Dagens Medicin 6/10

Eva Fernvall undviker den avgörande frågan i vår debatt

Fernvall undviker nogsamt och av lättförståeliga skäl, den avgörande frågan i denna "debatt" - vem är det som ska tolka och bedöma patientens behov - eller för att tala klartext - vem ska sätta diagnosen? skriver Ulf Brettstam Eksjö.
Finns det någon inom sjukvården som menar att vården ska utgå från andra behov än patientens? Jag gör det inte. Tvärtom menar jag och kanske Fernvall , att patientens turer genom dagens sjukvårdsapparat alltför mycket styrs av sjukvårdsorganisationens behov. En organisation som i alltför hög grad styrs och regleras av ideologiska och politiska maktintressen. Fernvall är en framgångsrik och välkänd representant för ett av dessa makt och ideologiska särintressen. När jag, som varken har partibok eller fackanslutning, pläderar för högsta möjliga kvalitét och säkerhet i de medicinska bedömningar som ska ge underlag för den fortsatta färden i sjukvårdsapparaten, "läser " Fernvall detta till att jag åsidosätter patientens behov till förmån för min egen yrkeskår!
Förstår du då Eva, att jag blir förvirrad och ledsen om än inte förvånad?
Fernvall undviker nogsamt och av lättförståeliga skäl, den avgörande frågan i denna "debatt" vem är det som ska tolka och bedöma patientens behov eller för att tala klartext vem ska sätta diagnosen? Är det så Eva, att du glömt det alla vet som arbetar i sjukvården - korrekt behandling förutsätter korrekt diagnos? Att arbetet med att fastställa medicinsk diagnos kräver adekvat kunskap och kompetens, formellt och reellt ?
Är begreppet "Doctors delay" bekant. För de som inte känner till detta begrepp: Korrekt diagnos och behandling av patienten försenas vilket i värsta fall kan få fatala konsekvenser för patienten. Ibland orsakas "Doctors delay" av råd patienten får på apotek ibland av distriktssköterskor ibland av någon annan som patienten vänder sig till med frågor kring sina "behov" och symtom. I vård och utredningsarbetet behövs många olika kompetenser, det är riktigt, liksom att värdet av tvärfackliga team är obestridligt.
Det jag igen vill säga liksom jag gjorde i DM 23/04 är :
"För att med en rimlig medicinsk säkerhet och kvalitet, avgöra vad som är medicinska behov eller inte, måste läkarutbildad personal delta i bedömningsarbetet. Alla andra upplägg av vården innebär en kompromiss av medicinsk säkerhet och kvalitét. "
Ulf Brettstam

Dagens Medicin 6/10


Eva Fernvall undviker den avgörande frågan i vår debatt


Fernvall undviker nogsamt och av lättförståeliga skäl,  den avgörande frågan i denna "debatt" - vem är det som ska tolka och bedöma patientens behov - eller för att tala klartext - vem ska sätta diagnosen?  skriver Ulf Brettstam Eksjö.

Finns det någon inom sjukvården som menar att vården ska utgå från andra behov än patientens? Jag gör det inte.  Tvärtom menar jag och kanske Fernvall ,  att patientens turer genom dagens sjukvårdsapparat alltför mycket styrs av sjukvårdsorganisationens behov.  En organisation som i alltför hög grad styrs och regleras av ideologiska och politiska maktintressen.  Fernvall är en framgångsrik och välkänd representant för ett av dessa makt och ideologiska särintressen.  När jag,  som varken har partibok eller fackanslutning,  pläderar för högsta möjliga kvalitét och säkerhet i de medicinska bedömningar som ska ge underlag för den fortsatta färden i sjukvårdsapparaten,  "läser " Fernvall  detta till att jag åsidosätter patientens behov till förmån för min egen yrkeskår!

Förstår du då Eva,  att jag blir förvirrad och ledsen om än inte förvånad?

Fernvall undviker nogsamt och av lättförståeliga skäl,  den avgörande frågan i denna "debatt"  vem är det som ska tolka och bedöma patientens behov  eller för att tala klartext  vem ska sätta diagnosen?  Är det så Eva,  att du glömt det alla vet som arbetar i sjukvården - korrekt behandling förutsätter korrekt diagnos?  Att arbetet med att fastställa medicinsk diagnos kräver adekvat kunskap och kompetens,  formellt och reellt ?

Är begreppet "Doctors delay" bekant.  För de som inte känner till detta begrepp:  Korrekt diagnos och behandling av patienten försenas vilket i värsta fall kan få fatala konsekvenser för patienten. Ibland orsakas "Doctors delay" av råd patienten får på apotek ibland av distriktssköterskor ibland av någon annan som patienten vänder sig till med frågor kring sina "behov" och symtom.  I vård och utredningsarbetet behövs många olika kompetenser,  det är riktigt, liksom att värdet av tvärfackliga team är obestridligt.

Det jag igen vill säga liksom jag gjorde i DM 23/04 är :

"För att med en rimlig medicinsk säkerhet och kvalitet, avgöra vad som är medicinska behov eller inte, måste läkarutbildad personal delta i bedömningsarbetet.  Alla andra upplägg av vården innebär en kompromiss av medicinsk säkerhet och kvalitét. "

Ulf Brettstam
Vardforbundet.html