Okunnigheten utnyttjas


Först ställer Gullevi Almgren diagnos på människor utifrån mediarubriker sedan sällar sig Peter Anstrin till "kvacksalvar skaran" när han ställer diagnos på mig (paranoia.) i lördagens SmT 7/6. Ingen av dem innehar läkarlegitimation men i deras värld räcker några timmars handtagshållande i E-metern för att bli behörig att diagnosticera och behandla alla sjukdomar på planeten, inklusive radioaktiv strålningssjuka eller hur? Det har er mästare Lafayette R Hubbard själv sagt och Hans Ord kan ej ifrågasättas!
 
Skarpt ifrågasättas kan emellertid de svavelosande eder av blandade halvsanningar och lögner ni kastar likt besvärjelser över kritiker. Kritiska bör också läsarna vara till all information som sköljer över dem i informationsteknikens tidevarv. Läs kritiskt, ifrågasätt och begrunda innan ni tar till er någons argument. Uppgifter som inte kan styrkas av oberoende källor är inget värda. Yttrande från "auktoriteter" har ringa värde. Inom vetenskapen finns inga auktoriteter! I en kedja av argument måste alla länkar hålla annars håller inte kedjan.
 
Denna debatt förs av mina motståndare "Ad Hominem” - man attackerar mig och inte mina argument och man målar upp skräckscenarios av psykiatrin där boten och motvikten är Scientologin och Narconon. När tidningarna spekulerar om psykisk sjukdom hos våldsbrottslingar i Stockholm- blir detta "psykiatrins produkter" i deras argumentation och en länk i "beviskedjan" mot psykiatrin. Argument som: "det är väl känt att", "Utredningar visar", "chockrapporter säger" är uppblåsta ord utan innehåll. Referenser som ges är antingen missvisande eller felaktiga.
 
Att överhuvudtaget namnge en scientologorganisation "Kommittén för Mänskliga Rättigheter" är ett öppet hån mot mänskligheten, och ett flagrant försök att bli förväxlad med FN:s Kommission för Mänskliga Rättigheter. Liksom Narconon ska förväxlas med Anonyma Narkomaner, systerorganisation till Anonyma Alkoholister (Alanon).
 
Ulv i fårakläder är en exakt benämning på denna sekt som talar högt om fri och rättigheter, samtidigt som man med utpressning, hot och lögner , tystar avhoppare och kritiker i sina försök att lappa och laga de stora hålen i fåradräkten.När de blir stämda inför domstol, köper de tystnaden. De använder sig kallt beräknande av vår demokrati och religionsfrihet som kuliss för ett pengaplundrande makt -och pyramidspel.
 
Att reda ut Anstrins härva av mer eller mindre förryckta argument från den 7/6 , är helt meningslöst och ryms inte i ett debattinlägg. I sak är det dock enkelt. Anstrin satsar hårt på att läsarna är okunniga, saknar förmåga eller intresse att kontrollera hans illusionskonster. När någon försöker bevisa något med siffror kan man tänka på Mark Twains bevingade ord: Det finns lögn, förbannad lögn och statistik. Kanske P.A. kan förklara vad en "spädbarnspsykiater" är då han gett mig denna nybildade titel.
 
Trots avsaknad av exakta siffror vågar jag påstå att missbruksvården hör till ett av de hårdast drabbade områdena i den svenska hårdbantade sjukvården av idag. Jag tycker det är sorgligt att samhället flagrant sviker en av sina svagaste grupper och att det ska till tragedier på löpsedlarna för att intresset ska vakna.
 
Låt mig avslutningsvis korrigera P.A. på en punkt - Jag har aldrig varit mot drogfri behandling! Inte av missbrukare och inte av andra patientgrupper. En läkare strävar alltid efter lägsta effektiva behandlingsinsats - det gäller också mediciner. Narconons "sektbehandling" däremot, är inte, har aldrig varit och kommer aldrig att bli något behandlingsalternativ. Läsarna tipsas om Peter Brych:s inlägg i SmT 3/6 som var synnerligen välinitierat.
 
