Smålandstidningen 3 Juni 2003
 
"Brettstam borde vara tacksam"
Psykiatrins produkter ifrågasätts
-Psykiatrikern Ulf Brettstam borde vara tacksam för den hjälp Narconon erbjuder, men istället agerar han likt en bigott präst som bekämpar alla som har en annan tro, så säger Gullevi Almgren, Scientologi - Kyrkans så kallade informationsansvarig. (Almgrens verkliga uppgift inom "kyrkan" är högsta chef för underrättelse - spionorganisationen i Sverige, en organisation som ff a är till för att spionera och kontrollera egna medlemmar men också för att gräva fram eventuellt skadlig information för användning mot kritiker till "kyrkan" )
Almgren menar att psykiatrins ställning försvagats efter händelser som, exempelvis massakern på en stockholmsgata där en, som hon uttrycker det, "psykiatrins produkter" vållade stora skador. Almgren anklagar Brettstam för att "slå blint omkring sig" när han kritiserar scientologin och ser det som patetiskt, när Brettstam påstår att scientologins grundare L. Ron Hubbard en gång begärt kostnadsfri behandling för psykiatrisk vård. Gullevi Almgren avfärdar uppgiften som falsk. Vid tidpunkten ifråga var Hubbard i full verksamhet med författarskap och forskning. Den Hubbard Brettstam nämner måste vara en helt annan person, om denne ens existerar, menar Almgren, som fortsätter med den så kallade E-metern, där hon hävdar att denna godkändes av myndigheterna efter mindre korrigeringar av texten. Almgren säger att man använder sig av E-metern dagligen inom kyrkan och att det endast görs av scientologer med nödvändig utbildning . ( Ytterligare en eufemism. Jo det krävs dyra upprepade "kurser" innan man får "köpa" en E-meter för att använda på andra)
Har man sett en E-meter fattar man att den är mer komplicerad än vad Brettstam påstår. Brettstam verkar i sina attacker mot kyrkan, glömma att debatten handlade om Narconons rehabilitering av narkomaner. Han beter sig som en bigott präst skulle göra mot de som har en annan tro. Eftersom dagens psykiatri påstår att droger är lösningen mot alla mänskliga problem , ses naturligtvis Narconons drogfria metod som ett rött skynke. Om psykiatrin verkligen vill hjälpa människor med rogproblem, skulle varje hjälpande hand vara välkommen, och inte attackeras menar Almgren. Konflikten mellan psykiatrin och Scientologin, ligger i synen på människan, säger Almgren:
Psykiatrin förnekar Gud och själen till förmån för hjärnan. Scientologin kan bevisa människans andliga natur och människans inneboende terapeutiska kraft. Det behövs inga droger för att lösa problem, vad som behövs är en andlig teknologi. Gullevi Almgren vill nu att en eventuell jämförelse mellan psykiatrin och Scientologi ska utvidgas till jämförelse mellan andliga och icke andliga metoder, vilket kan innebära "ingen behandling alls". "Det är den sortens utvärdering jag skulle vilja ha med tanke på de många farliga psykopater som "framställs" och som kostar samhället enorma summor och orsakar lidande" säger Almgren. Mannen som nu senast körde rakt in på en gågata i Stockholm mitt bland människor och dödade en och skadade flera var en "produkt" av psykiatrin, påstår hon och slutar med "om inte Brettstam förståeligt nog vill ifrågasätta psykiatrin så borde vi skattebetalare göra det!”.

Smålandstidningen 3 Juni 2003

 

"Brettstam borde vara tacksam"

Psykiatrins produkter ifrågasätts

-Psykiatrikern Ulf Brettstam borde vara tacksam för den hjälp Narconon erbjuder,  men istället agerar han likt en bigott präst som bekämpar alla som har en annan tro,  så säger Gullevi Almgren,  Scientologi - Kyrkans så kallade informationsansvarig.  (Almgrens verkliga uppgift inom "kyrkan" är högsta chef för underrättelse - spionorganisationen i Sverige, en organisation som ff a är till för att spionera och kontrollera egna medlemmar men också för att gräva fram eventuellt skadlig information för användning mot kritiker till "kyrkan" )

Almgren menar att psykiatrins ställning försvagats efter händelser som,  exempelvis massakern på en stockholmsgata där en,  som hon uttrycker det,  "psykiatrins produkter"  vållade stora skador.  Almgren anklagar Brettstam för att  "slå blint omkring sig"  när han kritiserar scientologin och ser det som patetiskt,  när Brettstam påstår att scientologins grundare L. Ron Hubbard en gång begärt kostnadsfri behandling för psykiatrisk vård.  Gullevi Almgren avfärdar uppgiften som falsk.  Vid tidpunkten ifråga var Hubbard i full verksamhet med författarskap och forskning.  Den Hubbard Brettstam nämner måste vara en helt annan person,  om denne ens existerar,  menar Almgren,  som fortsätter med den så kallade E-metern,  där hon hävdar att denna godkändes av myndigheterna efter mindre korrigeringar av texten.  Almgren säger att man använder sig av E-metern dagligen inom kyrkan och att det endast görs av scientologer med nödvändig utbildning . ( Ytterligare en eufemism.  Jo det krävs dyra upprepade  "kurser"  innan man får "köpa" en E-meter för att använda på andra)

Har man sett en E-meter fattar man att den är mer komplicerad än vad Brettstam påstår. Brettstam verkar i sina attacker mot kyrkan,  glömma att debatten handlade om Narconons rehabilitering av narkomaner.  Han beter sig som en bigott präst skulle göra mot de som har en annan tro. Eftersom dagens psykiatri påstår att droger är lösningen mot alla mänskliga problem , ses naturligtvis Narconons drogfria metod som ett rött skynke.  Om psykiatrin verkligen vill hjälpa människor med rogproblem,  skulle varje hjälpande hand vara välkommen,  och inte attackeras menar Almgren.  Konflikten mellan psykiatrin och Scientologin,  ligger i synen på människan, säger Almgren:

 1. -Psykiatrin förnekar Gud och själen till förmån för hjärnan.  Scientologin kan bevisa människans andliga natur och människans inneboende terapeutiska kraft.  Det behövs inga droger för att lösa problem,  vad som behövs är en andlig teknologi.  Gullevi Almgren vill nu att en eventuell jämförelse mellan psykiatrin och Scientologi ska utvidgas till jämförelse mellan andliga och icke andliga metoder,  vilket kan innebära  "ingen behandling alls".  "Det är den sortens utvärdering jag skulle vilja ha med tanke på de många farliga psykopater som  "framställs"  och som kostar samhället enorma summor och orsakar lidande"  säger Almgren.  Mannen som nu senast körde rakt in på en gågata i Stockholm mitt bland människor och dödade en och skadade flera var en "produkt"  av psykiatrin,  påstår hon och slutar med  "om inte Brettstam förståeligt nog vill ifrågasätta psykiatrin så borde vi skattebetalare göra det!”.
Narconondebatt.html