Ogenomtänkt att kalla hyrläkare för utpressare
 
Landstingsstyrelsens ordförande Lars Isaksson(s) kallar de hyrläkare landstinget anlitar för utpressare och vänsterns gruppledare i landstinget, Per Olof Bladh, traskar patrull och kallar dem för "en varböld i landstingets organisation".
Bakgrunden är den att landstinget under ett antal år behövt anlita bemanningsföretag för att fylla vakanser inom landstinget, framför allt på läkarsidan. Den extra kostnad det för med sig uppgick förra året till 20 miljoner kronor. Prognoser för innevarande år visar på siffror i samma storleksordning. Ingen, inte heller undertecknad, applåderar den uppkomna situationen. Men att kalla denna företeelse för utpressning och varbölder är minst sagt ogenomtänkt.
För det första är det Lars Isaksson själv med stöd av vänstern som åstadkommit denna marknad. En tungrodd landstingsorganisation, där personal vantrivs är en av anledningarna till uppkomna vakanser. En för någon vecka sedan offentligjord undersökning visar att i Jönköpings läns landsting överväger 80 procent av läkarkåren att byta arbete. Detta borde ge både Lars Isaksson och Per Olof Bladh en tankeställare. I stället för att ropa på förbud att anlita dessa doktorer borde de fundera över landstingets organisation och dess roll som arbetsgivare.
För det andra bör påminnas om att man i Jönköpings län har försökt bygga upp ett internt hyrläkarsystem. Landstingets anställda läkare skulle med 50 procents lönepåslag arbeta på sin lediga tid i det egna länet. Detta socialiserade bemanningsföretag blev ett fiasko. Ytterst få nappade på erbjudandet. Och hade antalet doktorer blivit i nivå med nuvarande hyrläkare, skulle besparingen blivit marginell. Enda skillnaden hade väl varit att denna företeelse inte kallats för utpressning eller varböld i organisationen.
För det tredje ska man veta att dessa hyrläkare producerar mycket vård. De är dessutom ofta erfarna kliniker. På många platser återkommer också samma läkare, vilket motverkar hyrläkarsystemets annars stora nackdel för patienterna, nämligen den bristande kontinuiteten. Det som nu diskuteras är en överenskommelse mellan landstingen om att upphöra med att anlita bemanningsföretag. Men inte löser detta problemet. Snarare blir tillgängligheten ännu sämre och vårdköerna ännu längre. Det som borde diskuteras är landstingets organisation, dess monopolställning och en helt annan öppenhet för mångfald genom alternativa driftsformer.
                                                                 
                                           Peranders Johansson (m)
                                                                                      landstingsråd i Jönköpings län

Ogenomtänkt att kalla hyrläkare för utpressare

 

Landstingsstyrelsens ordförande Lars Isaksson(s) kallar de hyrläkare landstinget anlitar för utpressare och vänsterns gruppledare i landstinget,  Per Olof Bladh,  traskar patrull och kallar dem för "en varböld i landstingets organisation".

Bakgrunden är den att landstinget under ett antal år behövt anlita bemanningsföretag för att fylla vakanser inom landstinget, framför allt på läkarsidan.  Den extra kostnad det för med sig uppgick förra året till 20 miljoner kronor.  Prognoser för innevarande år visar på siffror i samma storleksordning.  Ingen,  inte heller undertecknad,  applåderar den uppkomna situationen.  Men att kalla denna företeelse för utpressning och varbölder är minst sagt ogenomtänkt.

För det första är det Lars Isaksson själv med stöd av vänstern som åstadkommit denna marknad. En tungrodd landstingsorganisation,  där personal vantrivs är en av anledningarna till uppkomna vakanser.  En för någon vecka sedan offentligjord undersökning visar att i Jönköpings läns landsting överväger 80 procent av läkarkåren att byta arbete.  Detta borde ge både Lars Isaksson och Per Olof Bladh en tankeställare.  I stället för att ropa på förbud att anlita dessa doktorer borde de fundera över landstingets organisation och dess roll som arbetsgivare.

För det andra bör påminnas om att man i Jönköpings län har försökt bygga upp ett internt hyrläkarsystem.  Landstingets anställda läkare skulle med 50 procents lönepåslag arbeta på sin lediga tid i det egna länet.  Detta socialiserade bemanningsföretag blev ett fiasko.  Ytterst få nappade på erbjudandet.  Och hade antalet doktorer blivit i nivå med nuvarande hyrläkare, skulle besparingen blivit marginell.  Enda skillnaden hade väl varit att denna företeelse inte kallats för utpressning eller varböld i organisationen.

För det tredje ska man veta att dessa hyrläkare producerar mycket vård.  De är dessutom ofta erfarna kliniker.  På många platser återkommer också samma läkare,  vilket motverkar hyrläkarsystemets annars stora nackdel för patienterna, nämligen den bristande kontinuiteten. Det som nu diskuteras är en överenskommelse mellan landstingen om att upphöra med att anlita bemanningsföretag.  Men inte löser detta problemet.  Snarare blir tillgängligheten ännu sämre och vårdköerna ännu längre.  Det som borde diskuteras är landstingets organisation,  dess monopolställning och en helt annan öppenhet för mångfald genom alternativa driftsformer.

                                                                 

                                                                                      Peranders Johansson (m)

                                                                                      landstingsråd i Jönköpings län
Hyrlakardebatt.html

 

Oppositionen?