Ulf Brettstam
Av Socialstyrelsen förordnad sakkunnig i psykiatri i Jönköpings län

Okunnigheten utnyttjasFörst ställer Gullevi Almgren diagnos på människor utifrån mediarubriker sedan sällar sig Peter Anstrin till  "kvacksalvar skaran"  när han ställer diagnos på mig (paranoia.) i lördagens SmT 7/6. Ingen av dem innehar läkarlegitimation men i deras värld räcker några timmars handtagshållande i E-metern för att bli behörig att diagnosticera och behandla alla sjukdomar på planeten,  inklusive radioaktiv strålningssjuka eller hur?  Det har er mästare Lafayette R Hubbard själv sagt och Hans Ord kan ej ifrågasättas!

 

Skarpt ifrågasättas kan emellertid de svavelosande eder av blandade halvsanningar och lögner ni kastar likt besvärjelser över kritiker.  Kritiska bör också läsarna vara till all information som sköljer över dem i informationsteknikens tidevarv.  Läs kritiskt,  ifrågasätt och begrunda innan ni tar till er någons argument.  Uppgifter som inte kan styrkas av oberoende källor är inget värda. Yttrande från  "auktoriteter"  har ringa värde.  Inom vetenskapen finns inga auktoriteter!  I en kedja av argument måste alla länkar hålla annars håller inte kedjan.

 

Denna debatt förs av mina motståndare  "Ad Hominem” - man attackerar mig och inte mina argument och man målar upp skräckscenarios av psykiatrin där boten och motvikten är Scientologin och Narconon.  När tidningarna spekulerar om psykisk sjukdom hos våldsbrottslingar i Stockholm- blir detta  "psykiatrins produkter"  i deras argumentation och en länk i  "beviskedjan" mot psykiatrin.  Argument som:  "det är väl känt att",  "Utredningar visar",  "chockrapporter säger" är uppblåsta ord utan innehåll.  Referenser som ges är antingen missvisande eller felaktiga.

 

Att överhuvudtaget namnge en scientologorganisation  "Kommittén för Mänskliga Rättigheter"  är ett öppet hån mot mänskligheten,  och ett flagrant försök att bli förväxlad med FN:s Kommission för Mänskliga Rättigheter.  Liksom Narconon ska förväxlas med Anonyma Narkomaner, systerorganisation till Anonyma Alkoholister (Alanon).

 

Ulv i fårakläder är en exakt benämning på denna sekt som talar högt om fri och rättigheter, samtidigt som man med utpressning, hot och lögner , tystar avhoppare och kritiker i sina försök att lappa och laga de stora hålen i fåradräkten.När de blir stämda inför domstol, köper de tystnaden. De använder sig kallt beräknande av vår demokrati och religionsfrihet som kuliss för ett pengaplundrande makt -och pyramidspel.

 

Att reda ut Anstrins härva av mer eller mindre förryckta argument från den 7/6 , är helt meningslöst och ryms inte i ett debattinlägg. I sak är det dock enkelt.  Anstrin satsar hårt på att läsarna är okunniga,  saknar förmåga eller intresse att kontrollera hans illusionskonster.  När någon försöker bevisa något med siffror kan man tänka på Mark Twains bevingade ord:  Det finns lögn, förbannad lögn och statistik.  Kanske P.A.  kan förklara vad en  "spädbarnspsykiater" är då han gett mig denna nybildade titel.

 

Trots avsaknad av exakta siffror vågar jag påstå att missbruksvården hör till ett av de hårdast drabbade områdena i den svenska hårdbantade sjukvården av idag.  Jag tycker det är sorgligt att samhället flagrant sviker en av sina svagaste grupper och att det ska till tragedier på löpsedlarna för att intresset ska vakna.

 

Låt mig avslutningsvis korrigera P.A. på en punkt -  Jag har aldrig varit mot drogfri behandling! Inte av missbrukare och inte av andra patientgrupper.  En läkare strävar alltid efter lägsta effektiva behandlingsinsats - det gäller också mediciner.  Narconons  "sektbehandling"  däremot,  är inte, har aldrig varit och kommer aldrig att bli något behandlingsalternativ.  Läsarna tipsas om Peter Brych:s inlägg i SmT 3/6 som var synnerligen välinitierat.

 

Ulf Brettstam

Av Socialstyrelsen förordnad sakkunnig i psykiatri i Jönköpings länNarconondebatt.html