I TV 4´s morgonsoffa 4 April 1998
Deltagare Claes Örtendahl Generaldirektör Socialstyrelsen samt Barbro Westerholm, riksdagsledamot och f.d. Generaldirektör SoS.
På-annonseringsrubrik: Skall Scientologirörelsens aktiviteter betalas med skattemedel?
Westerholms ståndpunkt var att skattemedel inte skulle finansiera Narconon eftersom Narconons behandlingsmetod inte uppfyller kvalitetskraven i Hälso och Sjukvårds Lagen (HSL) eller socialtjänstslagen (SOL). Utifrån den medicinska granskning som fanns av Narcononprogrammet, kunde man inte utesluta att programmet kunde vara farligt att genomgå. SoS borde informera länsstyrelserna och landets socialnämnder om detta.
Örtendahl medgav att SoS inte agerat i frågan, samtidigt som han argumenterade att länsstyrelserna ändå var ansvariga för tillståndsbeviljandet. Socialstyrelsen kan ge sina direktiv , som till exempel att behandlingsprogrammen skulle ha en ansvarig läkare, men att det i slutänden ändå är de regionala länsstyrelserna som beslutar. Örtendahl delade uppfattningen att Narconons metoder inte är förenliga med "vetenskap och beprövad erfarenhet".
Barbro Westerholm hävdade att intentionerna bakom gällande lagstiftning var helt entydiga och om SoS inte kunde agera i denna fråga på grund av kryphål i lagen, borde detta rättas till omgående.
Örtendahl sa att SoS kunde utöva sitt tillsynsansvar på de läkare som var inblandade i behandlingsprogrammet, men att detta inte gjorts ännu.
Westerholm krävde aktiva inspektioner från Socialstyrelsen, särskilt med tanke på att Narconons målgrupp är röstsvag och att SoS faktiskt bedriver en aktiv tillsyn över liknande oråden som äldreomsorgen och handikappomsorgen.
Örtendahl svarade ( under synbar stress) att SoS saknade resurser för detta och att det var en fråga om prioriteringar. De regionala länsstyrelserna får handlägga frågan.
Westerholm avslutade med att undersryka vikten av att Socialstyrelsen informerade länsstyrelserna om allvarlighetsgraden i denna fråga.


Föreningen Narconon anmälde programmet till Granskningsnämnden då TV 4 inte tillät Narconon komma in med mothugg och "tillrättaläggelser"

