Narconons klartecken överklagas
 
Individ-och familjeomsorgsnämnden protesterar mot länsstyrelsens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut att att bevilja tillstånd för Narconon att etablera ett behandlingshem på Lättarps gård.
 
Överklagandet sänds till länsrätten.
Det var en enig grupp politiker som vid gårdagens sammanträde beslutade om överklagandet.
- Skälen och resonemangen blir offentliga på fredag berättar sektionschef Alf Håkansson. Ordföranden, Gunvor Karlsson, har då skrivit det formella brevet som ska skickas vidare.
 
Missbruksvård
Det är missbruksdvård som Narconon vill bedriva för fyrtiotalet vuxna personer. Nässjö kommun har redan tidigare yttrat sig mot etableringen med hänvisning till att ledande personer saknar akademsik utbildning. Verksamheten saknar också rutiner som säkerställer vårdens säkerhet och kvalitet.
De båda argumenten vägde dock lätt i länsstyrelsens bedömning som istället menar att det finns förutsättningar för att bedriva missbruksvård med god kvalitet och säkerhet.
 
Ingen hänsyn
Länsstyrelsen har inte heller fäst någon hänsyn till att föreståndaren är kriminellt belastad. Personen förekommer tre gånger i belastningsregistret. det senaste för åtta år sedan.
Narconons klartecken överklagas

 

Individ-och familjeomsorgsnämnden protesterar mot länsstyrelsens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut att att bevilja tillstånd för Narconon att etablera ett behandlingshem på Lättarps gård.

 

Överklagandet sänds till länsrätten.

Det var en enig grupp politiker som vid gårdagens sammanträde beslutade om överklagandet.

- Skälen och resonemangen blir offentliga på fredag berättar sektionschef Alf Håkansson. Ordföranden, Gunvor Karlsson, har då skrivit det formella brevet som ska skickas vidare.

 

Missbruksvård

Det är missbruksdvård som Narconon vill bedriva för fyrtiotalet vuxna personer. Nässjö kommun har redan tidigare yttrat sig mot etableringen med hänvisning till att ledande personer saknar akademsik utbildning. Verksamheten saknar också rutiner som säkerställer vårdens säkerhet och kvalitet.

De båda argumenten vägde dock lätt i länsstyrelsens bedömning som istället menar att det finns förutsättningar för att bedriva missbruksvård med god kvalitet och säkerhet.

 

Ingen hänsyn

Länsstyrelsen har inte heller fäst någon hänsyn till att föreståndaren är kriminellt belastad. Personen förekommer tre gånger i belastningsregistret. det senaste för åtta år sedan.


Narconondebatt.html