Nu skickas de "stora" propagandisterna fram. Under Dagens Debatt i SmT 7/6 sägs Peter Anstrin bemöta kritiken mot Narconon och scientologerna.

Peter Anstrin gav nyligen ut en bok under eget namn fast enligt en recensent, Jörn Spolander i Dagens medicin, bestod nämnda bok mest av ett hopkok av tidigare utgivna texter från KMR (Kommittén för Mänskliga Rättigheter), den scientologgren som har fått som uppgift att utplåna psykiatrin från planetens yta. Detta försöker KMR ( OBS! Webplats med dåligt rykte enl. W.O.T. web of trust ) göra genom plakatbärande utanför psykiatriska vårdinrättningar och domstolar i USA närhelst en missnöjd patient eller anhörig försöker stämma läkemedelstillverkare för icke önskvärda effekter av medicin. T.e.x. har man försökt göra gällande att serotoninåterupptagshämmare varit orsaken till både mord och självmord, vilket är helt befängt. Chansen att vinna dessa mål torde vara närmast obefintlig. Man ger också ut böcker, sprider pamfletter, ordnar möten och föreläsningar etc.

Då Anstrin publicerats som ett debattinlägg och därmed är författare kan jag inte lägga ut hans inlägg i fulltext utan hans tillåtelse, eller tidningens. Jag har fått tidningens medgivandenär det gäller övrigt material på dessa hemsidor. 
I sitt debattinlägg kallar Anstrin mig paranoid på grund av min kritik mot scientologin och Narconon. Han fortsätter med att understryka KMR:s viktiga uppgift att "avslöja" psykiatrins alla lögner och benämner de två våldsamma tragedierna i Stockholm på senare tid för "en våldsvåg" som bevisar att psykiatrisk vård skapar våld. Han påstår att psykvården kostar samhället 50 miljarder per år. (Enligt Socialstyrelsens beräkning av hälso och sjukvårdskostnaderna för år 2000 svarade psykiatrin för ca 10,5 miljarder vilket är ca 11% av den totala kostnaden exklusive tandvård. Siffrorna är genomsnittliga).
Han fortsätter med hänvisningar till olika utredningar och rapporter, (självklart utan att ange referenser), som samtliga påstås bevisa psykiatrins inkompetens och direkta farlighet för våra patienters liv och hälsa. Vidare hävdas att alla självmord begås sex månader efter kontakt med psykiatrin, att antidepressiva läkemedels påstått positiva effekter är rena önsketänkandet från läkemedelsindustrin, att Socialstyrelsen 1998 hävdade att psykiatriska patienter har en flera gånger större risk att dö i förtid jämfört med andra ( detta är sant) och menar att detta är ett bevis på psykiatrins "farlighet". 
( Detta är förstås befängt. Det är inte psykiatrin som skapar de psykiska sjukdomarna eller fördomarna mot psykiskt sjuka, fördomar som finns också inom den övriga hälso-och sjukvården, vilket faktiskt leder till att våra patienter många gånger får sämre somatisk vård än andra. Då 90 % av fullbordade självmord begås av människor med en psykisk störning eller sjukdom , leder enbart detta faktum till en ökad risk att dö i förtid )
De psykiatriska missbruksvården har endast metadon och andra droger i sina rehabiliteringar enligt Anstrin, som hoppar vidare till "chockrapporter" från USA, Danmark och andra länder om att dödligheten hos metadonbehandlade är högre än för heroinmissbrukarna ( detta är ren lögn. Det svenska metadonprogrammet kan för övrigt inte jämföras med andra länders då vi har en mycket hög kontroll och säkerhetsnivå i vår modell ). Alla illegala droger i världen är psykiatrin som ligger bakom. ( Nu har han blivit varm i kläderna! ) Han går vidare med att göra psykiatrin ansvarig till alla mord och våldsdåd i de amerikanska skolorna, att amfetaminbehandling till ADHD-barn dödat 186, lett till sjukhusinläggning för 529 varav 34 med livshotande symtom, att man i USA behandlar spädbarn med antipsykostisk medicin och att detta ökat med 169 % sedan förra året. Han utnämner mig till "spädbarnspsykiater" och "förstår" att jag blir upprörd när drogfria alternativ kommer på tal.


