Brettstam välkomnar jämförelse

Narconons utvärderingar hittills hemliga"
"Det låter för bra för att vara sant. Förslaget från de svenska scientologernas informationsansvarige, Gullevi Almgren, om en jämförande utvärdering mellan medicinska och scientologibaserade behandlingsmetoder, tas emot med öppna armar av överläkaren i psykiatri Ulf Brettstam."
-Många seriösa forskare och myndighetspersoner från olika hälsovårdande myndigheter världen över har i decennier försökt få ta del av statistiska data bakom scientologernas påstående om sensationellt lyckade behandlingsresultat inom Narconon. Enligt scientologernas egna olika utvärderingar av Narconon,  uppger man lyckat behandlingsresultat i mellan 60 -85% av fallen. Man påstår dessutom ofta att man alltid kan uppnå samma lyckade behandlingsresultat oberoende av var, när och vem man behandlar. Hittills har man från scientologhåll aldrig lämnat några data som skulle kunna styrka riktigheten i detta.
Psykiskt sjuk
Narconons rehabiliteringsmetoder bygger väsentligen på tankar scientologernas ledare l Ron Hubbard formulerat med utgångspunkt från egna erfarenheter. ( Inte minst av sitt eget missbruk . Läs mer här och här).
Vad gäller sambandet Hubbard och psykiatrin vädjade han den 15 oktober 1947 i brev till Veterans Administration om psykiatrisk öppenvårdsbehandling för allvarlig sinnestörning. Han uppger sig plågad av långa sammanhängande perioder av depression med självmordstankar. Han sa sig sakna förmåga att själv kurera sig, trots att han medicinerade sedan länge och då han saknade pengar önskade han få behandling kostnadsfritt. ( Läs orginalbrevet här )
Det blev ingen behandling men väl en bok 1951 om psykiatrins "hjärntvättsexperiment" och 1967 skriver han i sin dagbok att han har identifierat vem på planeten som som attackerade honom. Det var färre än tolv män, medlemmar av Bank of England och enligt Hubbard låg bakom alla jordens psykiatrisk och psykologiska institutioner.
Hubbard och hans anhängare bedömt psykiatrikerna vara en invasionsstyrka från yttre rymden som är särskilt ute efter just dem. Det innebär att scientologernas angrepp på psykiatrin får något förklarat över sig.
Fysiologiska reaktioner
E-Mätaren påstås kunna registrera fysiologiska reaktioner på olika frågor och används inom scientologin för att göra en individ "clear", närmast motsvarande frälsning i kristet språkbruk. Enligt Brettstam har en amerikansk domstol förbjudit användning av detta. Scientologerna förnekar detta.
Brettstam:
I domslutet förbjöds Scientologkyrkan att fortsätta använda E-mätaren på det sätt man tidigare gjort - d.v.s. - genom falska förespeglingar om vetenskaplighet och bot mot allsköns sjukdomstillstånd lura pengar av vanligt folk. I domslutet konstateras att E-mätaren är helt harmlös i sig själv. Den består egentligen av ett enkelt galvaniskt element som vem som helst kan tillverka av två plåtburkar, en voltmeter och en metalltråd. Domen innebar att scientologerna fick nöja sig med att använda den på varandra.
Se domslutet "No.DC. 1-63. United States District Court, District of Columbia. July 30,1971".
Detta kallar G. A. för : " Ett fullständigt erkännande av E-metern som religiöst hjälpmedel" En intressant, och skulle jag säga, för sekten helt typisk tolkningsmetod att vända kritiska synpunkter till egen fördel, kommenterar Brettstam
Informatören Almgren och Narcononföreträdarna Bo Persson och Staffan Pettersson försöker på vanligt sätt tona ner kopplingen mellan Narconon och scientologin.
Sanningen är att Narconon är helt scientologstyrt och större delen av inkomsterna går rakt in i scientologsekten. Bevis för detta kan bl.a. fås i 1992 års nummer av "Flag FSM Newsletter (vol. XIX, no. XVII) som är en intern scientologpublikation. I nämnda nummer hamnar Narconon i los Molinas i Spanien på 4:e plats i tio i topp listan med 2261 dollar. Behandlare inom Narconon ska ju också betala för sina egna "kurser" i scientologi.
Direkt felaktigt
-Narconon påstår att man med bastuövningar-vitaminöverdoser-daglig fysisk motion kan påskynda eliminering av giftiga substanser. Detta är direkt felaktigt.  Att avgifta missbrukare utan droger kan låta lovvärt, men kan i värsta fall vara livsfarligt. I synnerhet utan tillgång till medicinsk högspecialiserad intensivvård. Akuta psykotiska tillstånd (Delirium) och epileptiska krampanfall, är för varje läkare välkända komplikationer vid abstinens efter långvarigt alkohol eller tablettberoende. Båda tillstånden kan obehandlade leda till döden. I akut abstinensfas krävs intensiv behandling med godkända droger (medicin) dels för att minimera risken för delirium och kramper, men också för att minska risken för hjärnskador.
Klargörande rapport
Prof. Folke Sjöqvist, vetenskapligt råd till Socialstyrelsen, konstaterade i sin rapport till styrelsen 26 nov 1996 ( Dnr.00-10129/95 .pdf), att Narconons behandlingsmetoder utgick från direkt felaktiga och falska teorier. Där framgår också att den dokumentation han fått från Narconon av bland andra ordförande i Narconon Europa Bo Persson i princip var substanslös med meningslösa referenser och intyg. Han avfärdar helt påståendet att Narconon kan påskynda eliminering av toxiska substanser eftersom det helt saknar stöd i all vetenskaplig litteratur. Hans bestämda åsikt var att Narconons metoder inte kunde tillåtas i Sverige då de stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Han varnade också för riskerna med metoden.
 
