med detta.

Detta inlägg blir mitt sista i denna ordväxling,  jag tröstar mig med vetskapen att folk i allmänhet inte är så lättlurade som R H-C,  av hennes vulgärargument att döma,  tycks tro.

Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre men vårt beslutsfattande i dessa viktiga frågor måste vila på kunskap om sakförhållanden,  rationalitet i analysen samt engagemang och demokratisk legitimitet.
brettstams_debattsidor.html