SmT 011219
Alla behövs inom sjukvården
Nu har landstingsrådet Lars Isaksson uttalat sig igen. Läkarna ska "kläs av sin makt" till förmån för andra yrkesgrupper i vården vars status ska höjas, detta enligt landstingsreferat i tidningen. Det är viktigt och bra att höja status och framför allt lön för alla de grupper som arbetar inom vårdsektorn. Vi behöver bli fler och en lön man kan leva på och en god arbetsmiljö är viktiga vid nyrekrytering av dem som ska sköta om oss när vi blir sjuka.
Lars Isaksson har tydligen inte följt med i debatten, vilket man kanske kan tycka att ett landstingsråd som väl har intresse av att personal inom landstinget trivs, borde göra. Ett av de största arbetsmiljöproblemen för läkare, enligt olika undersökningar och enkäter, är just maktlöshet och bristande möjligheter att styra sitt arbete. Man upplever ingen arbetsro, vi ska uppfylla vårdgarantier, arbeta efter direktiv som ändras, ofta på ett godtyckligt sätt. Vi ska delta i ett tidskrävande kvalitetsutvecklingsarbete, något som pådyvlas oss uppifrån av politiker och tjänstemän. Detta tar givetvis tid från patientarbetet som nog de flesta som arbetar inom sjukvården tycker är vår huvudsakliga och viktigaste uppgift.
Var finns bevis för att QUL är något att lägga tid och engagemang på? Varför detta läkarförakt och läkarhat Lars Isaksson? Detta är nu välkänt och väldokumenterat i dina uttalanden. Var har du bevis för att vården skulle bli bättre och effektivare om läkarna kläs av den makt de möjligen har kvar? En bättre och effektivare vård är väl det du vill?
Vi som arbetar på golvet vet att olika yrkeskategorier har skilda funktioner i arbetet kring patienten. Läkare och övrig legitimerad personal har längre utbildning, sin speciella kompetens och sitt ansvar. Det kan väl inte vara kontroversiellt? Det är inte heller kontroversiellt att alla yrkeskategorier behövs från läkare till minsta elev, alla kuggar i maskineriet är viktiga. Frågan är om vi behöver politikerna? frågan är om inte vissa politiker behöver kläs av sin makt, eller åtminstone ställas till svars för sina beslut?
Ett aktuellt exempel å detta är hyrläkarfrågan, "varbölden". Det vore hederligt och på sin plats om politiker och berörda tjänstemän tog ansvar för eller åtminstone ger allmänheten en förklaring till hur det kunde bli så att landstinget blivit beroende av de dyra och förment giriga läkarna, istället för att beskylla dessa för att ha orsakat problemet.
I mitten och slutet på nittiotalet hade vi en väldigt stabil situation på läkarfronten. Samtidiga besparingar gjorde att väldigt få tjänster fanns lediga. Det fanns ingen anledning att utbilda yngre läkare för det fanns i politikernas perspektiv inget behov av detta. Det fanns mer än 20 sökande på de få tjänster som fanns utlysta och så skulle det troligen alltid vara.
Varför erkänner ni inte detta: Vi tänkte inte på att fyrtiotalisterna skulle gå i pension, vi tänkte inte på att det tar mellan fem och tio år att bli bakjourkompetent som läkare. Vi tänkte inte på att någon kanske dör i förtid, någon flyttar hem till Danmark. Någon orkar inte arbeta heltid ända till pensionen. Var fanns kompetensen att sköta denna basala uppgift? I något QUL-projekt? Vad sysslade ni med? Hur tänkte ni?
Nu sitter vi på pottkanten och med skägget i brevlådan och vi som arbetar i sjukvårdsproduktionen tar konsekvenserna av denna inkompetenta och historielösa politik. I detta läge går Lars Isaksson ut och vill klä av de trogna och lojala läkare som stannar kvar i Jönköpings läns landsting ytterligare. Med fler sådana uttalanden lär vi i vårt landsting vara beroende av hyrläkare i många år ännu. Det är allvarligt. Frågan är om vi har råd att ha detta landstingsråd kvar?
                                                                                 Landstingsanställd läkare


SmT 011219

Alla behövs inom sjukvården

Nu har landstingsrådet Lars Isaksson uttalat sig igen.  Läkarna ska "kläs av sin makt" till förmån för andra yrkesgrupper i vården vars status ska höjas,  detta enligt landstingsreferat i tidningen.  Det är viktigt och bra att höja status och framför allt lön för alla de grupper som arbetar inom vårdsektorn.  Vi behöver bli fler och en lön man kan leva på och en god arbetsmiljö är viktiga vid nyrekrytering av dem som ska sköta om oss när vi blir sjuka.