Nu skickas de "stora" propagandisterna fram. Under Dagens Debatt i SmT 7/6 sägs Peter Anstrin bemöta kritiken mot Narconon och scientologerna.


Peter Anstrin gav nyligen ut en bok under eget namn fast enligt en recensent,  Jörn Spolander i Dagens medicin,  bestod nämnda bok mest av ett hopkok av tidigare utgivna texter från KMR (Kommittén för Mänskliga Rättigheter),  den scientologgren som har fått som uppgift att utplåna psykiatrin från planetens yta.  Detta försöker  KMR  ( OBS! Webplats med dåligt rykte enl. W.O.T.  web of trust ) göra genom plakatbärande utanför psykiatriska vårdinrättningar och domstolar i USA närhelst en missnöjd patient eller anhörig försöker stämma läkemedelstillverkare för icke önskvärda effekter av medicin.  T.e.x. har man försökt göra gällande att serotoninåterupptagshämmare varit orsaken till både mord och självmord,  vilket är helt befängt. Chansen att vinna dessa mål torde vara närmast obefintlig.  Man ger också ut böcker,  sprider pamfletter,  ordnar möten och föreläsningar etc.


Då Anstrin publicerats som ett debattinlägg och därmed är författare kan jag inte lägga ut hans inlägg i fulltext utan hans tillåtelse,  eller tidningens.  Jag har fått tidningens medgivandenär det gäller övrigt material på dessa hemsidor.

I sitt debattinlägg kallar Anstrin mig paranoid på grund av min kritik mot scientologin och Narconon. Han fortsätter med att understryka KMR:s viktiga uppgift att "avslöja" psykiatrins alla lögner och benämner de två våldsamma tragedierna i Stockholm på senare tid för "en våldsvåg" som bevisar att psykiatrisk vård skapar våld. Han påstår att psykvården kostar samhället 50 miljarder per år.  (Enligt Socialstyrelsens beräkning av hälso och sjukvårdskostnaderna för år 2000 svarade psykiatrin för ca 10,5 miljarder vilket är ca 11% av den totala kostnaden exklusive tandvård. Siffrorna är genomsnittliga).

Han fortsätter med hänvisningar till olika utredningar och rapporter, (självklart utan att ange referenser),  som samtliga påstås bevisa psykiatrins inkompetens och direkta farlighet för våra patienters liv och hälsa.  Vidare hävdas att alla självmord begås sex månader efter kontakt med psykiatrin,  att antidepressiva läkemedels påstått positiva effekter är rena önsketänkandet från läkemedelsindustrin,  att Socialstyrelsen 1998 hävdade att psykiatriska patienter har en flera gånger större risk att dö i förtid jämfört med andra  ( detta är sant) och menar att detta är ett bevis på psykiatrins  "farlighet". 

( Detta är förstås befängt. Det är inte psykiatrin som skapar de psykiska sjukdomarna eller fördomarna mot psykiskt sjuka, fördomar som finns också inom den övriga hälso-och sjukvården, vilket faktiskt leder till att våra patienter många gånger får sämre somatisk vård än andra. Då 90 % av fullbordade självmord begås av människor med en psykisk störning eller sjukdom , leder enbart detta faktum till en ökad risk att dö i förtid )

De psykiatriska missbruksvården har endast metadon och andra droger i sina rehabiliteringar enligt Anstrin,  som hoppar vidare till  "chockrapporter"  från USA,  Danmark och andra länder om att dödligheten hos metadonbehandlade är högre än för heroinmissbrukarna ( detta är ren lögn. Det svenska metadonprogrammet kan för övrigt inte jämföras med andra länders då vi har en mycket hög kontroll och säkerhetsnivå i vår modell ).  Alla illegala droger i världen är psykiatrin som ligger bakom. ( Nu har han blivit varm i kläderna! ) Han går vidare med att göra psykiatrin ansvarig till alla mord och våldsdåd i de amerikanska skolorna,  att amfetaminbehandling till ADHD-barn dödat 186, lett till sjukhusinläggning för 529 varav 34 med livshotande symtom,  att man i USA behandlar spädbarn med antipsykostisk medicin och att detta ökat med 169 % sedan förra året.  Han utnämner mig till  "spädbarnspsykiater"  och  "förstår"  att jag blir upprörd när drogfria alternativ kommer på tal.
Narconondebatt.html