"Den felande länken" hittad?
 
Den 19 och 20 juni gör scientologerna och Narconons talesman "en pudel" - man lägger sig på rygg och viftar med svansen. Den negativa men sakligt korrekta kritiken som framförts av olika debattörer i SmT , hotar nu "kyrkans" inkomster. När detta sker blir det alltid tyst på dem. Det är just detta som skrämmer dem mest av allt : insyn i och saklig information om deras verksamhet. Scientolog-"kyrkan" , spenderar miljontals dollar varje år på advokat arvoden , advokater som stämmer allt och alla som "berättar" om "kyrkans" verkliga verksamhet. Till och med staten Tyskland har blivit stämd av "kyrkan" för att den tyska arbetsdomstolen hävdar att "kyrkans" primära motiv inte är religiösa utan ekonomiska , att den är farlig för sina medlemmar och sannolikt för samhället i stort.
 
Det material som Thomas Pettersson hänvisar till , har kommenterats på ett ypperligt sätt av Wilhelm Bruggeman ledamot i socialnämnden för safe Nässjö ,den 13/6 i SmT. Att en sekt som lever med den bestämda uppfattningen att vi psykiatriker är en utomjordisk invasionsstyrka som lagt beslag på jordens guldreserver och styr alla länders regeringar också på allvar hävdar att man funnit den felande länken mellan tro och vetande , är i vart fall konsekvent i sin verklighetsuppfattning.
 
Läsarna tipsas om att domstolsprotokollet i sin helhet som tidigare hänvisats till angående E-metern , "Elron" Hubbards vädjande brev till Veterans Administration om psykiatrisk vård, sonens vittnesmål i domstol om "Elrons" metoder, m.m. kan alla läsas på:
 Dokument domstolsutslag

Läs med ett öppet och kritiskt sinnelag!


"Den felande länken" hittad?

 

Den 19 och 20 juni gör scientologerna och Narconons talesman "en pudel" - man lägger sig på rygg och viftar med svansen. Den negativa men sakligt korrekta kritiken som framförts av olika debattörer i SmT , hotar nu "kyrkans" inkomster. När detta sker blir det alltid tyst på dem. Det är just detta som skrämmer dem mest av allt : insyn i och saklig information om deras verksamhet. Scientolog-"kyrkan" , spenderar miljontals dollar varje år på advokat arvoden , advokater som stämmer allt och alla som "berättar" om "kyrkans" verkliga verksamhet. Till och med staten Tyskland har blivit stämd av "kyrkan" för att den tyska arbetsdomstolen hävdar att "kyrkans" primära motiv inte är religiösa utan ekonomiska , att den är farlig för sina medlemmar och sannolikt för samhället i stort.

 

Det material som Thomas Pettersson hänvisar till , har kommenterats på ett ypperligt sätt av Wilhelm Bruggeman ledamot i socialnämnden för safe Nässjö ,den 13/6 i SmT. Att en sekt som lever med den bestämda uppfattningen att vi psykiatriker är en utomjordisk invasionsstyrka som lagt beslag på jordens guldreserver och styr alla länders regeringar också på allvar hävdar att man funnit den felande länken mellan tro och vetande , är i vart fall konsekvent i sin verklighetsuppfattning.

 

Läsarna tipsas om att domstolsprotokollet i sin helhet som tidigare hänvisats till angående E-metern , "Elron" Hubbards vädjande brev till Veterans Administration om psykiatrisk vård, sonens vittnesmål i domstol om "Elrons" metoder, m.m. kan alla läsas på:

Dokument domstolsutslag


Läs med ett öppet och kritiskt sinnelag!
Narconondebatt.html