UTREDNING AV NARCONON

med anledning av deras ansökan driva hem för vård och boende vid Lättarp


I utredningen klarläggs kopplingarna mellan Narconon och Scientologikyrkan

Lögner och direkta felaktigheter i ansökan
Riskerna med att genomgå Narconons program


Denna utredning och faktasammanställning har möjliggjorts tack vare det fantastiska arbete andra har gjort före mig. Särskilt tack går till

Andreas Heldal-Lund och hans website Operation Clambake
Chris Owen och hans website Narconon Exposed
Catharina Pamnell och Åke Wiman aktiv i stiftelsen FRI Föreningen Rädda Individen, en stödförening till människor som förlorat vänner och anhöriga till en destruktiv rörelse. Man ger också stöd till de som hoppat av sådana rörelser.  Weine Pettersson  för stöd, kloka råd tips och faktaunderlag.
Vagn Liest och Bo Kenneth Knutsson inte minst för deras moraliska stöd.
Många andra som bistått på olika sätt med fakta och stöd. Namn som ej kan nämnas ( ni vet vilka ni är) på grund av scientologins "Fair Game Policy"  och "Dead Agenting" som uppmanar alla scientologer att använda vilka medel som helst ( som jag blev utsatt för) för att tysta eller skada kritiker.

Utredning och argument till länsstyrelsen .pdf

BILAGE FÖRTECKNING
 
Bil 1 . Är en DN artikel.html om en avhoppare från Narconon

Bil 2-16 Personliga hemsidor från scientologer som började sin bana på Narconon
 3  4  7 8 9 11 12 13 14 15 16 ( sidorna 1, 2, 5, 6, 10 borttagna eller länkar direkt till en av sektens hemsidor.
Om ni tittar på dessa sidor och undrar varför de har identiskt utseende , är förklaringen att scientologer inte får använda internet utan särskild "utbildning" och tillåtelse från "kyrkan" och att de får installerat ett program på sin dator som filtrerar bort "olämpliga sidor" dvs sidor som kritiserar scientologin.

Bil 19 Skatteavtalet IRS_CSI .pdf
 
När avtalet mellan Amerikanska skattemyndigheten och Church of Scientology International (CSI) undertecknades , accepterade CSI skatteansvar för Narconon. Parterna kallade Narconon som en bland flera verksamheter för : Scientologirelaterade enheter.
 
"The social benefit and other public benefit entities discussed at pages 1-28 through 1-42 of the June [1992] submission [by CSI] along with all subsidiaries, subordinate chapters, subordinate organizations, or sublicensees thereof (e.g., organizations that are permitted to use particular names, copyrights, service marks, and/or technologies) are Scientology-related entities. Thus, for example, Citizens Commission on Human Rights, National Commission on Law Enforcement and Social Justice, Scientology Defense Fund Trust, Association for the Better Living and Education, Applied Scholastics Incorporated, Narconon International, The Way to Happiness Foundation, and the Foundation for Religious Freedom are Scientology-related entities.
["Closing agreement on final determination covering specific matters" , U.S. Internal Revenue Service, 1 October 1993] "
 
Bil.20.pdf  Narconons kurser och deras identiska motsvarigheter som används inom scientologin

Bil 21 Gerdmanrapporten

bil 22 .jpg Besöksrapport 991215 (Dnr 502-36204 -99) Länsstyrelsen i Skåne läns besök Skarhult efter ansökan från Håkan Larsson , förest. Narconon, om godkännande av ny bitr. förest.

bil 23.pdf Besöksrapport 1990-06-18 (Dnr 502-10931/90) efter Länsstyrelsen Malmöhus län -Sociala funktionens ( oanmälda) besök Skarhult


bil 24.pdf Yttrande från Socialstyrelsens vetenskapliga råd Prof. Folke Sjöqvist (Dnr 00-10129/95) angående Narconons avgiftningsprogram


bil 25.jpg Socialstyrelsens yttrande 19970320 på begäran av Länsrätten Skåne i målnr 3624-96 om Narconons behandlingsmetoder som bedömdes sakna stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet och ej konstaterats ofarliga.


bil 26.pdf PM Socialförv. Huddinge 1988-10-20 (Dnr 040.285-65) Ang Informationsmaterial från Narconon. Sändlista: Socialministern,Socialstyrelsen,Nils Bejerot KI. (Urkundsförfalskning -Förfalskade uppgifter om spansk undersökning av Narconon)


bil 27 Mia persson.pdf Bild på Maria Persson när hon mottar diplom (OT VII) från David Miscavige 2001.International Scientology News Magazine - Issue 20

bil.28.jpg Utskick från Statens Institutionsstyrelse 030515 Till socialtjänsten i landets kommuner och Landstingen Behovet av avgiftning och sjukhusvård för missbrukare som är omhändertagna med stöd av LVM.


bil.29 L Ron Hubbards brev till Veterans Administration 471015 med begäran om gratis psykiatrisk behandling

Brevet i min översättning till svenska

internal_orgchartbil30.jpg Organisationskarta över Scientologkyrkan och dess frongrupper. Se också hur pengarna strömmar nedifrån och upp i organisationen

