SmT 030611
Löftet var inte mycket värt

Brettstam avfärdar scientologernas "erbjudande"
"Lika hållfast som tunn rök i en höststorm."
Så var det med erbjudandet från scientologernas informatör Gullevi Almgren om en jämförelse med Narconons och psykiatrins behandlingsmetoder.
Kan psykiatri överläkaren Ulf Brettstam konstatera, efter att han läst att Almgren i tidningsdebatten begränsat sitt erbjudande till "en eventuell jämförelse mellan psykiatrin och Scientologi borde utvidgas till jämförelse mellan andliga och icke andliga metoder". Ulf Brettstam är inte nådig i sin kritik:
-Gullevi Almgren konstruerar en icke existerande konflikt mellan traditionell läkekonst och religion och utnyttjar utan hänsyn till inblandade den senaste tidens tragiska människoöden som ett slagträ mot scientologsektens favorithatobjekt psykiatrin. Samtidigt jämställer hon den medicinska vetenskapen som en trosuppfattning bland andra. Almgren har därmed lyckats med det som ingen tidigare klarat, nämligen överbrygga klyftan mellan tro och vetande, fysik - metafysik. Kan Almgren på ett tydligt sätt utveckla denna slutsats, torde ett Nobelpris vänta henne", är Brettstams kommentar.
"Pyramidspel"
Vad gäller diskussionen om "E-metern", en apparat som enligt Nationalencyklopedin skall registrera fysiologiska reaktioner på särskilda frågor och avgöra om en person är fri från mentala blockeringar, säger Brettstam så här:
-E-metern är ett känsligt kapitel då den är ett flitigt använt redskap inom Scientologkyrkans gigantiska pyramidspel, där "spelarna" i toppen håvar in de grova pengarna. Medlemmarna "auditerar" varandra . E-metern används av "scientologer som har den utbildning som krävs för att äga en E-meter" enligt Almgren. Ja de som betalat sina kursavgifter och "renats" får sedan "rena" ( plocka på pengar är en mer relevant beskrivning ) nykomlingarna. Så är de olika nivåerna uppbyggda och är i praktiken ett rent pyramidspel. Mystiken kring E-metern måste behållas - annars kan korthuset rasa. Alla scientologer som vill äga en apparat med identisk eller med än mer avancerade funktioner kan få köpa en av mig för 350 kronor. Ritning kan man få gratis. Hundraprocentig garanti eller pengarna tillbaka, säger Brettstam. ( Beställning kan göras hos Ingengörsfirman Stéen: )
Brettstam berättar att amerikansk distriktsdomstol fördömt E-metern då böckerna om Dianetik och Scientologi enligt domstolen innehåller falska och bedrägliga påståenden av medicinsk natur och att E-metern bevisats sakna all funktion i diagnostik, behandling eller sjukdomsförebyggande syfte. Den kan inte heller förbättra någon som helst kroppsfunktion medicinskt eller vetenskapligt, citerar Brettstam.
Orsaken till att Almgren med flera vill "mörka" kopplingen mellan Narconon och scientologikyrkan har en svensk avhoppar vittnat om, säger Brettstam:
- I en artikel i DN 1999-03-18 av Anna Bodin, berättar en avhoppare hur han efter år av verkningslös behandling för hundratusentals kronor beslöt sig för att stämma Scientologkyrkan och hur han och hans familj hotades av "kyrkans kontor för speciella affärer". Han hade skickats av en socialsekreterare till Narconon i Huddinge för sitt missbruksproblem.
Han menar att han var "färdig" med sitt missbruk redan innan han mötte Narconon men det skapades en stor lojalitet till Narconon när han var där, så han fortsatte med "kurser" i scientologi med en så kallad auditör inom Scientolog-kyrkan i sju år. E-metern användes flitigt för att "rena" honom från hans  "kroppstethaner". trots att han bara mådde sämre och sämre fortsatte "behandlingen". En dyrköpt erfarenhet. Först satsades 50 000 som han lånade, sedan ytterligare 80 000 från en livförsäkring efter sin far, innan han begrep att han var totalt lurad.
Han berättade då för högre uppsatta medlemmar inom Scientologkyrkan om sina upplevelser och rekommenderades direkt att köpa nya "kurser" av dem för ytterligare 85 000 kronor. På så sätt skulle hans misslyckande korrigeras. Denna kurs varade i mindre än ett år, sen ville "kyrkan" ha mer pengar. Då dog avhopparens "tro".
-Han berättar hur "scientologiförsäljare" lurar folk att köpa kurser för flera hundratusen kronor. Säljarna har provision och följer med köparna in på banken för att låna upp pengar. Trots kyrkans hotelser stämde avhopparen kyrkan inför tingsrätten. Det blev ingen domstolsprocess "kyrkan" köpte hans tystnad för 50 000 kronor. 
Då "kyrkan” lämnade in deras skriftliga avtal till Stockholms tingsrätt blev handlingen offentlig och riktigheten i ovanstående kan kontrolleras av var och en. Brettstam återvänder till frågan om Hubbards begäran om personlig hjälp mot sinnessjukdom i USA på 40-talet. Gullevi Almgren har dementerat uppgiften men Brettstam säger så här till Almgren:
- Jodå det var din läromästare som skrev. Han angav noga sin adress och vilken skola han studerade vid, Hubbard tog aldrig någon akademisk examen i något ämne men titulerade sig bland mycket annat Dr, i kärnfysik. Almgrens blånekande till dessa uppgifter är standardsvar när scientologer konfronteras med mindre smickrande fakta om sin "guru", säger Ulf Brettstam.
Protestlista
Efter att debatten om Narconons planer på att etablera ett behandlingshem för mellan 30 och 40 missbrukare i Lättarp utanför Forserum flammat upp ordentligt har de boende i området nu börjat reagera. Oron är stor och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. I Lättarp cirkulerar just nu en protestlista mot etableringen runt och nästan samtliga bybor har skrivit under listan. Det är de närmaste grannarna som står bakom listan som nu ska lämnas till kommunen och länsstyrelsen.
Alf Håkansson ( R.I.P. ) chef för socialförvaltningens vuxensektion i Nässjö, tycker att grannarnas syn på missbrukare är skrämmande. Själv har han ännu inte tagit ställning till Narconons verksamhet som sådan.
                                                                              Referat av  jope´s artikelSmT 030611

