Dagens Nyheter
En utskrift från Dagens
Nyheters nätupplaga, DN.se.

KOM: 1999-03-18 [sida C01]
Svårt bli fri från sekten. Scientologer köpte Weines tystnad
ANNA BODIN

Scientologikyrkan anklagas ofta för att "hjärntvätta" sin medlemmar. Weine Pettersson är en av dem som gått till tingsrätten för att få rätt. Men scientologerna ville hellre lösa tvisten utanför rättssalen och erbjöd Weine Pettersson 50 000 kronor i utbyte mot hans tystnad.

Av Anna Bodin

Stillheten i rummet där vi sitter. Katten som sover med ryggen mot elementet. Den andra katten på pallen, med halvslutna ögon och svansen lodrätt över kanten likt pendeln i en gammal golvklocka. Tidens tidlösa tickande. Och så denna omskakande berättelse:

Weine Petterssons ord om hur han efter år av verkningslös behandling för hundratusentals kronor beslöt sig för att stämma Scientologikyrkan.

Samtalen från kyrkans kontor för speciella affärer. De antydda och upplevda hoten. Mekanismerna bakom sektens makt över sinnet. Lättnaden över att äntligen vara fri.

Första gången Weine hörde talas om scientologins grundare, L. Ron Hubbard, var på Narconons behandlingshem i Huddinge. Han hade skickats dit av en socialsekreterare för att bli botad från ett ungdomligt haschrökande som övergått i dolt amfetaminmissbruk.

- Det fungerade bra på mig, säger han. Jag hade förmodligen blivit drogfri någon annanstans också, jag hade kommit till en punkt där det var nog, men beroendet släppte väldigt fort och det skapade en stor lojalitet med Narconon. Jag kände det som att jag var skyldig dem drogfriheten.

Tacksamhet och nyfikenhet fick Weine att fortsätta med Hubbards kurser inom Scientologikyrkan. Tjugotre år gammal träffade han en man som var timanställd av kyrkan som så kallad auditör, andlig vägledare, och gjorde upp med honom om privat handledning.

I ett källarrum fortsatte behandlingen. Weine höll en burk i varje hand. Via dem skickade auditören en svag elström genom hans kropp. På apparaten fanns en rörlig pil. Auditören kallade instrumentet för en e-meter. Weine liknar den vid en lögndetektor som skulle mäta spänningar hos individen. Auditören gick igenom fastställda frågelistor. När en fråga gav utslag på mätaren fanns det nya följdfrågor.

- Man går tillbaka till jobbiga grejer och ältar dem tills intresset och laddningen försvinner, säger Weine.

Metoden går enligt honom ut på att skapa mentala sensationer. Det känns som om något släpper. Men Weine mådde bara sämre. Ändå fortsatte han behandlingen i sju år. Sammanlagt betalade han auditören 130 000 kronor. De första 50 000 lånade han. Resterande 80 000 var en livförsäkring som föll ut när fadern dog.

- Till slut var jag tvungen att inse att auditören satt och blåste mig. Det var ett hammarslag rakt i glashjärtat. Jag mådde jätteilla och gick till Scientologikyrkan för att berätta vad som hade hänt.

Kyrkan höll flera intervjuer med Weine och rekommenderade honom sedan att köpa nya kurser direkt av dem. För 85 000 kronor till skulle hans och auditörens misslyckande korrigeras. Summan var inte exceptionell. Weine minns hur säljare i scientologi duperade folk att köpa kurser på flera hundra tusen kronor. De hade provision och följde själva med köparna in på banken för att låna upp pengarna.

I dag ser Weine situationen i ett klart ljus, auditören lurade honom på 130 000 kronor och det kunde naturligtvis inte botas med terapi. Då var hans lojalitet starkare än tvivlet och han betalade in den uppgivna summan.

- Scientologiläran är totalt överväldigande, säger han. Det är en indoktrinering som går runt allting. Läran är så fullständigt heltäckande att när du vänder dig om för att hitta en dörr att backa ut genom är det väldigt svårt. De har skapat en mental mur omkring dig.

Att scientologin är så svår att genomskåda tror Weine beror på att den vilar på eviga sanningar.

- Läran ger dig något som är sant, som har varit sant så länge det har funnits människor. Hubbard sammanställde de här sanningarna på ett oerhört intelligent sätt och skaffade sig pengar och makt genom att sälja dem.

Weines 85 000-kronorskurs varade i mindre än ett år. Sedan ville Scientologikyrkan ha mer pengar. Då dog tron. I slutet av 1995 bröt Weine med kyrkan. Han hade tidigare sett plakaten med människor som pekades ut som kyrkans fiender, personer som verkade mot sektens mål. Nu hörde han själv dit.

- Det är en otrolig mental press de sätter på individen för att hon inte ska gå ut och kritisera, debattera eller ifrågasätta. Man kan kalla det för hjärntvätt.

Mer än något annat upprörs Weine av det faktum att Scientologikyrkan enligt honom är helt odemokratisk samtidigt som den utnyttjar demokratins lagar och regler.

Utan den grundlagsfästa religionsfriheten och möjlighet att upphovsrättsskydda sitt skrivna material skulle sekten inte kunna tjäna de miljarder som den gör i dag.

- Det intressanta är inte om deras kurser fungerar eller inte. Det intressanta är vad de vill med rörelsen.

När Weine började protestera hamnade hans ärende hos kyrkans kontor för speciella affärer. Olika personer ringde och talade om problemen som en anhörig till familjen som fortfarande är scientolog skulle få. Enligt Weine var det aldrig frågan om fysiskt våld eller uttalade hot men kyrkan skapade en känsla av fara som han upplevde som mycket otäck.

Trots rädslan han kände stämde Weine Scientologikyrkan och i slutet av förra året erbjöds han en förlikning som han accepterade. I avtalet skrevs in att ingendera parten fick yppa något om överenskommelsen för utomstående personer eller media.

Scientologikyrkan begick emellertid misstaget att skicka in avtalet till Stockholms tingsrätt. Handlingen blev således offentlig och vem som helst kan därmed begära ut den och läsa innantill att kyrkan har försökt att köpa Weines tystnad för 50 000 kronor.

Berättelsen är slut. Stillheten breder åter ut sig i rummet. Weines sambo lyfter upp deras sju dagar gamla dotter och den tredje katten hoppar upp i barnvagnens värme. Veckan ut ska Weine vara hemma med familjen. På måndag går han tillbaka till jobbet igen.

anna.bodin@dn.se

08-738 21 47

Fakta/Scientologikyrkan

+ Kyrkan grundades år 1954 i USA av sience-fiction-författaren L. Ron Hubbard.

+ Scientologi betecknas av utövarna som en tillämpad religiös filosofi och religion. Kritikerna menar att det är en enda stor affärsverksamhet där människor förleds att köpa kurser och tryckt material. Sociologer definierar kyrkan som en manipulativ sekt.

+ Svenska Scientologikyrkan har enligt egen uppgift 3 500 aktiva medlemmar. Omsättningen är hemlig.

+ Det finns ingen juridisk koppling mellan Scientologikyrkan och Narconon men båda använder L. Ron Hubbards metoder och många på Narconon är scientologer. 

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.