UTREDNING AV NARCONON


med anledning av deras ansökan driva hem för vård och boende vid LättarpI utredningen klarläggs kopplingarna mellan Narconon och Scientologikyrkan


Lögner och direkta felaktigheter i ansökan

Riskerna med att genomgå Narconons programDenna utredning och faktasammanställning har möjliggjorts tack vare det fantastiska arbete andra har gjort före mig. Särskilt tack går till


Andreas Heldal-Lund och hans website  Operation Clambake

Chris Owen och hans website  Narconon Exposed

Catharina Pamnell  och  Åke Wiman aktiv i stiftelsen FRI  Föreningen Rädda Individen,  en stödförening till människor som förlorat vänner och anhöriga till en destruktiv rörelse. Man ger också stöd till de som hoppat av sådana rörelser.   Weine Pettersson   för stöd,  kloka råd tips och faktaunderlag.

Vagn Liest och Bo Kenneth Knutsson inte minst för deras moraliska stöd.

Många andra som bistått på olika sätt med fakta och stöd.  Namn som ej kan nämnas ( ni vet vilka ni är) på grund av scientologins  "Fair Game Policy"   och  "Dead Agenting"  som uppmanar alla scientologer att använda vilka medel som helst ( som jag blev utsatt för)  för att tysta eller skada kritiker.


Utredning och argument till länsstyrelsen .pdf


BILAGE FÖRTECKNING

 

Bil 1 . Är en DN artikel.html  om en avhoppare från Narconon


Bil 2-16 Personliga hemsidor från scientologer som började sin bana på Narconon

  3   4   7  8  9  11  12 13  14  15  16  ( sidorna 1,  2,  5,  6,  10 borttagna eller länkar direkt till en av sektens hemsidor.

Om ni tittar på dessa sidor och undrar varför de har identiskt utseende , är förklaringen att scientologer inte får använda internet utan särskild "utbildning" och tillåtelse från "kyrkan" och att de får installerat ett program på sin dator som filtrerar bort "olämpliga sidor" dvs sidor som kritiserar scientologin.


Bil 19 Skatteavtalet IRS_CSI .pdf

 

När avtalet mellan Amerikanska skattemyndigheten och Church of Scientology International (CSI) undertecknades , accepterade CSI skatteansvar för Narconon. Parterna kallade Narconon som en bland flera verksamheter för : Scientologirelaterade enheter.

 

"The social benefit and other public benefit entities discussed at pages 1-28 through 1-42 of the June [1992] submission [by CSI] along with all subsidiaries, subordinate chapters, subordinate organizations, or sublicensees thereof (e.g., organizations that are permitted to use particular names, copyrights, service marks, and/or technologies) are Scientology-related entities. Thus, for example, Citizens Commission on Human Rights, National Commission on Law Enforcement and Social Justice, Scientology Defense Fund Trust, Association for the Better Living and Education, Applied Scholastics Incorporated, Narconon International, The Way to Happiness Foundation, and the Foundation for Religious Freedom are Scientology-related entities.

["Closing agreement on final determination covering specific matters" , U.S. Internal Revenue Service, 1 October 1993] "

 

Bil.20.pdf   Narconons kurser och deras identiska motsvarigheter som används inom scientologin


Bil 21 Gerdmanrapporten


bil 22 .jpg  Besöksrapport 991215 (Dnr 502-36204 -99) Länsstyrelsen i Skåne läns besök Skarhult efter ansökan från Håkan Larsson , förest. Narconon, om godkännande av ny bitr. förest.


bil 23.pdf  Besöksrapport 1990-06-18 (Dnr 502-10931/90) efter Länsstyrelsen Malmöhus län -Sociala funktionens ( oanmälda) besök Skarhultbil 24.pdf  Yttrande från Socialstyrelsens vetenskapliga råd Prof. Folke Sjöqvist  (Dnr 00-10129/95) angående Narconons avgiftningsprogrambil 25.jpg  Socialstyrelsens yttrande 19970320 på begäran av Länsrätten Skåne i målnr 3624-96 om Narconons behandlingsmetoder som bedömdes sakna stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet och ej konstaterats ofarliga.bil 26.pdf  PM Socialförv. Huddinge 1988-10-20 (Dnr 040.285-65) Ang Informationsmaterial från Narconon. Sändlista: Socialministern,Socialstyrelsen,Nils Bejerot KI. (Urkundsförfalskning -Förfalskade uppgifter om spansk undersökning av Narconon)bil 27 Mia persson.pdf Bild på Maria Persson när hon mottar diplom (OT VII) från David Miscavige 2001.International Scientology News Magazine - Issue 20


bil.28.jpg  Utskick från Statens Institutionsstyrelse 030515 Till socialtjänsten i landets kommuner och Landstingen Behovet av avgiftning och sjukhusvård för missbrukare som är omhändertagna med stöd av LVM.bil.29  L Ron Hubbards brev till Veterans Administration 471015 med begäran om gratis psykiatrisk behandling


Brevet  i min översättning till svenska


internal_orgchartbil30.jpg  Organisationskarta över Scientologkyrkan och dess frongrupper. Se också hur pengarna strömmar nedifrån och upp i organisationenbrettstams_debattsidor.html