Länsrätten stoppar Narconon

Beviljat tillstånd för behandlingshem dras in
Narconon tillåts inte starta behandlingshem i Lättarp. Länsrätten upphäver länsstyrelsens beslut då detta har getts på felaktiga grunder. Den tilltänkta föreståndaren har otillräcklig kompetens, enligt lagen.
Behandlingshemmet är kontroversiellt genom Narconons scientologikopplingar. Grannar har protesterat, företrädare för psykiatrin protesterade, men framför allt protesterade individ- och familjeomsorgsnämnden i Nässjö mot planerna på ett behandlingshem. Vid länsstyrelsens handläggning av Narconons ansökan invände kommunen mot att den tilltänkte föreståndaren saknade adekvat utbildning. Länsstyrelsen ansåg att föreståndarens erfarenhet från Narconons verksamhet och internutbildningarna där uppvägde bristen och inga anmärkningar riktades mot mannens sätt att leda Narconons behandlingshem i Huddinge.
Kräver utbildning
Individ- och familjeomsorgsnämnden överklagade till länsrätten som nu ger kommunen rätt.
Socialstyrelsens aktuella föreskrifter kräver akademisk kompetens hos föreståndare för HVB-hem. Länsrätten skriver i domslutet att undantag kan medges om det finns övergångsregler, men det finns inte i detta fall. Man kan heller inte bortse från föreskriftens krav när en ansökan om att få starta ett behandlingshem handläggs, anser länsrätten.
Erfarenhet inte nog
Det innebär att i det här fallet att den tilltänkta föreståndaren Thomas Pettersson inte kan godkännas, trots att han har 15 års erfarenhet och trots att han har en motsvarande tjänst idag. Bristen på högskolestudier fäller honom. "Föreningen Narconon kan därför inte beviljas tillstånd för att bedriva ett hem för vård och boende på fastigheten Lättarp 1:5 i Nässjö kommun" skriver länsrätten. Beslutet kan överklagas. Narconon har även möjlighet att gå vidare genom att anställa en föreståndare som uppfyller kraven på högskolestudier.
Referat av Maria Ivarssons artikel
Länsrätten stoppar Narconon


Beviljat tillstånd för behandlingshem dras in

Narconon tillåts inte starta behandlingshem i Lättarp.  Länsrätten upphäver länsstyrelsens beslut då detta har getts på felaktiga grunder.  Den tilltänkta föreståndaren har otillräcklig kompetens, enligt lagen.

Behandlingshemmet är kontroversiellt genom Narconons scientologikopplingar.  Grannar har protesterat,  företrädare för psykiatrin protesterade,  men framför allt protesterade individ- och familjeomsorgsnämnden i Nässjö mot planerna på ett behandlingshem.  Vid länsstyrelsens handläggning av Narconons ansökan invände kommunen mot att den tilltänkte föreståndaren saknade adekvat utbildning.  Länsstyrelsen ansåg att föreståndarens erfarenhet från Narconons verksamhet och internutbildningarna där uppvägde bristen och inga anmärkningar riktades mot mannens sätt att leda Narconons behandlingshem i Huddinge.

Kräver utbildning

Individ- och familjeomsorgsnämnden överklagade till länsrätten som nu ger kommunen rätt.

Socialstyrelsens aktuella föreskrifter kräver akademisk kompetens hos föreståndare för HVB-hem. Länsrätten skriver i domslutet att undantag kan medges om det finns övergångsregler,  men det finns inte i detta fall. Man kan heller inte bortse från föreskriftens krav när en ansökan om att få starta ett behandlingshem handläggs,  anser länsrätten.

Erfarenhet inte nog

Det innebär att i det här fallet att den tilltänkta föreståndaren Thomas Pettersson inte kan godkännas,  trots att han har 15 års erfarenhet och trots att han har en motsvarande tjänst idag. Bristen på högskolestudier fäller honom.  "Föreningen Narconon kan därför inte beviljas tillstånd för att bedriva ett hem för vård och boende på fastigheten Lättarp 1:5 i Nässjö kommun"  skriver länsrätten.  Beslutet kan överklagas.  Narconon har även möjlighet att gå vidare genom att anställa en föreståndare som uppfyller kraven på högskolestudier.

Referat av Maria Ivarssons artikelNarconondebatt.html