För detaljerad beskrivning gå till Narconon Exposed

För detaljerad beskrivning gå till Narconon ExposedNarconondebatt.html