-Att utlämna sårbara, sköra människor med stort vårdbehov till en sekt med vältränade hjärntvättare som dessutom utsätter dem för potentiell livsfara, kommer för mig alltid vara solklara anmälningsfall.
Läsaretips för dem som själv vill skaffa sig fakta om Narconon och scientologerna.
-Samtliga faktauppgifter ovan finns publicerade på internet tack vare den betydligt mer omfattande amerikanska motsvarigheten till den svenska offentlighetspsrincipen "Freedom og Information Act". En bra startsida på webben är prisbelönade http://www.xenu.net. Information om Narconon hittas på  http://www.narconon-exposed.org/


Brettstam välkomnar jämförelse


Narconons utvärderingar hittills hemliga"

"Det låter för bra för att vara sant. Förslaget från de svenska scientologernas informationsansvarige,  Gullevi Almgren,  om en jämförande utvärdering mellan medicinska och scientologibaserade behandlingsmetoder,  tas emot med öppna armar av överläkaren i psykiatri Ulf Brettstam."

-Många seriösa forskare och myndighetspersoner från olika hälsovårdande myndigheter världen över har i decennier försökt få ta del av statistiska data bakom scientologernas påstående om sensationellt lyckade behandlingsresultat inom Narconon.  Enligt scientologernas egna olika utvärderingar av Narconon,   uppger man lyckat behandlingsresultat i mellan 60 -85% av fallen. Man påstår dessutom ofta att man alltid kan uppnå samma lyckade behandlingsresultat oberoende av var,  när och vem man behandlar.  Hittills har man från scientologhåll aldrig lämnat några data som skulle kunna styrka riktigheten i detta.

Psykiskt sjuk

Narconons rehabiliteringsmetoder bygger väsentligen på tankar scientologernas ledare l Ron Hubbard formulerat med utgångspunkt från egna erfarenheter. ( Inte minst av sitt eget missbruk . Läs mer här och här).

Vad gäller sambandet Hubbard och psykiatrin vädjade han den 15 oktober 1947 i brev till Veterans Administration om psykiatrisk öppenvårdsbehandling för allvarlig sinnestörning.  Han uppger sig plågad av långa sammanhängande perioder av depression med självmordstankar. Han sa sig sakna förmåga att själv kurera sig,  trots att han medicinerade sedan länge och då han saknade pengar önskade han få behandling kostnadsfritt. ( Läs orginalbrevet  här )

Det blev ingen behandling men väl en bok 1951 om psykiatrins "hjärntvättsexperiment" och 1967 skriver han i sin dagbok att han har identifierat vem på planeten som som attackerade honom.  Det var färre än tolv män,  medlemmar av Bank of England och enligt Hubbard låg bakom alla jordens psykiatrisk och psykologiska institutioner.

Hubbard och hans anhängare bedömt psykiatrikerna vara en invasionsstyrka från yttre rymden som är särskilt ute efter just dem.  Det innebär att scientologernas angrepp på psykiatrin får något förklarat över sig.

