Smålandstidningen skrev 20/5-03 om :
 
Psykläkare slår larm om Narconon
"Scientologin en hälsovådlig samhällsfara"
 Överläkaren i psykiatri, Nässjöbon Ulf Brettstam välkomnar inte ett etablerande av scientologiskt rehabiliteringshem, Narconon, i Lättarp. Brettstam lovar informera både Socialstyrelsen och länsstyrelsen om varje enskilt fall som kommer till hans kännedom där en kommun bekostar behandling.
Brettstam:
"Narconon är en scientologstyrd pseudovetenskaplig verksamhet i kvacksalveribranschen. Under en täckmantel av behandlingsinsatser för missbrukare "mjölkar" man pengar av kommunala myndigheter som socialförvaltningar, men också av den enskilde. Verksamheten fungerar också som rekryteringsbas för Scientologkyrkan som är en global sektrörelse med en egen effektiv säkerhetsorganisation"
vidare:
- Övergripande målet för denna organisation är största möjliga makt och mesta möjliga pengar. Dessutom har man som ett huvudmål att utplåna psykiatrin. Korståget mot psykiatrin hanteras av " Kommitten för Mänskliga Rättigheter" som är en annan gren på sektträdet!
och:
- Genom Narconon kan sekten slå klorna i sköra och utsatta människor som genom sin sårbarhet blir lätta offer för vältränade "hjärntvättare". Andra exempel på denna sekts kvacksalverier är den famösa och i amerikansk domstol utdömda "E-mätaren" att behandla alla tänkbara sjukdomstillstånd med, olika personlighetstester och sist men inte minst Scientologin som en bot i sig själv.
Xenu broschyren
Brettstam påminner om att Sveriges regering föll till föga för Scientologerna genom att undandra deras "bibel" från offentlighetslagstiftningen. Skriften är idag inte tillgänglig för annat än särskilt utvalda men det finns ändå information om dess innehåll. ( Idag finns hela "bibeln" eller som den också benämnes i vissa kretsar "Det Heliga Dravlet " att läsa på internet. Hade inte scientologerna agerat mot den svenska offentlighetsprincipen hade de antagligen fortfarande haft sitt "Dravel" ifred. Ulf B. 040918)
Den före detta scientologen Roland Rashleigh-Berry har gjort ett sammandrag av kärnhistorien i den så kallade scientologbibeln - Xenu-broschyren. Författaren har donerat upphovsrättigheterna (copyrighten) till "the Public Domaine", vilket innebär att vem som helst har rätt att gratis återge, publicera innehållet utan att riskera stämning om upphovsrätten. Roland Rashleigh- Berry "skådade ljuset" när han själv skulle initieras till den så kallade OT III nivån. Han har härefter varit en före detta scientolog. Genomsnittlig kostnad för att få tillträde till OT III nivån är ca 250 000 till 300 000 kronor, alternativt flerårigt hårt gratisarbetet inom organisationen. De flesta verksamma inom scientologsekten har ingen kännedom om denna historia.
 
Kostsam behandling
Berättelsen i broschyren handlar om Xenu, som var en utomjordisk härskare över galaxen och planeten jorden och 75 andra planeter för sådär en 75 miljoner år sedan, och hur han löste "överbefolkningsproblemet" genom att paralysera människorna på de de andra planeterna och flög dem sedan i raketdrivna DC-8 plan till jorden där de placerades runt en vulkan på Hawaii. I Vulkanen kastade Xenu vätebomber. Därefter samlades de nu kroppslösa själarna ihop, packades i boxar och sattes i biografsalonger där Xenu visade samma film för alla i ett flertal dagar. Slutresultatet blev att själarna samlade sig i tusenhövdade klungor som i sin förvirring "bosatte" sig i oss jordbor. Där "bor" de än idag som så kallade kroppsthetaner , och förorsakar alla möjliga sjukdomar inte minst mentala. Självklart måste människorna befrias från denna "barlast" och det kan endast utföras av en OT III initierad scientolog. Kostnaderna är, för att uttrycka det milt. höga för en sådan "rening".
Enligt Brettstam har ett flertal scientologer i länder som USA, England; Australien, Tyskland, Spanien och Grekland fällts för olika brott inför domstolar. I Frankrike har en regeringskommitté rekommenderat att man upplöser den franska grenen av Scientologkyrkan då dess aktiviteter hotar den allmänna ordningen. Rörelsen beskrivs som en totalitär sekt som håller sig med hemliga arkiv med uppgifter om sina medlemmar. Ett litet smakprov över internationella offentliga rapporter och domstolsutslag kan läsas här   "Copyright Ulf Brettstam 2004© "


Smålandstidningen skrev 20/5-03 om :

 

Psykläkare slår larm om Narconon

"Scientologin en hälsovådlig samhällsfara"

 Överläkaren i psykiatri,  Nässjöbon Ulf Brettstam välkomnar inte ett etablerande av scientologiskt rehabiliteringshem,  Narconon,  i Lättarp.  Brettstam lovar informera både Socialstyrelsen och länsstyrelsen om varje enskilt fall som kommer till hans kännedom där en kommun bekostar behandling.