I granskningsnämndens tidning "Granskat och Klart nr 1 1999” kunde man läsa:
Nyheterna/Nyhetsmorgon, TV4, 1998-04-05; 1998-04-08, SB 428/98, friat
Nyheterna sände under april 1998 flera inslag om föreningen Narconons verksamhet i Sverige. I det första inslaget visades ett avsnitt ur en propagandafilm om Narconon. Reportern talade härefter om kopplingen mellan "den kontroversiella och hårt kritiserade scientologirörelsen" och Narconon.
I inslaget medverkade också Narconons informationssekreterare som sade att Narconon visserligen var en del av scientologin, men inte av kyrkan. Det andra inslaget utgjordes bl.a. av ett reportage om en av Narconons behandlingsmetoder. Föreståndaren för ett av föreningens behandlingshem kommenterade den använda metoden och en docent i psykiatri ansåg att metoden kunde försätta patienten i ett medicinskt farligt tillstånd. Även i det tredje inslaget framfördes viss kritik mot Narconon och riksdags-ledamoten Barbro Westerholm och Socialstyrelsens chef Claes Örtendahl diskuterade frågan om Socialstyrelsens roll och ansvar i sammanhanget.
I inslaget i Nyhetsmorgon diskuterade Barbro Westerholm och Claes Örtendahl bl.a. återigen vem som bar ansvaret för den verksamhet som Narconon bedriver. Westerholm ansåg att Socialstyrelsen borde förmedla till länsstyrelser och socialnämnder att Narconon inte levde upp till kravet på hög kvalitet i vården. Örtendahl sade bl.a.: "Däremot har vi sagt att de som ska bevilja tillstånd för verksamheten i Narconon att de bör uppmärksamma att man inte bedriver verksamhet av medicinsk art och som inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet."
Narconon begärde i skrivelse till TV4 tillfälle att bemöta de påståenden och slutsatser som förekom i inslagen i form av ett genmäle eller ett nytt inslag. TV4 avslog dock begäran och Narconon anmälde härefter inslagen för partiskhet och osaklighet.
Granskningsnämnden konstaterade i sitt beslut att företrädare för Narconon, i två av inslagen i Nyheterna, gavs möjlighet att uttala sig om förhållandet mellan scientologirörelsen, kyrkan och Narconon och om den kritiserade behandlingsmetoden. Nämnden kunde mot denna bakgrund inte finna att inslagen stred mot kraven på opartiskhet och saklighet.
I Nyhetsmorgon behandlades Socialstyrelsens roll och ansvar gentemot länsstyrelser och kommunala nämnder. Visserligen framgick det av diskussionen att de medverkande var kritiska till Narconons verksamhet, men nämnden kunde ändå inte finna att inslaget stred mot kraven på opartiskhet och saklighet.
Nämnden kunde mot denna bakgrund inte heller finna att TV4 hade handlagt begäran om beriktigande/genmäle i strid med bestämmelserna i sändningstillståndet.
Granskat och Klart nr 1 februari 1999
 

TV 4 den 4 Maj eller 5 April 2002
Visade en propagandafilm från Narconon. I Filmen hävdades att Sverige, som låg mitt i "knarkträsket", höll på att förlora kriget mot knarkhandlare och langare... Sverige har den högsta brottsligheten i västvärlden..... Polisen som stått maktlös hade till slut hittat en lösning -Narconon! ( visas en ljudlös filmsnutt på en leende polisman när han plockade upp en bok från ett bord) Nyhetsreporten på TV 4 intervjuade den filmade polisen fast med ljud den här gången. Med en bister min sa polismannen att han inte hade haft en aning om att det var Narconon som filmat honom.
Vidare i filmen visades förstasidorna från de största dagstidningarna i Sverige- samtliga höjde Narconon till skyarna i sina rubriker- samtliga uppvisade förstasidor var förfalskningar. Avslutningsvis visades ett ljudlöst klipp av svenska kungaparet som diskuterade något med sin hovpersonal. En bakgrundsröst i filmen deklarerade exalterat att: nu ger kungaparet också sitt oreserverade stöd till Narconon.
Hovets presstaleskvinna Fru Tarras-Wahlberg kommenterade torrt: "Kungahuset stöder inte Narconon. Filmklippet på kungaparet visade en privat arbetsgrupp som diskuterade något helt annat. Jag har ingen aning om hur klippet hamnat i andras händer. Vi kommer ha ett allvarligt samtal med Narconon om detta"
Läs reportage i Aftonbladet
Läs också den svenske sektauktoriteten Karl-Erik Nylunds yttrande om Scientologsekten. (Aftonbladet)
Narconon "ber kungahuset och polisen om ursäkt" samtidigt som man avslöjar kopplingen till scientologsekten. Dagstidningarna fick ingen ursäkt för att man gjort falska förstasidor. Landet Sverige fick ingen ursäkt för att man kommit med grova lögner om narkotikaproblemet och brottsligheten!
Inslag TV4 lokalnyheterna där jag intervjuas om Narconon i Lättarp. Hör hur Thomas Pettersson ljuger om Narconon och scientologverksamhetenUppdrag granskning om scientologerna - Skattepengar slussas till scientologer svt.se ( där jag också intervjuas ).