Löftet var inte mycket värt


Brettstam avfärdar scientologernas "erbjudande"

"Lika hållfast som tunn rök i en höststorm."

Så var det med erbjudandet från scientologernas informatör Gullevi Almgren om en jämförelse med Narconons och psykiatrins behandlingsmetoder.

Kan psykiatri överläkaren Ulf Brettstam konstatera,  efter att han läst att Almgren i tidningsdebatten begränsat sitt erbjudande till  "en eventuell jämförelse mellan psykiatrin och Scientologi borde utvidgas till jämförelse mellan andliga och icke andliga metoder".  Ulf Brettstam är inte nådig i sin kritik:

-Gullevi Almgren konstruerar en icke existerande konflikt mellan traditionell läkekonst och religion och utnyttjar utan hänsyn till inblandade den senaste tidens tragiska människoöden som ett slagträ mot scientologsektens favorithatobjekt psykiatrin.  Samtidigt jämställer hon den medicinska vetenskapen som en trosuppfattning bland andra.  Almgren har därmed lyckats med det som ingen tidigare klarat,  nämligen överbrygga klyftan mellan tro och vetande,  fysik - metafysik.  Kan Almgren på ett tydligt sätt utveckla denna slutsats,  torde ett Nobelpris vänta henne",  är Brettstams kommentar.

"Pyramidspel"

Vad gäller diskussionen om "E-metern",  en apparat som enligt Nationalencyklopedin skall registrera fysiologiska reaktioner på särskilda frågor och avgöra om en person är fri från mentala blockeringar,  säger Brettstam så här:

-E-metern är ett känsligt kapitel då den är ett flitigt använt redskap inom Scientologkyrkans gigantiska pyramidspel,  där "spelarna" i toppen håvar in de grova pengarna.  Medlemmarna "auditerar"  varandra .  E-metern används av  "scientologer som har den utbildning som krävs för att äga en E-meter"  enligt Almgren.  Ja de som betalat sina kursavgifter och  "renats"  får sedan "rena"  ( plocka på pengar är en mer relevant beskrivning ) nykomlingarna.  Så är de olika nivåerna uppbyggda och är i praktiken ett rent pyramidspel.  Mystiken kring E-metern måste behållas - annars kan korthuset rasa.  Alla scientologer som vill äga en apparat med identisk eller med än mer avancerade funktioner kan få köpa en av mig för 350 kronor.  Ritning kan man få gratis. Hundraprocentig garanti eller pengarna tillbaka, säger Brettstam. ( Beställning kan göras hos Ingengörsfirman Stéen: )

