Homeopati inget annat än rena kvacksalveriet

SmT 050910
Så har den medicinska vetenskapen  för femtioelfte gången konstaterat  homeopatins  totala verkningslöshet. Denna gång publicerades avslöjandet i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet (vol. 366, nr 9487, sidorna 726-732)
Detta faktum har förtretat Simen Kristensen (SK) i Tranås till den grad att han i SmT 6/9 försöker vända på kuttingen när han skriver "Homeopatin stort hot mot läkemedelsindustrin". Till bevis för sitt påstående anför SK att prins Charles av England är intresserad av homeopati och att alltfler sjuka människor söker sig till alternativa behandlingsmetoder. Jo det handlar om stora pengar. Engelsmännen spenderar närmare 1,8 miljarder kronor om året på dessa bluffmetoder.  I Lancet tidningens ledare konstateras kort att "Nu är det nog med studier av homeopatin" och uppmanar läkarkåren vara uppriktig och korrekt informera sina patienter om homeopatins verkningslöshet!
SK fortsätter i sitt inlägg med huvudlösa påståenden om hur  diarré och febersjukdomar på 1800-talet framgångsrikt behandlades med homeopati och han balanserar på gränsen till lagbrott när han indirekt uppmanar till homeopatisk behandling av barn. I kvacksalverilagens första paragraf står:
1 § Denna lag äger tillämpning på den som mot ersättning undersöker annans hälsotillstånd eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidtaga eller föreskriva åtgärd i förebyggande, botande eller lindrande syfte.
Bestämmelserna i lagen gälla dock ej den som innehar behörighet att utöva läkaryrket eller som eljest är i sin verksamhet på hälso- och sjukvårdens område ställd under socialstyrelsens tillsyn. Lag (1971:624).
och i 2:a pragrafen att det är olagligt för icke behörig att ens undersöka eller behandla barn under åtta år. SK redovisar inte heller vilka bindningar och intressen, han själv har  i homeopatibranschen.
 Alltsedan 1800-talets mitt har otaliga kliniska försök  att bevisa homeopatins gynnsamma effekter genomförts, samtliga utan framgång när man tillämpar vederbörliga vetenskapliga krav på kontroll. Homeopatins utövare har däremot alltid hävdat att deras "konstart" inte kan prövas enligt samma krav som ställs på de metoder och behandlingar vi läkare ordinerar de sjuka.
Homeopatins uppfinnare Samuel Hahneman (1755-1843) hämtade sina idéer från alkemisten och astrologen Paracelsus (1493-1541) som 250 år tidigare formulerade principen: lika botas med lika (lat: Similla similbus curantor) till motsatsen inom skolmedicinens "allopatiska" princip: Gift behandlas med motgift! Paracelsus idé var att sjukdomar är andliga väsen som endast kan övervinnas med andlig kraft . Denna kunde man hitta i naturen. Orkidén med sin testikelliknande rot verkade därför som sexuellt stimulerande. Kamomillens livmoderliknade fröhus hjälpte mot hysteri (från grekiskans hystera = livmoder). Etcetera,etcetera.
Nog finns det fog för påståendet om att "tron" hjälper. Det är det vi kallar placeboeffekten, vilket i själva verket är människans inneboende förmåga till självläkning vilket är en nog så viktigt förmåga, men att, som homeopaterna gör, ta åt sig äran för resultatet och dessutom ha fräckheten att ta betalt, är inte bara kvacksalveri, d et är rent bedrägeri.
Jag har personligen svårt att finna en mer avsmaklig och föraktansvärd mänsklig verksamhet än den som mot dyr betalning under bedrägliga former profiterar på sjuka och desperata människor. Den troliga förklaringen till att människor söker sig utanför sjukvården i sin nöd beror sannolikt på sjukvårdens brister och människors desperation och inte på homeopatins förträffliga behandlingsresultat. Avslutningsvis kan jag tipsa SK och andra hugade homeopater om den amerikanske illusionisten James Randis löfte 2002 att  den som kunde bevisa att homeopatisk behandling verkligen botade någon sjukdom skulle få 1 million dollar. Pengarna finns fortfarade kvar på Randis bankkonto.
Ulf Brettstam
Överläkare
Eksjö


