Då Simen Kristiansen anklagar mig för förtal i sitt inlägg den 14 september har jag begärt att få infört denna kommentar:
I Brottsbalkens ( 1962:700) femte kapitel paragraf ett, står det att "den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes till förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar"
Som legitimerad läkare har jag en flertusenårig etisk plikt ( den Hippokratiska eden) att följa, som innebär att ge saklig och korrekt information till aktuella och presumtiva patienter om sjukdomar och deras möjliga behandling. Om någon nu vill använda sig av homeopati som behandling, är det vars och ens rätt att göra så. Min etiska plikt som läkare är att, så gott jag kan, ge tillräckliga fakta för var och en, att göra ett val på någorlunda informerad grund.
Jag hävdar med andra ord att jag inte bara har en skyldighet att uttala mig, det är dessutom vetenskapligt bevisat att mina uppgifter är sanna. Enligt min mening har jag således inte gjort mig skyldig till det förtal Kristiansen anklagar mig för.
I Sverige är det kriminellt att "mot ersättning undersöka annans hälsotillstånd eller behandla annan för sjukdom genom att vidtaga eller förskriva åtgärd i förebyggande eller botande syfte" såvitt man inte står under socialstyrelsens tillsyn på grund av sin utbildning eller anställning.
Skulle Simen Kristiansen vara av en annan uppfattning, står jag gladeligen till förfogande för en rättslig prövning av den juridiska sakfrågan.
Ulf Brettstam
(Nässjö)


Då Simen Kristiansen anklagar mig för förtal i sitt inlägg den 14 september har jag begärt att få infört denna kommentar:

I Brottsbalkens ( 1962:700) femte kapitel paragraf ett,  står det att "den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes till förtal till böter.  Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken,  och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den,  skall ej dömas till ansvar"

Som legitimerad läkare har jag en flertusenårig etisk plikt ( den Hippokratiska eden) att följa,  som innebär att ge saklig och korrekt information till aktuella och presumtiva patienter om sjukdomar och deras möjliga behandling.  Om någon nu vill använda sig av homeopati som behandling, är det vars och ens rätt att göra så.  Min etiska plikt som läkare är att,  så gott jag kan,  ge tillräckliga fakta för var och en, att göra ett val på någorlunda informerad grund.

Jag hävdar med andra ord att jag inte bara har en skyldighet att uttala mig,  det är dessutom vetenskapligt bevisat att mina uppgifter är sanna.  Enligt min mening har jag således inte gjort mig skyldig till det förtal Kristiansen anklagar mig för.

I Sverige är det kriminellt att "mot ersättning undersöka annans hälsotillstånd eller behandla annan för sjukdom genom att vidtaga eller förskriva åtgärd i förebyggande eller botande syfte" såvitt man inte står under socialstyrelsens tillsyn på grund av sin utbildning eller anställning.

Skulle Simen Kristiansen vara av en annan uppfattning,  står jag gladeligen till förfogande för en rättslig prövning av den juridiska sakfrågan.

Ulf Brettstam

(Nässjö)

Homeopati.html