SmT 040512
 
Scientologielev anmäler Ulf Brettstam
 

Nässjö
Jope skriver i sin artikel att en kvinna i 20-årsåldern från Malmö har anmält överläkaren Ulf Brettstam till Nässjöpolisen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Psykiatriska förbundet och Socialstyrelsen. Jag blev också anmäld till länsstyrelsen i Jönköpings län och klagomål skickades till TV 4 i Jönköping, till min arbetsgivare
Biträdande föreståndaren för Narconon i Eslöv, Bo Persson, som skriver till tidningen, säger också att "kvinnan inte vill figurera med namn i pressen och inte heller kommer att svara på frågor". Dessutom kommer all kontakt med henne ske i skriftlig form enligt Persson på Narconon.
Min kommentar till tidningen är att detta tillvägagångssättet är typiskt för Narconon och att organisationen följer den taktik scientologins grundare Hubbard formulerade för att tysta kritiker, nämligen att aldrig gå i försvar utan enbart attackera. Vidare berättar jag att anmälningar till alla möjliga myndigheter är en del scientologsektens attack mot kritiker för att skandalisera och misstänkliggöra den som framför kritik mot deras aktiviteter. Enligt Bo Persson ska kvinnan känna sig nedvärderad och hävdar att Brettstam brutit mot tystnadsplikten trots att hennes namn inte publicerats i någon tidning.
- Kvinna har aldrig varit en patient till mig, eller personligen anförtrott mig något, varken till mig som privatperson eller inom ramen för min tjänsteutövning varför tystnadsplikten helt saknar relevans, är Brettstams kommentar.
Bakgrunden till anmälan, skriver jope, är det faktum att Brettstam genom olika inlagor och uppmärksamhet i pressen försökt stoppa Narconons etablering i Lättarp och att jag framstår som projektets främste kritiker och har dessutom fokuserat Narconons koppling till scientologkyrkan.
Oro för väninnan
Mitt engagemang lockade kvinnan i Skåne att mejla till mig där hon berättade om sin väninna och sin oro för hennes psykiska hälsa. Väninnan hade, visade sig, varit på kurs med scientologerna på Narconon. När jag drog vissa slutsatser av kommunikationen med kvinnan i Skåne och använde en del av informationen i olika sammanhang, dock utan att utelämna något namn, blev kvinnan som mejlade mig, bestört .
Jope fortsätter "Nu är det således dags för Skånekvinnans väninna - hon som var på kurs - att agera med en anmälan, var i hon ifrågasätter läkarens kompetens". Så här skriver vänninan :
"Jag upplever hans uttalande som fullständigt irrelevant och kränkande. Han har uttalat sig om mig som psykiskt sjuk i media, samt svävat ut i fullständiga fantasier om mitt mentala tillstånd. Detta har sedan exponerats i en dagstidning för allmänheten, samt diskuterat mitt hälsotillstånd bakom min rygg med min nära väninna under skenet att vara "expert". Efter att ha rådfrågat juridiskt kunniga personer så anser jag att han har begått tjänstefel, genom att bryta mot tystnadsplikten, som jag förmodar han som överläkare är bunden till. 
Ett byte av juridiska rådgivare vid framtida behov av dylik experthjälp, kan varmt rekommenderas, då hennes nuvarande dito uppenbarligen gett felaktig information. 

Förtalskampanj
Jope undrar vad jag säger om den salvan?
-Min kommentar är att agerandet från väninnan knappast kan förstås på annat sätt än som fortsättningen på den smutskastnings- och förtalskampanj som inleddes med väninnans brev till SmT och diverse myndigheter. Allt är enligt Hubbards manual för scientologerna hur man ska hantera kritiker. Taktiken är formulerad i "Fair game policy" och  "Dead Agenting". Vid det här laget har scientologkyrkans kontor för specialla affärer gjort vad de har kunnat för att hitta mina "skelett" i garderoben utan att få något matnyttigt. Nu går man vidare med ogrundade anmälningar till alla möjliga och omöjliga myndigheter.
- Min bedömning är att samtliga anmälningar från väninnan kommer att lämnas utan åtgärd av samtliga myndigheter och organisationer, av det enkla faktum att jag inte brutit mot någon lag eller något regelverk. Min bedömning har hitintills visat sig vara helt korrekt ( 2005-10-28)
Anses som ett hot
- Jag får trösta mig med att jag anses som ett allvarligt och långvarigt hot av scientologkyrkan, säger Brettstam och fortsätter:
- Det kan tilläggas att Gullevi Almgren, högsta hönset för scientologerna i Sverige och chef för underrättelseorganistionens kontor ( Office for Special Affaires ) i Sverige, redan i fjol med anledning av min offentliga kritik, dels ringde till verksamhetschefen Bo Kenneth Knutsson och dels skrev Letter_from_Co$.pdf, där hon önskade att jag skulle få en ordentlig uppsträckning för mitt agerande.
Tidningen har sökt den kvinna som enligt Narconon anmält Brettstam men signalen kopplas vidare till en röstbrevlåda, avslutar jope sin artikel
 


