041214

Även negativa resultat ska offentliggöras
 
... till Ulf Brettstam (onsdagen den 8 december)
Har inte Ulf Brettstam uppfattat vad som är på gång? Han skriver i denna tidning den 8 december och efterlyser ändrad attityd från läkemedelsbolagen " när det gäller att dela med sig av information om iisker och icke önskvärda bieffekter från framför allt de kliniska prövningarna". Det gläder mig att jag här kan bidra till att täppa till kunskapsluckan.
I somras skedde två saker. Den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag, Efpia, fattade enhälligt beslut om att alla dess medlemmar ska offentliggöra alla kliniska prövniiigar, positiva som negativa, även resultat från tester på läkemedel som inte ens kom fram till godkännande. Alla medlemsorganisationer i Europa står bakom detta.
Den svenska branschorganisationen LIF skrev i augusti i år brev till Läkemedelsverket, där vi kräver ökad öppenhet om kliniska prövningar. Vi skrev bland annat: "LIF tycker det är angeläget att Sverige är aktivt i frågan och om möjligt föregår med gott exempel." Det brevet uppmärksammades i massmedia. Om man är självkritisk och det ska man vara, kan man säga att vi borde ha gjort detta för länge sedan. Det kan jag till en del hålla med om. Men man bör inte försöka skapa något samband med Vioxxindragningen, för den skedde betydligt senare, den 30 september. Det fallet var inte bakgrunden till branschens beslut.
Så på frågan om jag har några förslag på hur man löser problemet med att forskare och deras finansiärer inte publicerar negativa resultat, kan jag bara säga: Det är beslutat och på gång.
Och LIF väntar inte på utredningar, utan vi startar med det som finns. På fass hemsida på internet finns redan nu möjlighet att hitta länkar till de webbplatser som publicerar forskningsresultat, oavsett om de är positiva eller negativa. Företaget GlaxoSmithKline är först och har kommit längst. Det är till dags dato det enda företag som hunnit sätta en egen databas i, sjön som FASS länkar till, och den gäller bara vissa av deras läkemedel så här långt (företaget Eli Lilly är på gång). Svårigheterna är att företagen vill säkerställa att när man går ut med "alla prövningar om läkemedel X" vill man vara bergsäker på att man verkligen får med allt, även det som sponsrats av företaget i Argentina eller någon annanstans, annars kan presentationen misstänkliggöras. Detta tar lite tid. Men det är på gång. LIF:s styrelse står enhälligt bakom detta alla kliniska prövningar sponsrade eller irriterade av företagen kommer att publiceras, goda som dåliga.
 
Jan Ström
Läkemedelsindustriföreningen,LIF

 

041214


Även negativa resultat ska offentliggöras

 

... till Ulf Brettstam (onsdagen den 8 december)

Har inte Ulf Brettstam uppfattat vad som är på gång?  Han skriver i denna tidning den 8 december och efterlyser ändrad attityd från läkemedelsbolagen " när det gäller att dela med sig av information om iisker och icke önskvärda bieffekter från framför allt de kliniska prövningarna".  Det gläder mig att jag här kan bidra till att täppa till kunskapsluckan.

I somras skedde två saker.  Den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag,  Efpia, fattade enhälligt beslut om att alla dess medlemmar ska offentliggöra alla kliniska prövniiigar,  positiva som negativa,  även resultat från tester på läkemedel som inte ens kom fram till godkännande.  Alla medlemsorganisationer i Europa står bakom detta.

Den svenska branschorganisationen LIF skrev i augusti i år brev till Läkemedelsverket,  där vi kräver ökad öppenhet om kliniska prövningar.  Vi skrev bland annat: "LIF tycker det är angeläget att Sverige är aktivt i frågan och om möjligt föregår med gott exempel."  Det brevet uppmärksammades i massmedia.  Om man är självkritisk och det ska man vara, kan man säga att vi borde ha gjort detta för länge sedan.  Det kan jag till en del hålla med om.  Men man bör inte försöka skapa något samband med Vioxxindragningen,  för den skedde betydligt senare,  den 30 september.  Det fallet var inte bakgrunden till branschens beslut.

Så på frågan om jag har några förslag på hur man löser problemet med att forskare och deras finansiärer inte publicerar negativa resultat,  kan jag bara säga:  Det är beslutat och på gång.

Och LIF väntar inte på utredningar,  utan vi startar med det som finns.  På fass hemsida på internet finns redan nu möjlighet att hitta länkar till de webbplatser som publicerar forskningsresultat,  oavsett om de är positiva eller negativa.  Företaget GlaxoSmithKline är först och har kommit längst.  Det är till dags dato det enda företag som hunnit sätta en egen databas i,  sjön som FASS länkar till,  och den gäller bara vissa av deras läkemedel så här långt (företaget Eli Lilly är på gång).  Svårigheterna är att företagen vill säkerställa att när man går ut med "alla prövningar om läkemedel X" vill man vara bergsäker på att man verkligen får med allt, även det som sponsrats av företaget i Argentina eller någon annanstans,  annars kan presentationen misstänkliggöras.  Detta tar lite tid.  Men det är på gång.  LIF:s styrelse står enhälligt bakom detta alla kliniska prövningar sponsrade eller irriterade av företagen kommer att publiceras,  goda som dåliga.

 

Jan Ström

Läkemedelsindustriföreningen,LIF

Lakaren_Etiken_Lakemedelsbolagen.html