Brettstam berättar att amerikansk distriktsdomstol fördömt E-metern då böckerna om Dianetik och Scientologi enligt domstolen innehåller falska och bedrägliga påståenden av medicinsk natur och att E-metern bevisats sakna all funktion i diagnostik, behandling eller sjukdomsförebyggande syfte.  Den kan inte heller förbättra någon som helst kroppsfunktion medicinskt eller vetenskapligt, citerar Brettstam.

Orsaken till att Almgren med flera vill  "mörka"  kopplingen mellan Narconon och scientologikyrkan har en svensk avhoppar vittnat om,  säger Brettstam:

- I en artikel i DN 1999-03-18 av Anna Bodin,  berättar en avhoppare hur han efter år av verkningslös behandling för hundratusentals kronor beslöt sig för att stämma Scientologkyrkan och hur han och hans familj hotades av  "kyrkans kontor för speciella affärer".  Han hade skickats av en socialsekreterare till Narconon i Huddinge för sitt missbruksproblem.

Han menar att han var  "färdig"  med sitt missbruk redan innan han mötte Narconon men det skapades en stor lojalitet till Narconon när han var där,  så han fortsatte med  "kurser"  i scientologi med en så kallad auditör inom Scientolog-kyrkan i sju år.  E-metern användes flitigt för att  "rena"  honom från hans   "kroppstethaner".  trots att han bara mådde sämre och sämre fortsatte  "behandlingen".  En dyrköpt erfarenhet.  Först satsades 50 000 som han lånade,  sedan ytterligare 80 000 från en livförsäkring efter sin far,  innan han begrep att han var totalt lurad.

Han berättade då för högre uppsatta medlemmar inom Scientologkyrkan om sina upplevelser och rekommenderades direkt att köpa nya  "kurser"  av dem för ytterligare 85 000 kronor.  På så sätt skulle hans misslyckande korrigeras.  Denna kurs varade i mindre än ett år,  sen ville  "kyrkan"  ha mer pengar.  Då dog avhopparens  "tro".

-Han berättar hur  "scientologiförsäljare"  lurar folk att köpa kurser för flera hundratusen kronor. Säljarna har provision och följer med köparna in på banken för att låna upp pengar.  Trots kyrkans hotelser stämde avhopparen kyrkan inför tingsrätten.  Det blev ingen domstolsprocess "kyrkan" köpte hans tystnad för 50 000 kronor.

Då  "kyrkan”  lämnade in deras skriftliga avtal till Stockholms tingsrätt blev handlingen offentlig och riktigheten i ovanstående kan kontrolleras av var och en.  Brettstam återvänder till frågan om Hubbards begäran om personlig hjälp mot sinnessjukdom i USA på 40-talet. Gullevi Almgren har dementerat uppgiften men Brettstam säger så här till Almgren:

- Jodå det var din läromästare som skrev.  Han angav noga sin adress och vilken skola han studerade vid,  Hubbard tog aldrig någon akademisk examen i något ämne men titulerade sig bland mycket annat Dr, i kärnfysik.  Almgrens blånekande till dessa uppgifter är standardsvar när scientologer konfronteras med mindre smickrande fakta om sin  "guru",  säger Ulf Brettstam.

Protestlista

Efter att debatten om Narconons planer på att etablera ett behandlingshem för mellan 30 och 40 missbrukare i Lättarp utanför Forserum flammat upp ordentligt har de boende i området nu börjat reagera.  Oron är stor och reaktionerna har inte låtit vänta på sig.  I Lättarp cirkulerar just nu en protestlista mot etableringen runt och nästan samtliga bybor har skrivit under listan.  Det är de närmaste grannarna som står bakom listan som nu ska lämnas till kommunen och länsstyrelsen.

Alf Håkansson ( R.I.P. ) chef för socialförvaltningens vuxensektion i Nässjö, tycker att grannarnas syn på missbrukare är skrämmande.  Själv har han ännu inte tagit ställning till Narconons verksamhet som sådan.

                                                                              Referat av  jope´s artikel


Narconondebatt.html