Vad är mitt brott? Jo jag gjorde en anmälan till länsstyrelsen i Skåne om att det kunde förekomma aktiviteter på behandlingshemmet i Eslöv Skarhult som föreningen inte har tillstånd för. I anmälan nämns inga namn överhuvudtaget däremot nämner jag den kontaktande kvinnans oro för sin väninna. Länstyrelsen gjorde ett av sina meningslösa föranmälda besök på hemmet, kommenterad den fina städningen pratade med några av de "nöjda" intagna samt väninnan som förklarade att hon bara lånat bastun 5 timmar om dagen och att hon inte var intagen för behandling. Allt "offentliggörande" av denna historia har kvinnan själv och nu hennes väninna stått för, inte jag. 

Ulf Brettstam


SmT 040515

 
Ulf Brettstam ansåg sig inte behöva ett tillstånd för anmälan
Tidningen har tidigare redovisat kommentarer från överläkare Ulf Brettstam Nässjö, med anledning av att en scientolog i Malmö anmält honom, bland annat för brott mot tystnadsplikten.
 
Brettstam säger i ett kompletterande yttrande till tidningen att han inte ansåg sig behöva ett godkännande för sin anmälan till länsstyrelsen. Anmälan hade gjorts oavsett inställning från den kvinna som via e-post delgivit uppgifterna.
-Dessutom kan det understrykas att det inte är jag som offentliggjort någonting. Det är först kvinnan som kontaktade mig som via media offentliggör uppgifterna. Sen anklagas jag för offentliggjörandet. Bakom bådas agerande ligger scientologerna. Kvinnan verkade vettskrämd i sina senaste mejl till mig och väninnan sitter ju som vi vet redan fast i scientologernas klor. Att kommunikationen med henne måste vara skriftlig är därför att hon inte får kommunicera utan "ledning" av sekten, säger Brettstam. Så skriver jope i en uppföljande kommentar.

SmT 040512

 

Scientologielev anmäler Ulf Brettstam

 


Nässjö

Jope skriver i sin artikel att en kvinna i 20-årsåldern från Malmö har anmält överläkaren Ulf Brettstam till Nässjöpolisen,  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,  Psykiatriska förbundet och Socialstyrelsen.  Jag blev också anmäld till länsstyrelsen i Jönköpings län och klagomål skickades till TV 4 i Jönköping,  till min arbetsgivare

Biträdande föreståndaren för Narconon i Eslöv,  Bo Persson,  som skriver till tidningen,  säger också att  "kvinnan inte vill figurera med namn i pressen och inte heller kommer att svara på frågor".  Dessutom kommer all kontakt med henne ske i skriftlig form enligt Persson på Narconon.

Min kommentar till tidningen är att detta tillvägagångssättet är typiskt för Narconon och att organisationen följer den taktik scientologins grundare Hubbard formulerade för att tysta kritiker, nämligen att aldrig gå i försvar utan enbart attackera.  Vidare berättar jag att anmälningar till alla möjliga myndigheter är en del scientologsektens attack mot kritiker för att skandalisera och misstänkliggöra den som framför kritik mot deras aktiviteter.  Enligt Bo Persson ska kvinnan känna sig nedvärderad och hävdar att Brettstam brutit mot tystnadsplikten trots att hennes namn inte publicerats i någon tidning.

- Kvinna har aldrig varit en patient till mig,  eller personligen anförtrott mig något,  varken till mig som privatperson eller inom ramen för min tjänsteutövning varför tystnadsplikten helt saknar relevans,  är Brettstams kommentar.

Bakgrunden till anmälan, skriver jope,  är det faktum att Brettstam genom olika inlagor och uppmärksamhet i pressen försökt stoppa Narconons etablering i Lättarp och att jag framstår som projektets främste kritiker och har dessutom fokuserat Narconons koppling till scientologkyrkan.

Oro för väninnan

Mitt engagemang lockade kvinnan i Skåne att mejla till mig där hon berättade om sin väninna och sin oro för hennes psykiska hälsa.  Väninnan hade,  visade sig,  varit på kurs med scientologerna på Narconon.  När jag drog vissa slutsatser av kommunikationen med kvinnan i Skåne och använde en del av informationen i olika sammanhang,  dock utan att utelämna något namn,  blev kvinnan som mejlade mig, bestört .

