031015
Vi känner stor oro för framtiden
Ett stort tack vill vi rikta till biträdande överläkare Ulf Brettstam för debattartikeln i Smålands-Tidningen den fjärde oktober.
Vi instämmer helt i det du tar upp i artikeln och anser att hela familjepolitiken måste lyftas upp till debatt,  då barn idag tillbringar allt mindre tid med sina föräldrar.  Alva Myrdals vision om hur barn skall uppfostras har väl slagit igenom fullt ut genom regeringens maxtaxereform.  Några alternativa barnomsorgsformer får inget stöd.
Vi som jobbar i barnomsorgen känner en stor oro inför framtiden.  Småbarnsföräldrar känner sig lite udda om de inte lämnar sina små på dagis.  Det gör ju alla andra,  samt man riskerar att förlora sin plats.  Att den tiden de kan ge sina barn i hemmet,  är så mycket bättre än den stressade, högljudda miljön som ofta blir i en förskolas alltför pressade barngrupp tror vi många har svårt att se.
Vårt arbete känns känns inte längre meningsfullt och vi har inte enchans att se varje barns behov. Var stolta ni föräldrar som har självförtroende att fostra era barn själva.
 
Barnomsorgspersonal på Höglandet031015

Vi känner stor oro för framtiden

Ett stort tack vill vi rikta till biträdande överläkare Ulf Brettstam för debattartikeln i Smålands-Tidningen den fjärde oktober.

Vi instämmer helt i det du tar upp i artikeln och anser att hela familjepolitiken måste lyftas upp till debatt,  då barn idag tillbringar allt mindre tid med sina föräldrar.  Alva Myrdals vision om hur barn skall uppfostras har väl slagit igenom fullt ut genom regeringens maxtaxereform.  Några alternativa barnomsorgsformer får inget stöd.

Vi som jobbar i barnomsorgen känner en stor oro inför framtiden.  Småbarnsföräldrar känner sig lite udda om de inte lämnar sina små på dagis.  Det gör ju alla andra,  samt man riskerar att förlora sin plats.  Att den tiden de kan ge sina barn i hemmet,  är så mycket bättre än den stressade, högljudda miljön som ofta blir i en förskolas alltför pressade barngrupp tror vi många har svårt att se.

Vårt arbete känns känns inte längre meningsfullt och vi har inte enchans att se varje barns behov. Var stolta ni föräldrar som har självförtroende att fostra era barn själva.

 

Barnomsorgspersonal på Höglandet


brettstams_debattsidor.html