SmT 030710

Psykiatrin överväger polisanmälan av Narconon

Psykiatriska kliniken på Höglandet, överväger polisanmäla protesterande Narconon medlemmar.Ulf Brettstam,överläkare i psykiatri, har varnats av medlemmar att vara beredd på ytterligare attacker från Narconons organisation.
Ulf Brettstam har vid flera tillfällen under våren kritiserat Narconons planer på att starta ett behandlingshem för missbrukare i Lättarp utanför Forserum. I lördagens tidning skrev vi om Narconons protester utanför den lokala psykiatriska kliniken och dess negativa attityd. Narconons medlemmar stormade in på de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i Eksjö och Nässjö,för att framföra sina åsikter.
Ulf Brettstam och Vagn Liest beskriver händelsen som mycket allvarlig.
en intern utredning är redan påbörjad och kommer att föras uppåt i sjukvårdsorganisationen. detta för att förbereda för en gemensam policy vid en eventuell framtida upprepning av liknande natur. Man överväger också att göra en polisanmälan. Brettstam har varnats av tidigare Narcononmedlemmar som varnar honom att vara beredd på fler och utökade attacker, riktade inte bara mot honom själv, utan även hans patienter och grannar är potentiella måltavlor.SmT 030710


Psykiatrin överväger polisanmälan av Narconon


Psykiatriska kliniken på Höglandet, överväger polisanmäla protesterande Narconon medlemmar.Ulf Brettstam,överläkare i psykiatri, har varnats av medlemmar att vara beredd på ytterligare attacker från Narconons organisation.

Ulf Brettstam har vid flera tillfällen under våren kritiserat Narconons planer på att starta ett behandlingshem för missbrukare i Lättarp utanför Forserum. I lördagens tidning skrev vi om Narconons protester utanför den lokala psykiatriska kliniken och dess negativa attityd. Narconons medlemmar stormade in på de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i Eksjö och Nässjö,för att framföra sina åsikter.

Ulf Brettstam och Vagn Liest beskriver händelsen som mycket allvarlig.

en intern utredning är redan påbörjad och kommer att föras uppåt i sjukvårdsorganisationen. detta för att förbereda för en gemensam policy vid en eventuell framtida upprepning av liknande natur. Man överväger också att göra en polisanmälan. Brettstam har varnats av tidigare Narcononmedlemmar som varnar honom att vara beredd på fler och utökade attacker, riktade inte bara mot honom själv, utan även hans patienter och grannar är potentiella måltavlor.


Narconondebatt.html