Jope fortsätter  "Nu är det således dags för Skånekvinnans väninna - hon som var på kurs - att agera med en anmälan,  var i hon ifrågasätter läkarens kompetens".  Så här skriver vänninan :

"Jag upplever hans uttalande som fullständigt irrelevant och kränkande.  Han har uttalat sig om mig som psykiskt sjuk i media, samt svävat ut i fullständiga fantasier om mitt mentala tillstånd. Detta har sedan exponerats i en dagstidning för allmänheten,  samt diskuterat mitt hälsotillstånd bakom min rygg med min nära väninna under skenet att vara  "expert".  Efter att ha rådfrågat juridiskt kunniga personer så anser jag att han har begått tjänstefel,  genom att bryta mot tystnadsplikten,  som jag förmodar han som överläkare är bunden till. 

Ett byte av juridiska rådgivare vid framtida behov av dylik experthjälp,  kan varmt rekommenderas, då hennes nuvarande dito uppenbarligen gett felaktig information. 


Förtalskampanj

Jope undrar vad jag säger om den salvan?

-Min kommentar är att agerandet från väninnan knappast kan förstås på annat sätt än som fortsättningen på den smutskastnings- och förtalskampanj som inleddes med väninnans brev till SmT och diverse myndigheter.  Allt är enligt Hubbards manual för scientologerna hur man ska hantera kritiker.  Taktiken är formulerad i  "Fair game policy"  och   "Dead Agenting".  Vid det här laget har scientologkyrkans kontor för specialla affärer gjort vad de har kunnat för att hitta mina  "skelett"  i garderoben utan att få något matnyttigt.  Nu går man vidare med ogrundade anmälningar till alla möjliga och omöjliga myndigheter.

- Min bedömning är att samtliga anmälningar från väninnan kommer att lämnas utan åtgärd av samtliga myndigheter och organisationer,  av det enkla faktum att jag inte brutit mot någon lag eller något regelverk.  Min bedömning har hitintills visat sig vara helt korrekt ( 2005-10-28)

Anses som ett hot

- Jag får trösta mig med att jag anses som ett allvarligt och långvarigt hot av scientologkyrkan, säger Brettstam och fortsätter:

- Det kan tilläggas att Gullevi Almgren,  högsta hönset för scientologerna i Sverige och chef för underrättelseorganistionens kontor ( Office for Special Affaires ) i Sverige,  redan i fjol med anledning av min offentliga kritik,  dels ringde till verksamhetschefen Bo Kenneth Knutsson och dels skrev  Letter_from_Co$.pdf,  där hon önskade att jag skulle få en ordentlig uppsträckning för mitt agerande.

Tidningen har sökt den kvinna som enligt Narconon anmält Brettstam men signalen kopplas vidare till en röstbrevlåda, avslutar jope sin artikel

 Vad är mitt brott?  Jo jag gjorde en anmälan till länsstyrelsen i Skåne om att det kunde förekomma aktiviteter på behandlingshemmet i Eslöv Skarhult som föreningen inte har tillstånd för.  I anmälan nämns inga namn överhuvudtaget däremot nämner jag den kontaktande kvinnans oro för sin väninna.  Länstyrelsen gjorde ett av sina meningslösa föranmälda besök på hemmet, kommenterad den fina städningen pratade med några av de  "nöjda"  intagna samt väninnan som förklarade att hon bara lånat bastun 5 timmar om dagen och att hon inte var intagen för behandling.  Allt  "offentliggörande"  av denna historia har kvinnan själv och nu hennes väninna stått för,  inte jag.


Ulf BrettstamSmT 040515


 

Ulf Brettstam ansåg sig inte behöva ett tillstånd för anmälan

Tidningen har tidigare redovisat kommentarer från överläkare Ulf Brettstam Nässjö,  med anledning av att en scientolog i Malmö anmält honom,  bland annat för brott mot tystnadsplikten.

 

Brettstam säger i ett kompletterande yttrande till tidningen att han inte ansåg sig behöva ett godkännande för sin anmälan till länsstyrelsen.  Anmälan hade gjorts oavsett inställning från den kvinna som via e-post delgivit uppgifterna.

-Dessutom kan det understrykas att det inte är jag som offentliggjort någonting.  Det är först kvinnan som kontaktade mig som via media offentliggör uppgifterna.  Sen anklagas jag för offentliggjörandet.  Bakom bådas agerande ligger scientologerna.  Kvinnan verkade vettskrämd i sina senaste mejl till mig och väninnan sitter ju som vi vet redan fast i scientologernas klor.  Att kommunikationen med henne måste vara skriftlig är därför att hon inte får kommunicera utan "ledning"  av sekten,  säger Brettstam.  Så skriver jope i en uppföljande kommentar.
Narconondebatt.html