Del 1
Del 2
Del 3  
 Del 4
I TV 4´s morgonsoffa 4 April 1998

Deltagare Claes Örtendahl Generaldirektör Socialstyrelsen samt Barbro Westerholm, riksdagsledamot och f.d. Generaldirektör SoS.

På-annonseringsrubrik:  Skall Scientologirörelsens aktiviteter betalas med skattemedel?

Westerholms ståndpunkt var att skattemedel inte skulle finansiera Narconon eftersom Narconons behandlingsmetod inte uppfyller kvalitetskraven i Hälso och Sjukvårds Lagen (HSL) eller socialtjänstslagen (SOL).  Utifrån den medicinska granskning som fanns av Narcononprogrammet,  kunde man inte utesluta att programmet kunde vara farligt att genomgå. SoS borde informera länsstyrelserna och landets socialnämnder om detta.

Örtendahl medgav att SoS inte agerat i frågan,  samtidigt som han argumenterade att länsstyrelserna ändå var ansvariga för tillståndsbeviljandet.  Socialstyrelsen kan ge sina direktiv , som till exempel att behandlingsprogrammen skulle ha en ansvarig läkare,  men att det i slutänden ändå är de regionala länsstyrelserna som beslutar.  Örtendahl delade uppfattningen att Narconons metoder inte är förenliga med  "vetenskap och beprövad erfarenhet".

Barbro Westerholm hävdade att intentionerna bakom gällande lagstiftning var helt entydiga och om SoS inte kunde agera i denna fråga på grund av kryphål i lagen, borde detta rättas till omgående.

Örtendahl sa att SoS kunde utöva sitt tillsynsansvar på de läkare som var inblandade i behandlingsprogrammet,  men att detta inte gjorts ännu.

Westerholm krävde aktiva inspektioner från Socialstyrelsen,  särskilt med tanke på att Narconons målgrupp är röstsvag och att SoS faktiskt bedriver en aktiv tillsyn över liknande oråden som äldreomsorgen och handikappomsorgen.

Örtendahl svarade  ( under synbar stress)  att SoS saknade resurser för detta och att det var en fråga om prioriteringar.  De regionala länsstyrelserna får handlägga frågan.

Westerholm avslutade med att undersryka vikten av att Socialstyrelsen informerade länsstyrelserna om allvarlighetsgraden i denna fråga.Föreningen Narconon anmälde programmet till Granskningsnämnden då TV 4 inte tillät Narconon komma in med mothugg och "tillrättaläggelser"


I granskningsnämndens tidning  "Granskat och Klart nr 1 1999”  kunde man läsa:

Nyheterna/Nyhetsmorgon, TV4, 1998-04-05; 1998-04-08, SB 428/98, friat

Nyheterna sände under april 1998 flera inslag om föreningen Narconons verksamhet i Sverige. I det första inslaget visades ett avsnitt ur en propagandafilm om Narconon.  Reportern talade härefter om kopplingen mellan  "den kontroversiella och hårt kritiserade scientologirörelsen"  och Narconon.

I inslaget medverkade också Narconons informationssekreterare som sade att Narconon visserligen var en del av scientologin,  men inte av kyrkan.  Det andra inslaget utgjordes bl.a. av ett reportage om en av Narconons behandlingsmetoder.  Föreståndaren för ett av föreningens behandlingshem kommenterade den använda metoden och en docent i psykiatri ansåg att metoden kunde försätta patienten i ett medicinskt farligt tillstånd.  Även i det tredje inslaget framfördes viss kritik mot Narconon och riksdags-ledamoten Barbro Westerholm och Socialstyrelsens chef Claes Örtendahl diskuterade frågan om Socialstyrelsens roll och ansvar i sammanhanget.

