SmT 030610
Detta inlägg var egentligen en bluff. Narconon skickade helt enkelt in ett intyg skrivet av kollegan flera år tillbaka i tiden. Jag hittade det i länsstyrelsen Skånes handlingar. Ringde upp kollegan för att höra om han visste om att hans intyg publicerats som tidningsartikel, han sa sig vara medveten om detta, men gav mig intrycket att han var mäkta störd av mitt samtal och undrade varför jag ringde. Jag svarade att då Narconon tidigare inte dragit sig för att förfalska handlingar och brev, t.ex. Nils Beijerots namn i sin propaganda, ville jag bara förvissa mig om att kollegan hade kännedom om publiceringen av hans intyg.

Läkare i Skåne försvarar Narconons verksamhet

Stig Cronberg, pensionerad överläkare och docent berättar att han haft nöjet att vara konsultläkare åt Narconon i Eslöv sedan två år tillbaka, att han besökt dem två gånger i månaden och hur imponerad han blivit över städningen och att de haft ordning i sina papper! Han tycker också att det varit en vänlig stämning där till trygghet för de "studerande". Enligt Cronberg får de "studerande" behandling dygnet runt med lugnande och uppmuntrande samtal tillsammans med massage, vitaminer och empati. Fysisk träning och bastubad samt gruppsamtal "hjälper missbrukaren att bli en skötsam samhällsmedborgare" enligt Cronberg. Han delar helt Narconons behandlingsfilosofi och gör en poäng av att inte ha skrivit ut några mediciner utom när han behandlade ett delirium med Tegretol, o ch enligt Cronberg, framgångsrikt.
Cronbergs "intryck" är att behandlingen i allmänhet är framgångsrik och att endast några enstaka fall har avbrutit behandlingen. Han gläds åt många lyckade fall samtidigt som han beklagar att Narconon ofta förtalas för att vara en otillbörlig sekt och att avgiftningen inte skulle hålla hög klass. Detta tycker Cronberg är orättvist och hävdar sig haft det bästa samarbete med rörelsen.
Man häpnar över vilken naivitet en disputerad, om än pensionerad, kollega uppvisar i detta sammanhang!SmT 030610

Detta inlägg var egentligen en bluff.  Narconon skickade helt enkelt in ett intyg skrivet av kollegan flera år tillbaka i tiden.  Jag hittade det i länsstyrelsen Skånes handlingar.  Ringde upp kollegan för att höra om han visste om att hans intyg publicerats som tidningsartikel,  han sa sig vara medveten om detta,  men gav mig intrycket att han var mäkta störd av mitt samtal och undrade varför jag ringde.  Jag svarade att då Narconon tidigare inte dragit sig för att förfalska handlingar och brev,  t.ex. Nils Beijerots namn i sin propaganda,  ville jag bara förvissa mig om att kollegan hade kännedom om publiceringen av hans intyg.


Läkare i Skåne försvarar Narconons verksamhet


Stig Cronberg,  pensionerad överläkare och docent berättar att han haft nöjet att vara konsultläkare åt Narconon i Eslöv sedan två år tillbaka,  att han besökt dem två gånger i månaden och hur imponerad han blivit över städningen och att de haft ordning i sina papper!  Han tycker också att det varit en vänlig stämning där till trygghet för de  "studerande".  Enligt Cronberg får de "studerande"  behandling dygnet runt med lugnande och uppmuntrande samtal tillsammans med massage,  vitaminer och empati.  Fysisk träning och bastubad samt gruppsamtal  "hjälper missbrukaren att bli en skötsam samhällsmedborgare"  enligt Cronberg.  Han delar helt Narconons behandlingsfilosofi och gör en poäng av att inte ha skrivit ut några mediciner utom när han behandlade ett delirium med Tegretol, o ch enligt Cronberg,  framgångsrikt.

Cronbergs  "intryck"  är att behandlingen i allmänhet är framgångsrik och att endast några enstaka fall har avbrutit behandlingen.  Han gläds åt många lyckade fall samtidigt som han beklagar att Narconon ofta förtalas för att vara en otillbörlig sekt och att avgiftningen inte skulle hålla hög klass.  Detta tycker Cronberg är orättvist och hävdar sig haft det bästa samarbete med rörelsen.

Man häpnar över vilken naivitet en disputerad,  om än pensionerad,  kollega uppvisar i detta sammanhang!

Narconondebatt.html