Varbölden slår upp i form av vänsterpartiets gruppledare ,Per-Olof Bladh (SmT 011005)
 
Hyrläkarna en varböld i landstinget
När landstingets andra delårsrapport läggs fram till politikerna, framkommer med allt större tydlighet hur mycket hyrläkarna påverkar landstingets ekonomi och organisation på ett negativt sätt. De ökade kostnaderrna för hyrläkarna beräknas uppgå till över 20 miljoner kronor.
Landstingsledningen fick kalla fötter av denna utvecklingen. För oss i vänsterpartiet kom inte denna rapport som någon överraskning. Vi har gång på gång vid möte efter möte pekat på denna "varböld" i landstingets ekonomi.Hyrläkarna är inte bara ett hot mot vår gemensamma sektor ekonomiskt, utan även ett allt större hot mot den organisation till teamarbete som vi håller på att bygga upp i vårt landsting.
Hyrläkarna leder inte på något sätt till en ökad sammanhållen vård eller till en ökad kvalitet inom vården. Därför ska denna "varböld" så snart som möjligt tas bort! Hyrläkarfrågan är ju inte bara ett stort problem för vårt landsting, det är ett nationellt problem.
Här behövs ömsesidiga beslut och ett gemensamt agerande från ett flertal landsting, en konkret åtgärd som snabbt kan ge resultat är att ett gemensamt beslut med våra grannlän om att upphöra med användandet av hyrläkare.
                                                                          Vänsterpartiets                                                                           landstingsgrupp, genom
                                                                          Per-Olof Bladh, gruppledare

Allvarliga frågetecken måste resas för Per Olof Bladhs verklighetsuppfattning!
Hyrläkar-"varbölden" snart läkt?

Tack alla ni som genom insändare och artiklar engagerat er i den för landstinget så viktiga hyrläkarfrågan. Först vill jag slå fast att mitt agerande inte på något vis riktar sig mot läkarkåren utan helt och hållet mot hyrläkarsystemet och dess konsekvenser för landstingets ekonomi och organisation. De som varit kritiska mot mina synpunkter var inte helt oväntat de som själva arbetar som hyrläkare och blev trampade på de "ömma tårna" när de känner sitt extraknäck hotat. Till de kritiska hör även de borgliga partierna, dessa ser ju hyrläkarsystemet som ett led i den pågående privatiseringen. Det allra största stödet har jag fått från vårdcentralernas patienter samt av den personal som på olika sätt "drabbas" av de negativa följderna av hyrläkarsystemet. Ett system som bland annat innebär att landstingets ekonomi försämras, hyrläkare är dubbelt så dyra som våra egna läkare, vilket tar resurser från övriga vården.
Kontinuiteten försämras när patienten ständigt får träffa "nya" läkare. Cirka 200 olika bara inom Höglandets sjukvårdsområde. Till exempel har hitills i år 33 olika läkare arbetat på Mariannelunds vårdcentral. Hyrläkarnas produktiva tid är hög men orsakar efter sig ett stort administrativt merarbete. Men framför allt skadas uppbyggnaden a vårdcentralerna som ett nav i sjukvårdsorganisationen, dessa ska byggas på kontinuitet och tillit mellan yrkesgrupperna i ett team och här passar inte hyrläkarsystemet in.
Idag pågår en febril verksamhet bland både politiker och personalavdelningar inte bara här i Jönköpings län utan över hela landet för att på sikt kunna avveckla hyrläkarsystemet. Låt oss enas om hur vi på bästa sätt ska bygga upp en hälso och sjukvård som bygger på all personals kompetens och tillit till varandra, detta till gagn för alla länets invånare. I detta arbete klarar vi oss inte utan läkarna men jag vågar påstå att vi gott klarar oss utan hyrläkarsystemet.
                                                        
                                         Per Olof Bladh landstingspolitiker (v)

Varbölden slår upp i form av vänsterpartiets gruppledare ,Per-Olof Bladh (SmT 011005)

 

Hyrläkarna en varböld i landstinget

När landstingets andra delårsrapport läggs fram till politikerna,  framkommer med allt större tydlighet hur mycket hyrläkarna påverkar landstingets ekonomi och organisation på ett negativt sätt.  De ökade kostnaderrna för hyrläkarna beräknas uppgå till över 20 miljoner kronor.

