Oklart om Narconon får starta behandlingshem på Lättarp


Madeleine Fransson på Smålands Tidningen har följt upp Narconons begäran om prövningstillstånd i Kammarrätten när det gäller Länsrättens beslut om att inte bevilja tillstånd att starta behandlingshem i Lättarp för missbrukare.
Narconons överklagande lämnades in oktober 2004 och ärendet har legat obehandlat i Kammarrätten sedan dess. Länsstyrelsen beviljade ju Narconon tillstånd att bedriva vård för missbrukar , ett beslut som överklagades av Nässjö kommun med motiveringen att Thomas Pettersson, som skulle vara föreståndare, saknade den kompetens och utbildning som faktiskt krävs av Socialstyrelsen, för att förestå sådant behandlingshem.
Det jag anser som anmärkningsvärt är att Länstyrelsen inte gjorde någon egentlig prövning av ärendet utan mer eller mindre "köpte" Narconons förskönande och tillrättalagda beskrivning i sin ansökan rakt av. I Länsrättens motivering att bevilja tillstånd, kan man läsa Narconons egna innehållsbeskrivning av sin verksamhet! Länsrätten har med andra ord inte gjort ett dyft för att kontrollera att Narconons innehållsbeskrivning stämmer med verkligheten. När Länsstyrelsen sedan beviljar tillstånd bara ett par dagar före Socialstyrelsens beslut om höjda kompetenskrav för sådan verksamhet vinner "laga kraft" ( länsstyrelsen visste redan i december 2003 att strängare krav på kompetens var på väg) blir man misstänksam, särskilt med kännedom om scientologsektens traditionella arbetsmetoder- utpressning, hot, mutor.
Fransson ringer Thomas Pettersson som för närvarande är föreståndare på Narconons lokal i Vårby, Stockholm. Pettersson meddelar att Narconon fortfarande är intresserade av Lättarp, att man avvaktar Kammarrättens beslut, att han ( Pettersson ) ännu inte anmält sig för den högskoleutbildning som krävs för att förestå hem för vård och boende och att han varit anställd i Narconon under sjutton år varav fyra som föreståndare.
Pettersson avslöjar att man tittar på andra etableringsalternativ som han inte vill avslöja den geografiska belägenheten av. ( Tror jag det - som vanligt vill man "smyga" under radarn, undgå upptäckt förrän det är försent. Detta gick inte i Nässjö) Vårby gård är dömt till undergång då Huddinge kommun ska bygga bostäder där. Thomas Pettersson förnekar inte att scientologer verkar inom Narconon och att Scientologkyrkan donerat pengar till Narconon. Vad han inte säger är att Narconon och Scientologkyrkan i grunden är en och samma organisation.
Enligt Madeleine Fransson ska målet i Kammarräten komma upp inom fyra veckor. Pettersson avslöjar att man har en överenskommelse med Bo Svensson ( ägare till Lättarp) om att köpet av Lättarps Gård förvekligas under villkor att föreningen beviljas tillstånd bedriva sin verksamhet..

Oklart om Narconon får starta behandlingshem på LättarpMadeleine Fransson på Smålands Tidningen har följt upp Narconons begäran om prövningstillstånd i Kammarrätten när det gäller Länsrättens beslut om att inte bevilja tillstånd att starta behandlingshem i Lättarp för missbrukare.

Narconons överklagande lämnades in oktober 2004 och ärendet har legat obehandlat i Kammarrätten sedan dess.  Länsstyrelsen beviljade ju Narconon tillstånd att bedriva vård för missbrukar ,  ett beslut som överklagades av Nässjö kommun med motiveringen att Thomas Pettersson,  som skulle vara föreståndare,  saknade den kompetens och utbildning som faktiskt krävs av Socialstyrelsen,  för att förestå sådant behandlingshem.

Det jag anser som anmärkningsvärt är att Länstyrelsen inte gjorde någon egentlig prövning av ärendet utan mer eller mindre  "köpte"  Narconons förskönande och tillrättalagda beskrivning i sin ansökan rakt av.  I Länsrättens motivering att bevilja tillstånd,  kan man läsa Narconons egna innehållsbeskrivning av sin verksamhet!  Länsrätten har med andra ord inte gjort ett dyft för att kontrollera att Narconons innehållsbeskrivning stämmer med verkligheten.  När Länsstyrelsen sedan beviljar tillstånd bara ett par dagar före Socialstyrelsens beslut om höjda kompetenskrav för sådan verksamhet vinner  "laga kraft"  ( länsstyrelsen visste redan i december 2003 att strängare krav på kompetens var på väg)  blir man misstänksam,  särskilt med kännedom om scientologsektens traditionella arbetsmetoder- utpressning,  hot,  mutor.

Fransson ringer Thomas Pettersson som för närvarande är föreståndare på Narconons lokal i Vårby,  Stockholm.  Pettersson meddelar att Narconon fortfarande är intresserade av Lättarp,  att man avvaktar Kammarrättens beslut,  att han ( Pettersson ) ännu inte anmält sig för den högskoleutbildning som krävs för att förestå hem för vård och boende och att han varit anställd i Narconon under sjutton år varav fyra som föreståndare.

Pettersson avslöjar att man tittar på andra etableringsalternativ som han inte vill avslöja den geografiska belägenheten av.  ( Tror jag det - som vanligt vill man  "smyga"  under radarn,  undgå upptäckt förrän det är försent.  Detta gick inte i Nässjö)  Vårby gård är dömt till undergång då Huddinge kommun ska bygga bostäder där.  Thomas Pettersson förnekar inte att scientologer verkar inom Narconon och att Scientologkyrkan donerat pengar till Narconon.  Vad han inte säger är att Narconon och Scientologkyrkan i grunden är en och samma organisation.

Enligt Madeleine Fransson ska målet i Kammarräten komma upp inom fyra veckor.  Pettersson avslöjar att man har en överenskommelse med Bo Svensson ( ägare till Lättarp) om att köpet av Lättarps Gård förvekligas under villkor att föreningen beviljas tillstånd bedriva sin verksamhet.Narconondebatt.html

.