Narconons tillstånd överklagas

Politiker motsätter sig behandlingshem i Lättarp
Stark kritik också från överläkare

Politikerna i Nässjö kommun vill inte att föreningen Narconon ska få starta ett behandlingshem i Lättarp och överklagar därför länsstyrelsens beslut.
Flera kritiska röster har höjts mot Narconons etablering, en av dem tillhör läkaren Ulf Brettstam.
Det var i förra veckan som länsstyrelsen gav klartecken åt föreningen Narconon att starta ett behandlingshem för missbrukare på Lättarps gård utanför Forserum. Narconon vill flytta sitt behandlingshem i Huddinge utanför Stockholm dit.
Individ -och familjeomsorgsnämnden i Nässjö kommer att överklaga länsstyrelsens beslut, det bestämdes vid ett sammanträde i tisdags.
- Det är en enig nämnd som kom fram till det, säger Gunvor Karlsson, ordförande. I övrigt vill hon inte kommentera överklagandet eftersom det ännu inte har skickats iväg.
- Vi hoppas få iväg det den här veckan.
Olika åsikter
Individ -och familjeomsorgsnämnden har hela tiden varit negativ till Narconon.Att föreståndaren Thomas Petterson saknar högskoleutbildning är ett av skälen. Nämnden anser också att verksamheten inte har rutiner som säkerställer vårdens kvalitet.
Länstyrelsen gjorde en motsatt bedömning och tycker att det finns de nödvändiga förutsättningar som krävs för att bedriva en säker missbrukarvård.
Ulf Brettstam är biträdande överläkare på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset. Han är en av de som protesterat mest mot en etablering.
- Det handlar om de mest sårbara individerna i samhället som de är ute efter, säger han.
"Står fria"
Behandlingshemmets föreståndare Thomas Pettersson har tidigare sagt till JP att Narconon visserligen använder sig av scientologins grundare Ron Hubbards idéer , men att man idag står helt fri från kyrkan.
Lögn menar Brettstam.
- Det var scientologer som startade Narconon och det är scientologer som driver verksamheten i olika länder, är det en ren slump?
Licensavgift
Ulf Brettstam menar också att scientologkyrkan tjänar på Narconon genom att alla som använder Ron Hubbards material måste betala en licensavgift.
Thomas Pettersson är själv scientolog men har sagt att det inte har någon betydelse för föreningens verksamhet och att de även har personal som inte är scientologer. Han har också pekat på att verksamheten är öppen för insyn.
Varken Nässjö kommun eller länsstyrelsen har tagit någon hänsyn till kopplingarna till scientologin i sina beslut. Besluten är helt och hållet fattade på de uppgifter som rör förenings möjligheter att bedriva en god och säker vård och där har alltså Nässjö kommun och länsstyrelsen kommit till olika slutsatser.
Gjort en egen utredning
Men att kopplingen finns går inte att bortse ifrån och bör tas på allvar , menar Ulf Brettstam.
- När man väl har gett ett tillstånd är det oerhört svårt att få det indraget. Det är nu man har chansen att mota Olle i grind.
I höstas skickade han in en egen utredning om Narconon till länsstyrelsen och han är kritisk till att länsstyrelsen inte har använt sig av de uppgifterna när de gjort sin bedömning.
- Vi har tagit del av uppgifterna, men beslutet är fattat på det underlag som finns i utredningen, säger Iris Dovrén Råsbrant, socialdirektör.
Det vill säga hur verksamheten är uppbygd och vilken personal man har knuten till sig, till exempel läkare.
Nässjö kommuns överklagande kommer nu att hamna hos länsrätten.Narconons tillstånd överklagas


Politiker motsätter sig behandlingshem i Lättarp

Stark kritik också från överläkare


Politikerna i Nässjö kommun vill inte att föreningen Narconon ska få starta ett behandlingshem i Lättarp och överklagar därför länsstyrelsens beslut.

Flera kritiska röster har höjts mot Narconons etablering, en av dem tillhör läkaren Ulf Brettstam.

Det var i förra veckan som länsstyrelsen gav klartecken åt föreningen Narconon att starta ett behandlingshem för missbrukare på Lättarps gård utanför Forserum. Narconon vill flytta sitt behandlingshem i Huddinge utanför Stockholm dit.

Individ -och familjeomsorgsnämnden i Nässjö kommer att överklaga länsstyrelsens beslut, det bestämdes vid ett sammanträde i tisdags.

- Det är en enig nämnd som kom fram till det, säger Gunvor Karlsson, ordförande. I övrigt vill hon inte kommentera överklagandet eftersom det ännu inte har skickats iväg.

- Vi hoppas få iväg det den här veckan.

Olika åsikter

Individ -och familjeomsorgsnämnden har hela tiden varit negativ till Narconon.Att föreståndaren Thomas Petterson saknar högskoleutbildning är ett av skälen. Nämnden anser också att verksamheten inte har rutiner som säkerställer vårdens kvalitet.

Länstyrelsen gjorde en motsatt bedömning och tycker att det finns de nödvändiga förutsättningar som krävs för att bedriva en säker missbrukarvård.

Ulf Brettstam är biträdande överläkare på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset. Han är en av de som protesterat mest mot en etablering.

- Det handlar om de mest sårbara individerna i samhället som de är ute efter, säger han.

"Står fria"

Behandlingshemmets föreståndare Thomas Pettersson har tidigare sagt till JP att Narconon visserligen använder sig av scientologins grundare Ron Hubbards idéer , men att man idag står helt fri från kyrkan.

Lögn menar Brettstam.

- Det var scientologer som startade Narconon och det är scientologer som driver verksamheten i olika länder, är det en ren slump?

Licensavgift

Ulf Brettstam menar också att scientologkyrkan tjänar på Narconon genom att alla som använder Ron Hubbards material måste betala en licensavgift.

Thomas Pettersson är själv scientolog men har sagt att det inte har någon betydelse för föreningens verksamhet och att de även har personal som inte är scientologer. Han har också pekat på att verksamheten är öppen för insyn.

Varken Nässjö kommun eller länsstyrelsen har tagit någon hänsyn till kopplingarna till scientologin i sina beslut. Besluten är helt och hållet fattade på de uppgifter som rör förenings möjligheter att bedriva en god och säker vård och där har alltså Nässjö kommun och länsstyrelsen kommit till olika slutsatser.

Gjort en egen utredning

Men att kopplingen finns går inte att bortse ifrån och bör tas på allvar , menar Ulf Brettstam.

- När man väl har gett ett tillstånd är det oerhört svårt att få det indraget. Det är nu man har chansen att mota Olle i grind.

I höstas skickade han in en egen utredning om Narconon till länsstyrelsen och han är kritisk till att länsstyrelsen inte har använt sig av de uppgifterna när de gjort sin bedömning.

- Vi har tagit del av uppgifterna, men beslutet är fattat på det underlag som finns i utredningen, säger Iris Dovrén Råsbrant, socialdirektör.

Det vill säga hur verksamheten är uppbygd och vilken personal man har knuten till sig, till exempel läkare.

Nässjö kommuns överklagande kommer nu att hamna hos länsrätten.

Narconondebatt.html