Homeopati inget annat än rena kvacksalveriet


SmT 050910

Så har den medicinska vetenskapen  för femtioelfte gången konstaterat  homeopatins  totala verkningslöshet.  Denna gång publicerades avslöjandet i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet (vol. 366, nr 9487, sidorna 726-732)

Detta faktum har förtretat Simen Kristensen (SK) i Tranås till den grad att han i SmT 6/9 försöker vända på kuttingen när han skriver "Homeopatin stort hot mot läkemedelsindustrin".  Till bevis för sitt påstående anför SK att prins Charles av England är intresserad av homeopati och att alltfler sjuka människor söker sig till alternativa behandlingsmetoder.  Jo det handlar om stora pengar.  Engelsmännen spenderar närmare 1,8 miljarder kronor om året på dessa bluffmetoder.  I Lancet tidningens ledare konstateras kort att "Nu är det nog med studier av homeopatin" och uppmanar läkarkåren vara uppriktig och korrekt informera sina patienter om homeopatins verkningslöshet!

SK fortsätter i sitt inlägg med huvudlösa påståenden om hur  diarré och febersjukdomar på 1800-talet framgångsrikt behandlades med homeopati och han balanserar på gränsen till lagbrott när han indirekt uppmanar till homeopatisk behandling av barn.  I kvacksalverilagens första paragraf står:

1 § Denna lag äger tillämpning på den som mot ersättning undersöker annans hälsotillstånd eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidtaga eller föreskriva åtgärd i förebyggande,  botande eller lindrande syfte.

Bestämmelserna i lagen gälla dock ej den som innehar behörighet att utöva läkaryrket eller som eljest är i sin verksamhet på hälso- och sjukvårdens område ställd under socialstyrelsens tillsyn. Lag (1971:624).

och i 2:a pragrafen att det är olagligt för icke behörig att ens undersöka eller behandla barn under åtta år. SK redovisar inte heller vilka bindningar och intressen, han själv har  i homeopatibranschen.

 Alltsedan 1800-talets mitt har otaliga kliniska försök  att bevisa homeopatins gynnsamma effekter genomförts,  samtliga utan framgång när man tillämpar vederbörliga vetenskapliga krav på kontroll. Homeopatins utövare har däremot alltid hävdat att deras "konstart" inte kan prövas enligt samma krav som ställs på de metoder och behandlingar vi läkare ordinerar de sjuka.

Homeopatins uppfinnare Samuel Hahneman (1755-1843) hämtade sina idéer från alkemisten och astrologen Paracelsus (1493-1541) som 250 år tidigare formulerade principen:  lika botas med lika (lat: Similla similbus curantor) till motsatsen inom skolmedicinens "allopatiska" princip:  Gift behandlas med motgift!  Paracelsus idé var att sjukdomar är andliga väsen som endast kan övervinnas med andlig kraft . Denna kunde man hitta i naturen.  Orkidén med sin testikelliknande rot verkade därför som sexuellt stimulerande.  Kamomillens livmoderliknade fröhus hjälpte mot hysteri (från grekiskans hystera = livmoder). Etcetera,etcetera.

Nog finns det fog för påståendet om att "tron" hjälper.  Det är det vi kallar placeboeffekten,  vilket i själva verket är människans inneboende förmåga till självläkning vilket är en nog så viktigt förmåga,  men att, som homeopaterna gör,  ta åt sig äran för resultatet och dessutom ha fräckheten att ta betalt,  är inte bara kvacksalveri, d et är rent bedrägeri.

Jag har personligen svårt att finna en mer avsmaklig och föraktansvärd mänsklig verksamhet än den som mot dyr betalning under bedrägliga former profiterar på sjuka och desperata människor.  Den troliga förklaringen till att människor söker sig utanför sjukvården i sin nöd beror sannolikt på sjukvårdens brister och människors desperation och inte på homeopatins förträffliga behandlingsresultat.  Avslutningsvis kan jag tipsa SK och andra hugade homeopater om den amerikanske illusionisten James Randis löfte 2002 att  den som kunde bevisa att homeopatisk behandling verkligen botade någon sjukdom skulle få 1 million dollar.  Pengarna finns fortfarade kvar på Randis bankkonto.

Ulf Brettstam

Överläkare

Eksjö

Homeopati.html