Dagens Medicin 29/9

Brettstam utgår från yrkesgrupper - jag utgår från patientbehoven


Det är inte bara nyanser som skiljer våra uppfattningar åt. Medan Ulf Brettstam sätter professionerna i förgrunden vill jag utgå från patienten och samla olika kompetenser kring patientens behov, skriver Eva Fernval, Vårdförbundet.
På ett sätt var Ulf Brettstams replik klargörande, se Dagens Medicin nr 38/04: vi är överens om att läkarsekreterare ibland kan ta över en del av sjuksköterskornas administrativa arbetsuppgifter, vi ser inget problem i detta. I övrigt har vi olika bilder av problemen i svensk sjukvård. Medan Ulf Brettstam anser att "det egentliga problemet" är att patienterna inte får tid hos läkaren anser jag att problemet är att många patienter inte får rätt vård, utifrån sina behov och förutsättningar. Det är inte bara nyanser som skiljer våra uppfattningar åt. Medan Ulf Brettstam sätter professionerna i förgrunden vill jag utgå från patienterna och samla olika kompetenser kring patientens behov.
Jag vet inte om det hjälper, men låt mig upprepa något av det jag skrev i mitt förra inlägg: "Vårdförbundet vill att patienten ska få en lots inom vården, någon som är ansvarig för just den patienten. Det kan vara en undersköterska, en sjukgymnast, sjuksköterska eller läkare, vilken kompetens som behövs avgörs av individens behov." Jag tror att de flesta som läste detta såg att det inte bara var yrkesgrupperna inom Vårdförbundet som nämndes - vår inriktning är att patienten ska få möta den kompetens som bäst kan möta individens behov.
Jag har aldrig ifrågasatt vare sig läkares, sjukgymnasters eller undersköterskors kompetens. I förra artikeln skrev jag: "Därför räcker det inte med att man i vården bara pratar om en yrkesgrupp och försöker forma organisationen efter den. Det krävs psykologer, sjukgymnaster,undersköterskor, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och många många andra professioner." V ad i denna mening hade Brettstam så svårt att förstå?
Eva Fernvall

Dagens Medicin 29/9


Brettstam utgår från yrkesgrupper - jag utgår från patientbehovenDet är inte bara nyanser som skiljer våra uppfattningar åt.  Medan Ulf Brettstam sätter professionerna i förgrunden vill jag utgå från patienten och samla olika kompetenser kring patientens behov,  skriver Eva Fernval, Vårdförbundet.

På ett sätt var Ulf Brettstams replik klargörande,  se Dagens Medicin nr 38/04:  vi är överens om att läkarsekreterare ibland kan ta över en del av sjuksköterskornas administrativa arbetsuppgifter,  vi ser inget problem i detta.  I övrigt har vi olika bilder av problemen i svensk sjukvård.  Medan Ulf Brettstam anser att "det egentliga problemet" är att patienterna inte får tid hos läkaren anser jag att problemet är att många patienter inte får rätt vård,  utifrån sina behov och förutsättningar.  Det är inte bara nyanser som skiljer våra uppfattningar åt.  Medan Ulf Brettstam sätter professionerna i förgrunden vill jag utgå från patienterna och samla olika kompetenser kring patientens behov.

Jag vet inte om det hjälper,  men låt mig upprepa något av det jag skrev i mitt förra inlägg:  "Vårdförbundet vill att patienten ska få en lots inom vården,  någon som är ansvarig för just den patienten.  Det kan vara en undersköterska,  en sjukgymnast,  sjuksköterska eller läkare,  vilken kompetens som behövs avgörs av individens behov."  Jag tror att de flesta som läste detta såg att det inte bara var yrkesgrupperna inom Vårdförbundet som nämndes - vår inriktning är att patienten ska få möta den kompetens som bäst kan möta individens behov.

Jag har aldrig ifrågasatt vare sig läkares,  sjukgymnasters eller undersköterskors kompetens.  I förra artikeln skrev jag:  "Därför räcker det inte med att man i vården bara pratar om en yrkesgrupp och försöker forma organisationen efter den. Det krävs psykologer,  sjukgymnaster,undersköterskor,  läkare,  barnmorskor, sjuksköterskor,  biomedicinska analytiker och många många andra professioner." V ad i denna mening hade Brettstam så svårt att förstå?

Eva Fernvall
Vardforbundet.html