Drevet är igång och nu ska häxan brännas
SmT 14/9
 
Kristiansen känner sig nu utpekad som en häxa tillsammans med andra homeopater och han raljerar med sitt kvacksalveri: "Jag är inte bara kriminell, cyniskt utkalkylerande utnyttjar jag människors desperata sökande efter bot och bättring för egen vinnings skull och gör med detta mig skyldig till bedrägeri". Kristiansen tror att orsaken till ovan beror på homeopatins existens. (Grabben är snurrig på riktigt , eller retoriskt tränad )
Han fortsätter med att påstå att det finns 220 000 homeopatiska läkare (läkare?) i Europa och Indien som alla skulle vara kriminella om man ska tro undertecknad, som enligt Kristiansen gör med detta påstående gör mig skyldig till förtal. ( Rent trams. Homeopater bryter mot kvacksalverilagen och det är min skyldighet att påtala detta då det finns fog för mitt påstående).
Kristiansen refererar till Lars Olov Bygren och tidskriften Hälsa nr 2 1997 om möjligheten av att homeopati skulle kunna fungera ( Visst ) Kristiansen anser att människans upplevelse ska prioriteras framför vetenskapliga fakta, d.v.s. skit i verkligheten bara människor inbillar sig något är det okej. Han fortsätter med det vanliga mantrat från homeopathåll: Vi kan inte underkasta oss vetenskaplig granskning för människan är unik, och fortsätter med att fråga vilken vetenskap som låg bakom lobotomiverksamheten. Han kommer igen med helt ogrundade påståenden som att homeopatin botar snuva och allergi bättre än placebo enligt forskning. ( Lancet 1994 och British Medical Journal 1991 enligt Kristiansen)
Kristiansen fortsätter med att nämna att pristagaren till Right Livelehood Award 1996, (fast han kallar det förstås det "Alternativa Nobelpriset" trots att den enda kopplingen till Nobelpriset är som antites till vetenskapen), var en grekisk homeopat, George Vithoulkas , och prismotiveringen något tvetydigt formulerades: "För hans enastående bidrag till återupprättandet av homeopatisk kunskap och för hans tålmodiga arbete med att utbilda kunniga homeopater, vilket givit homeopatin en plats inom vetenskapen som ett effektivt alternativ till andra medicinska skolor och traditioner" ( Homeopatin är vetenskapligt bevisat effektlös och inte något egentligt alternativ till äkta sjukvård för de verkligt sjuka )
Kristiansen fortsätter: "Att kriminalisera en hel profession (Vilken profession skulle det vara? ) och idiotförklara tusentals patienter vilar på Ulf Brettstams axlar. Han fortsätter med att anse att nya upptäckter med åtfäljande kunskap ska göra det möjligt att revidera gammal etablerad kunskap ( i detta är vi överens ) Han avslutar med att påstå att från forskningen om universums uppkomst har man nu konstaterat att energi kan utvecklas ur vakum, alltså av ingenting! Hur kan man förklara detta? Och om vi inte kan förklara, ska vi då bespotta upptäckaren? (Associationen till homeopatin kan inte bli tydligare - homeopatin botar med ingenting (utspätt vatten) hur kan man förklara det? )


Drevet är igång och nu ska häxan brännas

SmT 14/9

 

Kristiansen känner sig nu utpekad som en häxa tillsammans med andra homeopater och han raljerar med sitt kvacksalveri:  "Jag är inte bara kriminell,  cyniskt utkalkylerande utnyttjar jag människors desperata sökande efter bot och bättring för egen vinnings skull och gör med detta mig skyldig till bedrägeri". Kristiansen tror att orsaken till ovan beror på homeopatins existens.  (Grabben är snurrig på riktigt , eller retoriskt tränad )

Han fortsätter med att påstå att det finns 220 000 homeopatiska läkare (läkare?)  i Europa och Indien som alla skulle vara kriminella om man ska tro undertecknad, som enligt Kristiansen gör med detta påstående gör mig skyldig till förtal.  ( Rent trams. Homeopater bryter mot kvacksalverilagen och det är min skyldighet att påtala detta då det finns fog för mitt påstående).

Kristiansen refererar till Lars Olov Bygren och tidskriften Hälsa nr 2 1997 om möjligheten av att homeopati skulle kunna fungera  ( Visst )  Kristiansen anser att människans upplevelse ska prioriteras framför vetenskapliga fakta,  d.v.s.  skit i verkligheten bara människor inbillar sig något är det okej.  Han fortsätter med det vanliga mantrat från homeopathåll:  Vi kan inte underkasta oss vetenskaplig granskning för människan är unik,  och fortsätter med att fråga vilken vetenskap som låg bakom lobotomiverksamheten. Han kommer igen med helt ogrundade påståenden som att homeopatin botar snuva och allergi bättre än placebo enligt forskning.  ( Lancet 1994 och British Medical Journal 1991 enligt Kristiansen)

Kristiansen fortsätter med att nämna att pristagaren till  Right Livelehood Award 1996,  (fast han kallar det förstås det "Alternativa Nobelpriset" trots att den enda kopplingen till Nobelpriset är som antites till vetenskapen),  var en grekisk homeopat,  George Vithoulkas ,  och prismotiveringen något tvetydigt formulerades:  "För hans enastående bidrag till återupprättandet av homeopatisk kunskap och för hans tålmodiga arbete med att utbilda kunniga homeopater,  vilket givit homeopatin en plats inom vetenskapen som ett effektivt alternativ till andra medicinska skolor och traditioner"  ( Homeopatin är vetenskapligt bevisat effektlös och inte något egentligt alternativ till äkta sjukvård för de verkligt sjuka )

Kristiansen fortsätter:  "Att kriminalisera en hel profession (Vilken profession skulle det vara? )  och idiotförklara tusentals patienter vilar på Ulf Brettstams axlar.  Han fortsätter med att anse att nya upptäckter med åtfäljande kunskap ska göra det möjligt att revidera gammal etablerad kunskap  ( i detta är vi överens ) Han avslutar med att påstå att från forskningen om universums uppkomst har man nu konstaterat att energi kan utvecklas ur vakum,  alltså av ingenting!  Hur kan man förklara detta?  Och om vi inte kan förklara, ska vi då bespotta upptäckaren?  (Associationen till homeopatin kan inte bli tydligare - homeopatin botar med ingenting (utspätt vatten) hur kan man förklara det? )

Homeopati.html