Är detta slutet?

"scienos" gör en pudel!


SmT 030619
Narconon informerar
Det har i Smålands-Tidningen förts en debatt med anledning av att Narconon med koppling till Scientologikyrkan vill öppna ett behandlingshem för missbrukare.  Olika personer har lämnat sina åsikter. Thomas Pettersson som är föreståndare för Narconon i Huddinge har med anledning av det sammanställt ett material där han presenterar verksamheten.  Detta finns tillgängligt på Medborgarkontoret i Forserum och har även lämnats till länsstyrelsen i Jönköping som ska besluta om Narconon får starta ett behandlingshem på Lättarp.  Andra instanser som mottagit materialet är Nässjös socialnämnd och länsstyrelsen i Stockholm för att nämna några.  Thomas Pettersson vill på detta sätt bemöta de frågor Narconon har fått.
 

Thomas Pettersson excellerar i eufemismer. Den typiska rektionen från scientologhåll när negativ publicitet hotar inkomstkällorna - springa och gömma sig!


Är detta slutet?


"scienos" gör en pudel!SmT 030619

Narconon informerar

Det har i Smålands-Tidningen förts en debatt med anledning av att Narconon med koppling till Scientologikyrkan vill öppna ett behandlingshem för missbrukare.  Olika personer har lämnat sina åsikter. Thomas Pettersson som är föreståndare för Narconon i Huddinge har med anledning av det sammanställt ett material där han presenterar verksamheten.  Detta finns tillgängligt på Medborgarkontoret i Forserum och har även lämnats till länsstyrelsen i Jönköping som ska besluta om Narconon får starta ett behandlingshem på Lättarp.  Andra instanser som mottagit materialet är Nässjös socialnämnd och länsstyrelsen i Stockholm för att nämna några.  Thomas Pettersson vill på detta sätt bemöta de frågor Narconon har fått.

 


Thomas Pettersson excellerar i eufemismer. Den typiska rektionen från scientologhåll när negativ publicitet hotar inkomstkällorna - springa och gömma sig!
Narconondebatt.html