Överdrifter för att framstå som offer
Kristiansen tar till oerhörda överdrifter för att få sig själv att framstå som ett oskyldigt offer och mig och Ulf Brettstam som häxjägare.  De rent språkliga problemen,  som huruvida två personer verkligen kan vara ett drev och två insändar lever upp till epitetet häxjakt, lämnar jag därhän.
Jag konstaterar med beklagande att Kristiansen inte bevärdigar mina argument med ett svar.  Antagligen beror detta på att det inte finns något.  I stället för att angripa kärnfrågan berättar han om hur populär homeopatin är i Frankrike ( vilket är sant ).  Homeopatins popularitet i Frankrike anses bero på överproduktion av läkare.
Läkarna måste konkurrera och hokus pokus säljer onekligen,  inte minst till kroniskt sjuka vars riktiga läkare har gett upp.  Det är ett cyniskt och omoraliskt sätt att tjäna pengar.  Vad homeopatins vetenskaplighet beträffar finns inget att tillägga till vad jag redan sagt.  Detta är således det sista ordet från mig i den här frågan.
Lowe Aspviken (Tranås)


Överdrifter för att framstå som offer

Kristiansen tar till oerhörda överdrifter för att få sig själv att framstå som ett oskyldigt offer och mig och Ulf Brettstam som häxjägare.  De rent språkliga problemen,  som huruvida två personer verkligen kan vara ett drev och två insändar lever upp till epitetet häxjakt, lämnar jag därhän.

Jag konstaterar med beklagande att Kristiansen inte bevärdigar mina argument med ett svar.  Antagligen beror detta på att det inte finns något.  I stället för att angripa kärnfrågan berättar han om hur populär homeopatin är i Frankrike ( vilket är sant ).  Homeopatins popularitet i Frankrike anses bero på överproduktion av läkare.

Läkarna måste konkurrera och hokus pokus säljer onekligen,  inte minst till kroniskt sjuka vars riktiga läkare har gett upp.  Det är ett cyniskt och omoraliskt sätt att tjäna pengar.  Vad homeopatins vetenskaplighet beträffar finns inget att tillägga till vad jag redan sagt.  Detta är således det sista ordet från mig i den här frågan.

Lowe Aspviken (Tranås)

Homeopati.html