Brettstam:

"Narconon är en scientologstyrd pseudovetenskaplig verksamhet i kvacksalveribranschen.  Under en täckmantel av behandlingsinsatser för missbrukare  "mjölkar"  man pengar av kommunala myndigheter som socialförvaltningar,  men också av den enskilde. Verksamheten fungerar också som rekryteringsbas för Scientologkyrkan som är en global sektrörelse med en egen effektiv säkerhetsorganisation"

vidare:

- Övergripande målet för denna organisation är största möjliga makt och mesta möjliga pengar. Dessutom har man som ett huvudmål att utplåna psykiatrin.  Korståget mot psykiatrin hanteras av " Kommitten för Mänskliga Rättigheter"  som är en annan gren på sektträdet!

och:

- Genom Narconon kan sekten slå klorna i sköra och utsatta människor som genom sin sårbarhet blir lätta offer för vältränade  "hjärntvättare".  Andra exempel på denna sekts kvacksalverier är den famösa och i amerikansk domstol utdömda "E-mätaren" att behandla alla tänkbara sjukdomstillstånd med,  olika personlighetstester och sist men inte minst Scientologin som en bot i sig själv.

Xenu broschyren

Brettstam påminner om att Sveriges regering föll till föga för Scientologerna genom att undandra deras  "bibel"  från offentlighetslagstiftningen.  Skriften är idag inte tillgänglig för annat än särskilt utvalda men det finns ändå information om dess innehåll. ( Idag finns hela "bibeln" eller som den också benämnes i vissa kretsar  "Det Heliga Dravlet "  att läsa på internet.  Hade inte scientologerna agerat mot den svenska offentlighetsprincipen hade de antagligen fortfarande haft sitt  "Dravel"  ifred. Ulf B. 040918)

Den före detta scientologen Roland Rashleigh-Berry har gjort ett sammandrag av kärnhistorien i den så kallade scientologbibeln - Xenu-broschyren. Författaren har donerat upphovsrättigheterna (copyrighten) till "the Public Domaine", vilket innebär att vem som helst har rätt att gratis återge, publicera innehållet utan att riskera stämning om upphovsrätten. Roland Rashleigh- Berry "skådade ljuset" när han själv skulle initieras till den så kallade OT III nivån. Han har härefter varit en före detta scientolog. Genomsnittlig kostnad för att få tillträde till OT III nivån är ca 250 000 till 300 000 kronor, alternativt flerårigt hårt gratisarbetet inom organisationen. De flesta verksamma inom scientologsekten har ingen kännedom om denna historia.

 

Kostsam behandling

Berättelsen i broschyren handlar om Xenu, som var en utomjordisk härskare över galaxen och planeten jorden och 75 andra planeter för sådär en 75 miljoner år sedan, och hur han löste "överbefolkningsproblemet" genom att paralysera människorna på de de andra planeterna och flög dem sedan i raketdrivna DC-8 plan till jorden där de placerades runt en vulkan på Hawaii. I Vulkanen kastade Xenu vätebomber. Därefter samlades de nu kroppslösa själarna ihop, packades i boxar och sattes i biografsalonger där Xenu visade samma film för alla i ett flertal dagar. Slutresultatet blev att själarna samlade sig i tusenhövdade klungor som i sin förvirring "bosatte" sig i oss jordbor. Där "bor" de än idag som så kallade kroppsthetaner , och förorsakar alla möjliga sjukdomar inte minst mentala. Självklart måste människorna befrias från denna "barlast" och det kan endast utföras av en OT III initierad scientolog. Kostnaderna är, för att uttrycka det milt. höga för en sådan "rening".

Enligt Brettstam har ett flertal scientologer i länder som USA, England; Australien, Tyskland, Spanien och Grekland fällts för olika brott inför domstolar. I Frankrike har en regeringskommitté rekommenderat att man upplöser den franska grenen av Scientologkyrkan då dess aktiviteter hotar den allmänna ordningen. Rörelsen beskrivs som en totalitär sekt som håller sig med hemliga arkiv med uppgifter om sina medlemmar. Ett litet smakprov över internationella offentliga rapporter och domstolsutslag kan läsas här  


Narconondebatt.html


 "Copyright Ulf Brettstam 2004© "