Scientolog lovar att svara på frågor

Högste chefen i Sverige för scientologernas spionorganisation, OSA, Gullevi Almgren har hyrt in sig i en lokal på Pigalle. Hon ska svara på frågor om scientologi , om det kommer någon nyfiken från allmänheten.Almgrens besök föranleds av den massiva kritik mot scientologerna och deras organisation Narconon som framförts i lokalpressen.
Protestplakat mot psykiatrin
Ett litet fåtal människor som säger sig företräda "kommittén för mänskliga rättigheter" ( En annan av scientologins frontorganisationer, som skapades med uppdraget att utplåna psykiatrin från jordens yta. Uppdraget bedömdes kunna vara avslutat innan utgången av år 2000) gick med plakat utanför Höglandssjukhusets entré i Eksjö. Aktionen riktade sig mot Ulf Brettstams synpunkter och invändningar mot Narconons planerade behandlingshems flytt till Forserum.
 
"Vi har svårt att förstå varför man är kritisk till en behandlingsform som redan från första dagen utesluter alla droger. Till skillnad från många andra behandlingshem används inte några mediciner i Narconons behandlingsverksamhet", sa Anita Kennerdal.
"Narconon kan uppvisa bra resultat. Trots detta är psykiatrin ofta negativa till deras verksamhet. Vi är här idag för att protestera mot den negativa inställningen till alternativa behandlingsformer som den offentliga sjukvården tyvärr alltför ofta har".

Scientolog lovar att svara på frågor


Högste chefen i Sverige för scientologernas spionorganisation, OSA, Gullevi Almgren har hyrt in sig i en lokal på Pigalle. Hon ska svara på frågor om scientologi , om det kommer någon nyfiken från allmänheten.Almgrens besök föranleds av den massiva kritik mot scientologerna och deras organisation Narconon som framförts i lokalpressen.

Protestplakat mot psykiatrin

Ett litet fåtal människor som säger sig företräda "kommittén för mänskliga rättigheter" ( En annan av scientologins frontorganisationer, som skapades med uppdraget att utplåna psykiatrin från jordens yta. Uppdraget bedömdes kunna vara avslutat innan utgången av år 2000) gick med plakat utanför Höglandssjukhusets entré i Eksjö. Aktionen riktade sig mot Ulf Brettstams synpunkter och invändningar mot Narconons planerade behandlingshems flytt till Forserum.

 

"Vi har svårt att förstå varför man är kritisk till en behandlingsform som redan från första dagen utesluter alla droger. Till skillnad från många andra behandlingshem används inte några mediciner i Narconons behandlingsverksamhet", sa Anita Kennerdal.

"Narconon kan uppvisa bra resultat. Trots detta är psykiatrin ofta negativa till deras verksamhet. Vi är här idag för att protestera mot den negativa inställningen till alternativa behandlingsformer som den offentliga sjukvården tyvärr alltför ofta har".Narconondebatt.html