Min replik i Smt 030616
Utredningsmaterial om scientologer stals


Läser med stor förvåning Cronbergs inlägg 10/6. Docent i praktisk medicin Lunds Universitet 1968? Känd både inom och utom landet för sina insatser på infektionssjukdomarnas område.
Det är svårt föreställa sig att en kollega med Cronbergs meriter, ens för en sekund skulle överväga ingå ett ekonomisk avtal för utförda läkartjänster i en scientologstyrd verksamhet om han vore insatt i sakförhållanden. Det andra alternativet - att han sitter fast i scientologernas klor och tvingas avsluta sin läkargärning med dylik förnedrande plump, är för hemskt att tänka på. Denna sekt har emellertid fällt större byte tidigare, så helt otänkbart är det inte.
Att Dina subjektiva omdömen helt saknar värde när det gäller en objektiv granskning av verksamheten och dess innehåll, är säkert känt för Dig. Om Du dessutom betalas för Dina tjänster, kan Din objektivitet uppenbart ifrågasättas.
Att behandling av ett delirium av känd (alkoholutlöst) eller okänd orsak med Tegretol, inte är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, borde vara känt av Dig, men så är uppenbart inte fallet. I dagens sjukvård är ett delirium primärt alltid en intensivvårdsangelägenhet. Där alkohol fastställts som orsak, skallskador, hjärnblödningar, andra förgiftningar eller sjukdomstillstånd som t.ex. infektioner uteslutits, är behandling - lege artis - höga doser med korstoleranta preparat som bensodiazepiner, eller clomethiazol (Heminevrin) under snabb nedtrappning. Detta för att undvika höga glutamatnivåer i hjärnan och därmed minska risken för alkoholens sekundära hjärnskadeeffekter .
Enda korrekta indikationen för Tegretol är förebyggande av epileptiska anfall. Skyddseffekten kommer dessutom först efter några dagars medicinering och duger ej i akut skede.
Känner Cronberg till att f.d. Generaldirektören för Socialstyrelsen utrett scientologerna och andra sekter i Sverige, att utredningsmaterial stals vid ett inbrott på hennes arbetsrum under pågående utredning, att hon varit, och sannolikt fortfarande är, mycket kritisk till Narconons aktiviteter? Att hon velat granska de eventuella läkare som lånar sina tjänster till denna verksamhet som inte på något sätt klarar lagkraven i Hälso och Sjukvårdslagen eller Socialtjänstlagen? Att hon med kraft uppmanat sin efterträdare Örtendahl ge tydliga direktiv till länsstyrelserna i tillståndsfrågan? (TV4 morgon 980404) Jag undrar?
 
Ulf Brettstam
Bitr.ChefsöverläkareMin replik i Smt 030616

Utredningsmaterial om scientologer stalsLäser med stor förvåning Cronbergs inlägg 10/6.  Docent i praktisk medicin Lunds Universitet 1968?  Känd både inom och utom landet för sina insatser på infektionssjukdomarnas område.

Det är svårt föreställa sig att en kollega med Cronbergs meriter,  ens för en sekund skulle överväga ingå ett ekonomisk avtal för utförda läkartjänster i en scientologstyrd verksamhet om han vore insatt i sakförhållanden.  Det andra alternativet - att han sitter fast i scientologernas klor och tvingas avsluta sin läkargärning med dylik förnedrande plump,  är för hemskt att tänka på. Denna sekt har emellertid fällt större byte tidigare,  så helt otänkbart är det inte.

Att Dina subjektiva omdömen helt saknar värde när det gäller en objektiv granskning av verksamheten och dess innehåll, är säkert känt för Dig.  Om Du dessutom betalas för Dina tjänster,  kan Din objektivitet uppenbart ifrågasättas.

Att behandling av ett delirium av känd (alkoholutlöst) eller okänd orsak med Tegretol,  inte är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,  borde vara känt av Dig,  men så är uppenbart inte fallet.  I dagens sjukvård är ett delirium primärt alltid en intensivvårdsangelägenhet.  Där alkohol fastställts som orsak,  skallskador, hjärnblödningar,  andra förgiftningar eller sjukdomstillstånd som t.ex. infektioner uteslutits, är behandling - lege artis - höga doser med korstoleranta preparat som bensodiazepiner,  eller clomethiazol  (Heminevrin) under snabb nedtrappning.  Detta för att undvika höga glutamatnivåer i hjärnan och därmed minska risken för alkoholens sekundära hjärnskadeeffekter .

Enda korrekta indikationen för Tegretol är förebyggande av epileptiska anfall.  Skyddseffekten kommer dessutom först efter några dagars medicinering och duger ej i akut skede.

Känner Cronberg till att f.d.  Generaldirektören för Socialstyrelsen utrett scientologerna och andra sekter i Sverige,  att utredningsmaterial stals vid ett inbrott på hennes arbetsrum under pågående utredning,  att hon varit,  och sannolikt fortfarande är, mycket kritisk till Narconons aktiviteter?  Att hon velat granska de eventuella läkare som lånar sina tjänster till denna verksamhet som inte på något sätt klarar lagkraven i Hälso och Sjukvårdslagen eller Socialtjänstlagen?  Att hon med kraft uppmanat sin efterträdare Örtendahl ge tydliga direktiv till länsstyrelserna i tillståndsfrågan?  (TV4 morgon 980404) Jag undrar?

 

Ulf Brettstam

Bitr.Chefsöverläkare

Narconondebatt.html