Narconon överklagar länsrättens dom


Thomas Pettersson, den tänkte behandlingshemsföreståndaren för Narconon i Lättarp, meddelar att man kommer att skicka in sin överklagan av länsrättsdomen till kammarrätten. Pettersson hoppas att domen kommer att tas upp till prövning.
Länsstyrelsen beviljade i våras Narconon tillstånd att bedriva verksamhet med "Hem för vård och boende" för missbrukare på Lättarp. Beslutet överklagades av Individ-och familjeomsorgsnämnden i Nässjö. I länsrätten tog man fasta på de föreskrifter Socialstyrelsen utfärdat för "Hem för vård och boende" och biföll kommunens överklagan. Huvudargumentet i länsrättsdomen gäller den i ansökan namngivne föreståndarens, Tomas Pettersson, otillräckliga kompetens. Pettersson saknar all nödvändig utbildning för att fungera som föreståndare på sådant behandlingshem.
Pettersson och Narconon hävdar nu att Socialstyrelsens krav på utbildning saknades när länsstyrelsen gav sitt tillstånd tidigt i våras.  ( Rent struntprat . Visserligen infördes tydligare formulerade krav för verksamheter gällande "Hem för vård och boende"  men i grunden är det inte någon större förändring mot tidigare.  I de äldre föreskrifterna stod "bör" och i de nya står  "skall"  när det gäller kravet på högskolekompetens hos en föreståndare) Narconon vill nu hävda i sin överklagan att länsrättsdomen är felaktig genom sin retroaktiva verkan, dvs, att de regler som gällde när länsstyrelsen fattade beslut fortfarande skall gälla.  Länsrätten säger att de regler som gäller när ärendet prövas i länsrätten,  är de regler som gäller. Det ligger definitivt en gravad hund i ärendet. Länstyrelsen hade i ett tidigare ärende ( Oasen) inte godkänt en föreståndare med hänvisning till kommande föreskrifter från Socialstyrelsen så tjänstemänen på länsstyrelsen var väl medvetna om de kommande skärpta kraven.  I Narconon ärendet fattades beslut tre dagar innan de nya reglerna skulle träda ikraft och man godkänner Pettersson som föreståndare trots att han upprepade gånger dömts för narkotikabrott ,  stöldförsök och brott mot knivlagen och helt saknar utbildning.  Vad säger ni om detta gott folk?
 
Ulf Brettstam


Narconon överklagar länsrättens domThomas Pettersson, den tänkte behandlingshemsföreståndaren för Narconon i Lättarp, meddelar att man kommer att skicka in sin överklagan av länsrättsdomen till kammarrätten. Pettersson hoppas att domen kommer att tas upp till prövning.

Länsstyrelsen beviljade i våras Narconon tillstånd att bedriva verksamhet med "Hem för vård och boende" för missbrukare på Lättarp. Beslutet överklagades av Individ-och familjeomsorgsnämnden i Nässjö. I länsrätten tog man fasta på de föreskrifter Socialstyrelsen utfärdat för "Hem för vård och boende" och biföll kommunens överklagan. Huvudargumentet i länsrättsdomen gäller den i ansökan namngivne föreståndarens, Tomas Pettersson, otillräckliga kompetens. Pettersson saknar all nödvändig utbildning för att fungera som föreståndare på sådant behandlingshem.

Pettersson och Narconon hävdar nu att Socialstyrelsens krav på utbildning saknades när länsstyrelsen gav sitt tillstånd tidigt i våras.  ( Rent struntprat . Visserligen infördes tydligare formulerade krav för verksamheter gällande "Hem för vård och boende"  men i grunden är det inte någon större förändring mot tidigare.  I de äldre föreskrifterna stod "bör" och i de nya står  "skall"  när det gäller kravet på högskolekompetens hos en föreståndare) Narconon vill nu hävda i sin överklagan att länsrättsdomen är felaktig genom sin retroaktiva verkan, dvs, att de regler som gällde när länsstyrelsen fattade beslut fortfarande skall gälla.  Länsrätten säger att de regler som gäller när ärendet prövas i länsrätten,  är de regler som gäller. Det ligger definitivt en gravad hund i ärendet. Länstyrelsen hade i ett tidigare ärende ( Oasen) inte godkänt en föreståndare med hänvisning till kommande föreskrifter från Socialstyrelsen så tjänstemänen på länsstyrelsen var väl medvetna om de kommande skärpta kraven.  I Narconon ärendet fattades beslut tre dagar innan de nya reglerna skulle träda ikraft och man godkänner Pettersson som föreståndare trots att han upprepade gånger dömts för narkotikabrott ,  stöldförsök och brott mot knivlagen och helt saknar utbildning.  Vad säger ni om detta gott folk?

 

Ulf Brettstam

Narconondebatt.html