SmT 040209
 
Länsstyrelsens ja till Narconon förvånar psykiatrisk chefsöverläkare

Ulf Brettstam , biträdande chefsöverläkare vid psykiatriska kliniken vid Höglandssjukhuset, är kritisk till länsstyrelsens beslut och menar att myndigheten gjort en kovändning jämfört med hur man tidigare agerat i liknande ärenden.
Ulf Brettstam är häpen över att länsstyrelsen gjort en helomvändning med tanke på hur kompetens och kvalitetskrav brukar behandlas. Så sent som i slutet av förra året fick barnhemmet Oasen avslag för sin föreståndare som ansågs ha otillräcklig kompetens.
- När det gäller Narconons föreståndare väljer man att bortse från att denne, enligt Socialstyrelsens föreskrifter om relevant högskoleutbildning och vitsordad personlig lämplighet, helt saknar sådan. Att samme föreståndare gjort sig skyldig till narkotikabrott under tiden som han varit anställd inom Narconon, bedömer länsstyrelsen inte som ett hinder. Istället uppfattas hans tidigare anställning inom Narconon uppväga bristen på högskolekompetens. En fullkomligt häpnadsväckande bedömning, tycker Ulf Brettstam.
Socialnämnden i Nässjö har framfört liknande synpunkter avseende bristande akademiska kompetens, synpunkter som inte vägde tillräckligt tungt i länsstyrelsens bedömning. Ulf Brettstam hävdar att socialnämndens åsikter har en god överensstämmelse med både socialstyrelsens och länsstyrelsens riktlinjer.
- Att länsstyrelsen, utan närmare granskning, fäster större tilltro till Narconons uppgifter än till sina välkända samarbetspartners noggranna utredning inom den kommunala tillsynen är ytterligt förbryllande enligt Ulf Brettstam.
I höstas lämnade han själv in en grundlig utredning som i sak stödjer de som är tveksamma till vårdens kvalitet.
- Det har riktats allvarlig och upprepade kritik mot Narcononhemmen i Huddinge och Eslöv av respektive länsstyrelser, kritik som just handlar om kvalitets och säkerhetsfrågor och bristande kompetens hos personal och föreståndare, framhåller Brettstam avslutningsvis.

SmT 040209

 

Länsstyrelsens ja till Narconon förvånar psykiatrisk chefsöverläkare


Ulf Brettstam , biträdande chefsöverläkare vid psykiatriska kliniken vid Höglandssjukhuset, är kritisk till länsstyrelsens beslut och menar att myndigheten gjort en kovändning jämfört med hur man tidigare agerat i liknande ärenden.

Ulf Brettstam är häpen över att länsstyrelsen gjort en helomvändning med tanke på hur kompetens och kvalitetskrav brukar behandlas. Så sent som i slutet av förra året fick barnhemmet Oasen avslag för sin föreståndare som ansågs ha otillräcklig kompetens.

- När det gäller Narconons föreståndare väljer man att bortse från att denne, enligt Socialstyrelsens föreskrifter om relevant högskoleutbildning och vitsordad personlig lämplighet, helt saknar sådan. Att samme föreståndare gjort sig skyldig till narkotikabrott under tiden som han varit anställd inom Narconon, bedömer länsstyrelsen inte som ett hinder. Istället uppfattas hans tidigare anställning inom Narconon uppväga bristen på högskolekompetens. En fullkomligt häpnadsväckande bedömning, tycker Ulf Brettstam.

Socialnämnden i Nässjö har framfört liknande synpunkter avseende bristande akademiska kompetens, synpunkter som inte vägde tillräckligt tungt i länsstyrelsens bedömning. Ulf Brettstam hävdar att socialnämndens åsikter har en god överensstämmelse med både socialstyrelsens och länsstyrelsens riktlinjer.

- Att länsstyrelsen, utan närmare granskning, fäster större tilltro till Narconons uppgifter än till sina välkända samarbetspartners noggranna utredning inom den kommunala tillsynen är ytterligt förbryllande enligt Ulf Brettstam.

I höstas lämnade han själv in en grundlig utredning som i sak stödjer de som är tveksamma till vårdens kvalitet.

- Det har riktats allvarlig och upprepade kritik mot Narcononhemmen i Huddinge och Eslöv av respektive länsstyrelser, kritik som just handlar om kvalitets och säkerhetsfrågor och bristande kompetens hos personal och föreståndare, framhåller Brettstam avslutningsvis.
Narconondebatt.html