Replik till Gun Lanciai 23/6
 
Scientologen Lanciai ifrågasätter min rätt att ha synpunkter på Narconons högst eventuella etablering av "behandlingshem" i Lättarp. Låt mig då informera Lanciai om att jag är "delägare" av frågan som medicinskt ledningsansvarig för framför allt de med missbruk och psykisk sjukdom men delvis också andra missbrukare. Jag arbetar i ett nära och hitintills välfungerande samarbete med socialförvaltningen i Nässjö och är också förordnad av Socialstyrelsen som sakkunnig i psykiatri i Jönköpings län. Frågan är därmed i allra högsta grad "mitt bord"! Vad gäller de juridiska aspekterna, kan Lanciai lita på att länsstyrelsen kan avgöra min rätt att överklaga ett eventuellt tillståndsbeslut. ( Här hade Lancai rätt - länsstyrelsen betraktar inte mig som ”part ” i ärendet. Parter är Narconon och Socialförvaltningen. Teoretiskt kan grannar till behandlingshemmet betraktas som part, men sällan i praktiken )
 
Scientologsektens konspirationsteorier riktade mot psykiatriker startades av Hubbard när han "förstod" att vi var en utomjordisk invasionsstyrka som tagit över planeten jorden. Denna "insikt" omfattas som bekant fortfarande av sektens "troende" medlemmar. I domslutet om E-metern står: "att böckerna om Dianetik och Scientologi enligt domstolen innehåller falska och bedrägliga påståenden av medicinsk natur", vilket var avgörande i fördömandet av E-metern och skälet till att scientologerna härefter tvingades korrigera sina "bedrägliga" påståenden om E-metern. Jag står fast vid mitt tidigare erbjudande om att till intresserade sälja en apparat (lögndetektor) med E-meterns funktion och lite till för 350 kronor. Kan köpas till och med billigare på "Kjell och Company". E-metern mäter hudkonduktansen ( hudens förmåga att leda elektrisk ström) som kan variera beroende på grad av svettning - vilket i sin tur varierar beroende på hjärtfrekvensen som kan öka vid ångest, oro, stress. Detta är allt E-metern gör. Inom scientolog- "kyrkan" fungerar E-metern också som "kristallkula" och drar in massor med pengar. Härav förklaringen till "kyrkans" aggressiva försvar av denna enkla apparat.
 
Ulf Brettstam


Replik till Gun Lanciai 23/6

 

Scientologen Lanciai ifrågasätter min rätt att ha synpunkter på Narconons högst eventuella etablering av  "behandlingshem"  i Lättarp.  Låt mig då informera Lanciai om att jag är  "delägare" av frågan som medicinskt ledningsansvarig för framför allt de med missbruk och psykisk sjukdom men delvis också andra missbrukare.  Jag arbetar i ett nära och hitintills välfungerande samarbete med socialförvaltningen i Nässjö och är också förordnad av Socialstyrelsen som sakkunnig i psykiatri i Jönköpings län.  Frågan är därmed i allra högsta grad  "mitt bord"!  Vad gäller de juridiska aspekterna,  kan Lanciai lita på att länsstyrelsen kan avgöra min rätt att överklaga ett eventuellt tillståndsbeslut. ( Här hade Lancai rätt - länsstyrelsen betraktar inte mig som ”part ” i ärendet. Parter är Narconon och Socialförvaltningen. Teoretiskt kan grannar till behandlingshemmet betraktas som part, men sällan i praktiken )

 

Scientologsektens konspirationsteorier riktade mot psykiatriker startades av Hubbard när han "förstod"  att vi var en utomjordisk invasionsstyrka som tagit över planeten jorden.  Denna  "insikt" omfattas som bekant fortfarande av sektens  "troende"  medlemmar.  I domslutet om E-metern står:  "att böckerna om Dianetik och Scientologi enligt domstolen innehåller falska och bedrägliga påståenden av medicinsk natur",  vilket var avgörande i fördömandet av E-metern och skälet till att scientologerna härefter tvingades korrigera sina  "bedrägliga"  påståenden om E-metern.  Jag står fast vid mitt tidigare erbjudande om att till intresserade sälja en apparat  (lögndetektor) med E-meterns funktion och lite till för 350 kronor. Kan köpas till och med billigare på  "Kjell och Company".  E-metern mäter hudkonduktansen  ( hudens förmåga att leda elektrisk ström)  som kan variera beroende på grad av svettning - vilket i sin tur varierar beroende på hjärtfrekvensen som kan öka vid ångest,  oro,  stress.  Detta är allt E-metern gör. Inom scientolog- "kyrkan" fungerar E-metern också som  "kristallkula"  och drar in massor med pengar.  Härav förklaringen till  "kyrkans"  aggressiva försvar av denna enkla apparat.

 

Ulf Brettstam
Narconondebatt.html