Landstingsledningen fick kalla fötter av denna utvecklingen.  För oss i vänsterpartiet kom inte denna rapport som någon överraskning.  Vi har gång på gång vid möte efter möte pekat på denna "varböld" i landstingets ekonomi.Hyrläkarna är inte bara ett hot mot vår gemensamma sektor ekonomiskt,  utan även ett allt större hot mot den organisation till teamarbete som vi håller på att bygga upp i vårt landsting.

Hyrläkarna leder inte på något sätt till en ökad sammanhållen vård eller till en ökad kvalitet inom vården.  Därför ska denna "varböld" så snart som möjligt tas bort!  Hyrläkarfrågan är ju inte bara ett stort problem för vårt landsting,  det är ett nationellt problem.

Här behövs ömsesidiga beslut och ett gemensamt agerande från ett flertal landsting, en konkret åtgärd som snabbt kan ge resultat är att ett gemensamt beslut med våra grannlän om att upphöra med användandet av hyrläkare.

                                                                          Vänsterpartiets                                                                           landstingsgrupp,  genom

                                                                          Per-Olof Bladh, gruppledare


Allvarliga frågetecken måste resas för Per Olof Bladhs verklighetsuppfattning!

Hyrläkar-"varbölden" snart läkt?


Tack alla ni som genom insändare och artiklar engagerat er i den för landstinget så viktiga hyrläkarfrågan.  Först vill jag slå fast att mitt agerande inte på något vis riktar sig mot läkarkåren utan helt och hållet mot hyrläkarsystemet och dess konsekvenser för landstingets ekonomi och organisation.  De som varit kritiska mot mina synpunkter var inte helt oväntat de som själva arbetar som hyrläkare och blev trampade på de "ömma tårna" när de känner sitt extraknäck hotat.  Till de kritiska hör även de borgliga partierna, dessa ser ju hyrläkarsystemet som ett led i den pågående privatiseringen.  Det allra största stödet har jag fått från vårdcentralernas patienter samt av den personal som på olika sätt "drabbas" av de negativa följderna av hyrläkarsystemet.  Ett system som bland annat innebär att landstingets ekonomi försämras, hyrläkare är dubbelt så dyra som våra egna läkare,  vilket tar resurser från övriga vården.

Kontinuiteten försämras när patienten ständigt får träffa "nya" läkare.  Cirka 200 olika bara inom Höglandets sjukvårdsområde.  Till exempel har hitills i år 33 olika läkare arbetat på Mariannelunds vårdcentral.  Hyrläkarnas produktiva tid är hög men orsakar efter sig ett stort administrativt merarbete.  Men framför allt skadas uppbyggnaden a vårdcentralerna som ett nav i sjukvårdsorganisationen,  dessa ska byggas på kontinuitet och tillit mellan yrkesgrupperna i ett team och här passar inte hyrläkarsystemet in.

Idag pågår en febril verksamhet bland både politiker och personalavdelningar inte bara här i Jönköpings län utan över hela landet för att på sikt kunna avveckla hyrläkarsystemet.  Låt oss enas om hur vi på bästa sätt ska bygga upp en hälso och sjukvård som bygger på all personals kompetens och tillit till varandra,  detta till gagn för alla länets invånare.  I detta arbete klarar vi oss inte utan läkarna men jag vågar påstå att vi gott klarar oss utan hyrläkarsystemet.

                                                       

                                                                                 Per Olof Bladh landstingspolitiker (v)
Hyrlakardebatt.html