SmT 040403
Tveklöst är kvinnovåld ett samhällsproblem


I vissa debattfrågor får man noga överväga om man ska tiga still och därmed svälja våldsamma överdrifter eller om man ska våga gå in i debatten och därmed tveklöst få stryk. Ty ifrågasättandet av de ståndpunkter som en "tyckarelit" hävdar, oftast uppbackade av media, renderar ofelbart en förvisning till skamvrån.
Tyvärr är jag dum nog att utsätta mig för denna kanonad av fördömande och tillrättavisanden, men kan likväl inte stillatigande se på hur agendan helt bestäms av denna grupp som gör anspråk på någon form av åsiktsmonopol. Ovanstående kan exemplifieras genom nu pågående diskussion vad gäller mäns våld mot kvinnor.
Ulf Brettstam, psykiater, ifrågasätter mitt handlande och mina synpunkter i en debattartikel i onsdags den 31 mars. - Ulf , jag kan bara ha en from förhoppning att du lyssnar på dina patienter mer uppmärksamt än vad du läst mina insändare.
Om du bemödar dig att ånyo ta del av mina synpunkter torde det framgå att jag tar klart avstånd från våld i allmänhet och kvinnovåld i synnerhet. Jag betraktar tveklöst kvinnovåld som ett samhällsproblem. Jag har inte heller gett uttryck för någon förståelse för män som faktiskt misshandlar kvinnor.
Vad jag däremot dristat mig till att ifrågasätta är den framförda "sanningen" att hälften av oss män är våldsverkare och hälften av kvinnorna misshandelsoffer. Tycker mig faktiskt delvis få stöd för mitt ifrågasättande genom ditt debattinlägg där du själv skriver att "Slagen kvinna - undersökningen" ger ett hum om omfattningen av problemet.
Du skriver vidare att tolkningen av siffrorna ska göras med en viss försiktighet. Att frågorna i undersökningen lägger ribban lågt och så vidare.
Min uppfattning är kort och gott, kvinnovåld utgör ett stort samhällsproblem, men att vi män är inte våldsverkare och kvinnomisshandlare i den mycket höga omfattning som till exempel kvinnojourerna hävdar.
Avslutningsvis en fråga till Ulf Brettstam.
Vad har egentligen min och Malin Olssons politiska hemvist att göra med sakfrågan? Att vi är verksamma inom samma parti gör väl inte att jag kan ska beläggas med munkavle
Bo Arencrantz, Nässjö


SmT 040403

Tveklöst är kvinnovåld ett samhällsproblemI vissa debattfrågor får man noga överväga om man ska tiga still och därmed svälja våldsamma överdrifter eller om man ska våga gå in i debatten och därmed tveklöst få stryk. Ty ifrågasättandet av de ståndpunkter som en "tyckarelit" hävdar,  oftast uppbackade av media,  renderar ofelbart en förvisning till skamvrån.

Tyvärr är jag dum nog att utsätta mig för denna kanonad av fördömande och tillrättavisanden,  men kan likväl inte stillatigande se på hur agendan helt bestäms av denna grupp som gör anspråk på någon form av åsiktsmonopol.  Ovanstående kan exemplifieras genom nu pågående diskussion vad gäller mäns våld mot kvinnor.

Ulf Brettstam,  psykiater,  ifrågasätter mitt handlande och mina synpunkter i en debattartikel i onsdags den 31 mars. - Ulf ,  jag kan bara ha en from förhoppning att du lyssnar på dina patienter mer uppmärksamt än vad du läst mina insändare.

Om du bemödar dig att ånyo ta del av mina synpunkter torde det framgå att jag tar klart avstånd från våld i allmänhet och kvinnovåld i synnerhet.  Jag betraktar tveklöst kvinnovåld som ett samhällsproblem.  Jag har inte heller gett uttryck för någon förståelse för män som faktiskt misshandlar kvinnor.

Vad jag däremot dristat mig till att ifrågasätta är den framförda "sanningen" att hälften av oss män är våldsverkare och hälften av kvinnorna misshandelsoffer.  Tycker mig faktiskt delvis få stöd för mitt ifrågasättande genom ditt debattinlägg där du själv skriver att "Slagen kvinna - undersökningen" ger ett hum om omfattningen av problemet.

Du skriver vidare att tolkningen av siffrorna ska göras med en viss försiktighet. Att frågorna i undersökningen lägger ribban lågt och så vidare.

Min uppfattning är kort och gott, kvinnovåld utgör ett stort samhällsproblem,  men att vi män är inte våldsverkare och kvinnomisshandlare i den mycket höga omfattning som till exempel kvinnojourerna hävdar.

Avslutningsvis en fråga till Ulf Brettstam.

Vad har egentligen min och Malin Olssons politiska hemvist att göra med sakfrågan?  Att vi är verksamma inom samma parti gör väl inte att jag kan ska beläggas med munkavle

Bo Arencrantz,  Nässjö

Mans_vald_mot_kvinnor.html