I inslaget i Nyhetsmorgon diskuterade Barbro Westerholm och Claes Örtendahl bl.a.  återigen vem som bar ansvaret för den verksamhet som Narconon bedriver.  Westerholm ansåg att Socialstyrelsen borde förmedla till länsstyrelser och socialnämnder att Narconon inte levde upp till kravet på hög kvalitet i vården. Örtendahl sade bl.a.:  "Däremot har vi sagt att de som ska bevilja tillstånd för verksamheten i Narconon att de bör uppmärksamma att man inte bedriver verksamhet av medicinsk art och som inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet."

Narconon begärde i skrivelse till TV4 tillfälle att bemöta de påståenden och slutsatser som förekom i inslagen i form av ett genmäle eller ett nytt inslag.  TV4 avslog dock begäran och Narconon anmälde härefter inslagen för partiskhet och osaklighet.

Granskningsnämnden konstaterade i sitt beslut att företrädare för Narconon, i två av inslagen i Nyheterna, gavs möjlighet att uttala sig om förhållandet mellan scientologirörelsen, kyrkan och Narconon och om den kritiserade behandlingsmetoden.  Nämnden kunde mot denna bakgrund inte finna att inslagen stred mot kraven på opartiskhet och saklighet.

I Nyhetsmorgon behandlades Socialstyrelsens roll och ansvar gentemot länsstyrelser och kommunala nämnder.  Visserligen framgick det av diskussionen att de medverkande var kritiska till Narconons verksamhet,  men nämnden kunde ändå inte finna att inslaget stred mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Nämnden kunde mot denna bakgrund inte heller finna att TV4 hade handlagt begäran om beriktigande/genmäle i strid med bestämmelserna i sändningstillståndet.

Granskat och Klart nr 1 februari 1999

 


TV 4 den 4 Maj eller 5 April 2002

Visade en propagandafilm från Narconon. I Filmen hävdades att Sverige,  som låg mitt i "knarkträsket", höll på att förlora kriget mot knarkhandlare och langare... Sverige har den högsta brottsligheten i västvärlden..... Polisen som stått maktlös hade till slut hittat en lösning -Narconon! ( visas en ljudlös filmsnutt på en leende polisman när han plockade upp en bok från ett bord) Nyhetsreporten på TV 4 intervjuade den filmade polisen fast med ljud den här gången.  Med en bister min sa polismannen att han inte hade haft en aning om att det var Narconon som filmat honom.

Vidare i filmen visades förstasidorna från de största dagstidningarna i Sverige- samtliga höjde Narconon till skyarna i sina rubriker- samtliga uppvisade förstasidor var förfalskningar. Avslutningsvis visades ett ljudlöst klipp av svenska kungaparet som diskuterade något med sin hovpersonal.  En bakgrundsröst i filmen deklarerade exalterat att:  nu ger kungaparet också sitt oreserverade stöd till Narconon.

Hovets presstaleskvinna Fru Tarras-Wahlberg kommenterade torrt:  "Kungahuset stöder inte Narconon.  Filmklippet på kungaparet visade en privat arbetsgrupp som diskuterade något helt annat.  Jag har ingen aning om hur klippet hamnat i andras händer.  Vi kommer ha ett allvarligt samtal med Narconon om detta"

Läs reportage i Aftonbladet

Läs också den svenske sektauktoriteten Karl-Erik Nylunds yttrande om Scientologsekten. (Aftonbladet)

Narconon "ber kungahuset och polisen om ursäkt" samtidigt som man avslöjar kopplingen till scientologsekten. Dagstidningarna fick ingen ursäkt för att man gjort falska förstasidor. Landet Sverige fick ingen ursäkt för att man kommit med grova lögner om narkotikaproblemet och brottsligheten!

Inslag TV4 lokalnyheterna  där jag intervjuas om Narconon i Lättarp. Hör hur Thomas Pettersson ljuger om Narconon och scientologverksamheten
Uppdrag granskning om scientologerna - Skattepengar slussas till scientologer svt.se  ( där jag också intervjuas ).


Del 1

Del 2

Del 3
   

Del 4


Narconondebatt.html