SmT 030620
"Vi har hittat den felande länken!"
 
Scientologernas Public Relations Officer i Sverige, Gullevi Almgren dementerar inte mitt påstående den 11/6 i Smt, att hon hävdar sig sitta inne med förklaringen som kan överbrygga gapet mellan tro och vetande - något ingen lyckats med tidigare, trots att de flesta av världshistoriens största tänkare och filosofer har brottats med frågan. Almgren vill dock inte ta åt sig äran själv utan hänvisar till Elron Hubbard. Elron har enligt Almgren utfört forskning och hittat "den felande länken"!! ( Det skulle väl möjligen vara sin egen navel då).
Almgren säger vidare att scientolog-kyrkans trosbekännelse till och med skulle kunna förväxlas med Deklarationen om Mänskliga Rättigheter och fortsätter : "Varje människa har rätt till sig eget liv och kan aldrig tvingas till något. I likhet med Brettstam har psykiatrin avskytt dessa tankegångar från början". I ett lamt försök att desarmera vittnesrapporten i DN 1999-03-18 , som totalt avslöjar Narconon och kopplingarna till scientolog-kyrkan och dess arbetsmetoder med hot, utpressning och slutligen hur de, när inte detta fungerar, köper tystnaden hos kritiska avhoppare - med att hänvisa till "några amerikaner" som skrivit om avhoppare och deras historier.
Ack ja, en sektrörelse som lever med den bestämda uppfattningen att vi psykiatriker är en utomjordisk invasionsstyrka som lagt beslag på jordens guldreserver och styr alla länders regeringar har säkert också hittat "den felande länken" mellan tro och vetande. Det har jag inte svårt att föreställa mig.

SmT 030620

"Vi har hittat den felande länken!"

 

Scientologernas Public Relations Officer i Sverige,  Gullevi Almgren dementerar inte mitt påstående den 11/6 i Smt,  att hon hävdar sig sitta inne med förklaringen som kan överbrygga gapet mellan tro och vetande - något ingen lyckats med tidigare,  trots att de flesta av världshistoriens största tänkare och filosofer har brottats med frågan.  Almgren vill dock inte ta åt sig äran själv utan hänvisar till Elron Hubbard.  Elron har enligt Almgren utfört forskning och hittat "den felande länken"!!  ( Det skulle väl möjligen vara sin egen navel då).

Almgren säger vidare att scientolog-kyrkans trosbekännelse till och med skulle kunna förväxlas med Deklarationen om Mänskliga Rättigheter och fortsätter :  "Varje människa har rätt till sig eget liv och kan aldrig tvingas till något.  I likhet med Brettstam har psykiatrin avskytt dessa tankegångar från början".  I ett lamt försök att desarmera vittnesrapporten i DN 1999-03-18 , som totalt avslöjar Narconon och kopplingarna till scientolog-kyrkan och dess arbetsmetoder med hot,  utpressning och slutligen hur de,  när inte detta fungerar, köper tystnaden hos kritiska avhoppare - med att hänvisa till  "några amerikaner"  som skrivit om avhoppare och deras historier.

Ack ja,  en sektrörelse som lever med den bestämda uppfattningen att vi psykiatriker är en utomjordisk invasionsstyrka som lagt beslag på jordens guldreserver och styr alla länders regeringar har säkert också hittat  "den felande länken"  mellan tro och vetande.  Det har jag inte svårt att föreställa mig.
Narconondebatt.html