Fysiologiska reaktioner

E-Mätaren påstås kunna registrera fysiologiska reaktioner på olika frågor och används inom scientologin för att göra en individ  "clear",  närmast motsvarande frälsning i kristet språkbruk. Enligt Brettstam har en amerikansk domstol förbjudit användning av detta.  Scientologerna förnekar detta.

Brettstam:

I domslutet förbjöds Scientologkyrkan att fortsätta använda E-mätaren på det sätt man tidigare gjort - d.v.s. - genom falska förespeglingar om vetenskaplighet och bot mot allsköns sjukdomstillstånd lura pengar av vanligt folk.  I domslutet konstateras att E-mätaren är helt harmlös i sig själv.  Den består egentligen av ett enkelt galvaniskt element som vem som helst kan tillverka av två plåtburkar,  en voltmeter och en metalltråd.  Domen innebar att scientologerna fick nöja sig med att använda den på varandra.

Se domslutet "No.DC. 1-63. United States District Court, District of Columbia. July 30,1971".

Detta kallar G. A. för : " Ett fullständigt erkännande av E-metern som religiöst hjälpmedel"  En intressant,  och skulle jag säga,  för sekten helt typisk tolkningsmetod att vända kritiska synpunkter till egen fördel,  kommenterar Brettstam

Informatören Almgren och Narcononföreträdarna Bo Persson och Staffan Pettersson försöker på vanligt sätt tona ner kopplingen mellan Narconon och scientologin.

Sanningen är att Narconon är helt scientologstyrt och större delen av inkomsterna går rakt in i scientologsekten.  Bevis för detta kan bl.a. fås i 1992 års nummer av  "Flag FSM Newsletter (vol. XIX, no. XVII)  som är en intern scientologpublikation.  I nämnda nummer hamnar Narconon i los Molinas i Spanien på 4:e plats i tio i topp listan med 2261 dollar.  Behandlare inom Narconon ska ju också betala för sina egna  "kurser"  i scientologi.

Direkt felaktigt

-Narconon påstår att man med bastuövningar-vitaminöverdoser-daglig fysisk motion kan påskynda eliminering av giftiga substanser.  Detta är direkt felaktigt.   Att avgifta missbrukare utan droger kan låta lovvärt,  men kan i värsta fall vara livsfarligt.  I synnerhet utan tillgång till medicinsk högspecialiserad intensivvård.  Akuta psykotiska tillstånd (Delirium) och epileptiska krampanfall,  är för varje läkare välkända komplikationer vid abstinens efter långvarigt alkohol eller tablettberoende.  Båda tillstånden kan obehandlade leda till döden.  I akut abstinensfas krävs intensiv behandling med godkända droger (medicin) dels för att minimera risken för delirium och kramper,  men också för att minska risken för hjärnskador.

Klargörande rapport

Prof. Folke Sjöqvist,  vetenskapligt råd till Socialstyrelsen,  konstaterade i sin rapport till styrelsen 26 nov 1996  ( Dnr.00-10129/95 .pdf),  att Narconons behandlingsmetoder utgick från direkt felaktiga och falska teorier.  Där framgår också att den dokumentation han fått från Narconon av bland andra ordförande i Narconon Europa Bo Persson i princip var substanslös med meningslösa referenser och intyg.  Han avfärdar helt påståendet att Narconon kan påskynda eliminering av toxiska substanser eftersom det helt saknar stöd i all vetenskaplig litteratur.  Hans bestämda åsikt var att Narconons metoder inte kunde tillåtas i Sverige då de stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet.  Han varnade också för riskerna med metoden.

 

-Att utlämna sårbara,  sköra människor med stort vårdbehov till en sekt med vältränade hjärntvättare som dessutom utsätter dem för potentiell livsfara,  kommer för mig alltid vara solklara anmälningsfall.

Läsaretips för dem som själv vill skaffa sig fakta om Narconon och scientologerna.

-Samtliga faktauppgifter ovan finns publicerade på internet tack vare den betydligt mer omfattande amerikanska motsvarigheten till den svenska offentlighetspsrincipen  "Freedom og Information Act".  En bra startsida på webben är prisbelönade  http://www.xenu.net.  Information om Narconon hittas på   http://www.narconon-exposed.org/
Narconondebatt.html