Lars Isaksson har tydligen inte följt med i debatten,  vilket man kanske kan tycka att ett landstingsråd som väl har intresse av att personal inom landstinget trivs, borde göra.  Ett av de största arbetsmiljöproblemen för läkare,  enligt olika undersökningar och enkäter,  är just maktlöshet och bristande möjligheter att styra sitt arbete.  Man upplever ingen arbetsro,  vi ska uppfylla vårdgarantier,  arbeta efter direktiv som ändras,  ofta på ett godtyckligt sätt.  Vi ska delta i ett tidskrävande kvalitetsutvecklingsarbete,  något som pådyvlas oss uppifrån av politiker och tjänstemän.  Detta tar givetvis tid från patientarbetet som nog de flesta som arbetar inom sjukvården tycker är vår huvudsakliga och viktigaste uppgift.

Var finns bevis för att QUL är något att lägga tid och engagemang på?  Varför detta läkarförakt och läkarhat Lars Isaksson?  Detta är nu välkänt och väldokumenterat i dina uttalanden.  Var har du bevis för att vården skulle bli bättre och effektivare om läkarna kläs av den makt de möjligen har kvar?  En bättre och effektivare vård är väl det du vill?

Vi som arbetar på golvet vet att olika yrkeskategorier har skilda funktioner i arbetet kring patienten.  Läkare och övrig legitimerad personal har längre utbildning,  sin speciella kompetens och sitt ansvar.  Det kan väl inte vara kontroversiellt?  Det är inte heller kontroversiellt att alla yrkeskategorier behövs från läkare till minsta elev,  alla kuggar i maskineriet är viktiga.  Frågan är om vi behöver politikerna?  frågan är om inte vissa politiker behöver kläs av sin makt,  eller åtminstone ställas till svars för sina beslut?

Ett aktuellt exempel å detta är hyrläkarfrågan, "varbölden".  Det vore hederligt och på sin plats om politiker och berörda tjänstemän tog ansvar för eller åtminstone ger allmänheten en förklaring till hur det kunde bli så att landstinget blivit beroende av de dyra och förment giriga läkarna, istället för att beskylla dessa för att ha orsakat problemet.

I mitten och slutet på nittiotalet hade vi en väldigt stabil situation på läkarfronten. Samtidiga besparingar gjorde att väldigt få tjänster fanns lediga.  Det fanns ingen anledning att utbilda yngre läkare för det fanns i politikernas perspektiv inget behov av detta.  Det fanns mer än 20 sökande på de få tjänster som fanns utlysta och så skulle det troligen alltid vara.

Varför erkänner ni inte detta:  Vi tänkte inte på att fyrtiotalisterna skulle gå i pension,  vi tänkte inte på att det tar mellan fem och tio år att bli bakjourkompetent som läkare. Vi tänkte inte på att någon kanske dör i förtid,  någon flyttar hem till Danmark.  Någon orkar inte arbeta heltid ända till pensionen.  Var fanns kompetensen att sköta denna basala uppgift?  I något QUL-projekt?  Vad sysslade ni med?  Hur tänkte ni?

Nu sitter vi på pottkanten och med skägget i brevlådan och vi som arbetar i sjukvårdsproduktionen tar konsekvenserna av denna inkompetenta och historielösa politik.  I detta läge går Lars Isaksson ut och vill klä av de trogna och lojala läkare som stannar kvar i Jönköpings läns landsting ytterligare.  Med fler sådana uttalanden lär vi i vårt landsting vara beroende av hyrläkare i många år ännu.  Det är allvarligt.  Frågan är om vi har råd att ha detta landstingsråd kvar?

                                                                                           Landstingsanställd läkare

Hyrlakardebatt.html

 

En läkarröst