Dagens Medicin 47/04 bilagan "På Jobbet" Protos - förslag möts av brett politiskt motstånd "Protos" var läkarförbundets förslag till en nationell familjeläkarreform. Artikeln är ett referat av en intervju i DM med Cristina Husmark Pehrsson , riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesman för moderaterna och gammal sjuksköterska.
 - Husmark Pehrsson: - Protos är alldeles för läkarfixerat . Det bygger på ett gammalt 90-tals tänkande, som utgick från en läkarledd organisation där man fokuserade på diagnosen. Jag efterlyser ett modernare tänkande, där man sätter patienten i fokus, tänker i team och använder sig av alla de kompetenser som finns i primärvården. Känns argumenten igen? Läs annars Eva Fernvalls inlägg på Debattsidan om Vårdförbundet.
Er skribent kunde som vanligt ej hålla käften så det blev ett inlägg i DM 48/04 "Moderat nej till Protos tyder på förvirring." -Att det socialistiska blocket med "naturbarnen" från miljöpartiet i släptåg, känner sig mer ideologiskt hemma i 70 - talets atmosfär. är åtminstone konsekvent. Att Husmark Pehrsson gör det som sjukvårdspolitisk talesman för moderaterna , tyder på en politisk förvirring, skriver Ulf Brettstam, Eksjö. -
Husmark Pehrsson svarade i samma nummer Protos måste ändras för att få stöd från (m) - Kanske borde läkarna sätta sig ned med Vårdförbundet för att utarbeta lösningar som i högre grad gynnar uppkomsten av en fungerande vårdkedja och samarbete mellan vårdens olika aktörer. -
Stefan Hjelte , politisk reporter , Dagens Medicin ,svarar Pehrsson i samma nr: "Under mitt samtal med Cristina Husmark Pehrsson framförde hon endast negativa synpunkter kring Protos. Om hon även hade haft positiva omdömen om förslaget hade jag tagit med dem i artikeln"
I följande nr (49/04) kommer Moderaternas tunga garde; Henrik Hammar, vice ordf.Landstingsförbundet, Christer G Wennerholm, vice ordf. Landstingsförbundets hälso-och sjukvårdsberedning, Mikael Cederbratt , ledamot Landstingsförbundets hälso- och sjukvårdsberedning till den nödställda damens försvar -
Revolutionär m - politik borde uppskattas - Vi ägnar oss åt allt annat än flum. Möjligen kan det rymmas ett stänk av revolution, eftersom vårt land år 2006 kommer att ha styrts i 64 av de senaste 74 åren av socialdemokrater. Våra idéer avviker. Förhoppningsvis avviker de på ett för Ulf Brettstam och andra positivt sätt. Döm Själva. -
Svaret i nr 50/04 Vilka Moderater ska man lyssna på i Protosdebatten? - Sjukvården som kan ses som en kunskapshierarkisk verksamhet där innehållet enligt lag ska styras av vetenskap och beprövad erfarenhet och tjänstetillsättningar ska ske utifrån formella och reella meriter har utvecklats till en polititiskt ideologiskt korrumperad verksamhet med inkompetensen i högsätet. Husmark Pehrssons uttalanden i nr 47/04, Lars Isakssons (s) uttalande hösten 2001 "Vi skall klä av läkarna deras makt", Eva Fernvalls otaliga distansmarkeringar mot läkarkåren är några exempel på yttrande till stöd för de , ideologiska, maktpolitiska intressen som sedan länge lagt en död hand över sjukvården.
I det årets sista nummer klagade sjukgymnasterna, arbetsterapeuterna och psykologerna på Protosförslaget i dåvarande form. CarlJohan lhrfors (m), Stockholm anslöt sig under Fernvall m.fl fana: Det är rimligt att moderater ifrågasätter Protos 
Spinoff effekter av denna debatt på Svenska dagbladets ledarsidor
ledare SvD 041203
"Är moderaterna för landsting nu?"
Moderaterna anklagas för att vara landstingskramare , svika sina väljare och överge traditionell moderat sjukvårdspolitik
Replik på ledaren ovan från Hammar, Cederbratt och Wennerholm 041206
"Vi vill skrota landstinget"
Ledare 041206
"Låt inte partiintresset styra"
Kritik mot stopplagen med mera.


"Copyright Ulf Brettstam 2004

Dagens Medicin 47/04 bilagan "På Jobbet" Protos - förslag möts av brett politiskt motstånd "Protos" var läkarförbundets förslag till en nationell familjeläkarreform. Artikeln är ett referat av en intervju i DM med Cristina Husmark Pehrsson , riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesman för moderaterna och gammal sjuksköterska.

 - Husmark Pehrsson: - Protos är alldeles för läkarfixerat . Det bygger på ett gammalt 90-tals tänkande, som utgick från en läkarledd organisation där man fokuserade på diagnosen. Jag efterlyser ett modernare tänkande, där man sätter patienten i fokus, tänker i team och använder sig av alla de kompetenser som finns i primärvården. Känns argumenten igen? Läs annars Eva Fernvalls inlägg på Debattsidan om Vårdförbundet.

Er skribent kunde som vanligt ej hålla käften så det blev ett inlägg i DM 48/04 "Moderat nej till Protos tyder på förvirring." -Att det socialistiska blocket med "naturbarnen" från miljöpartiet i släptåg, känner sig mer ideologiskt hemma i 70 - talets atmosfär. är åtminstone konsekvent. Att Husmark Pehrsson gör det som sjukvårdspolitisk talesman för moderaterna , tyder på en politisk förvirring, skriver Ulf Brettstam, Eksjö. -

Husmark Pehrsson svarade i samma nummer Protos måste ändras för att få stöd från (m) - Kanske borde läkarna sätta sig ned med Vårdförbundet för att utarbeta lösningar som i högre grad gynnar uppkomsten av en fungerande vårdkedja och samarbete mellan vårdens olika aktörer. -

Stefan Hjelte , politisk reporter , Dagens Medicin ,svarar Pehrsson i samma nr: "Under mitt samtal med Cristina Husmark Pehrsson framförde hon endast negativa synpunkter kring Protos. Om hon även hade haft positiva omdömen om förslaget hade jag tagit med dem i artikeln"

I följande nr (49/04) kommer Moderaternas tunga garde; Henrik Hammar, vice ordf.Landstingsförbundet, Christer G Wennerholm, vice ordf. Landstingsförbundets hälso-och sjukvårdsberedning, Mikael Cederbratt , ledamot Landstingsförbundets hälso- och sjukvårdsberedning till den nödställda damens försvar -

Revolutionär m - politik borde uppskattas - Vi ägnar oss åt allt annat än flum. Möjligen kan det rymmas ett stänk av revolution, eftersom vårt land år 2006 kommer att ha styrts i 64 av de senaste 74 åren av socialdemokrater. Våra idéer avviker. Förhoppningsvis avviker de på ett för Ulf Brettstam och andra positivt sätt. Döm Själva. -

Svaret i nr 50/04 Vilka Moderater ska man lyssna på i Protosdebatten? - Sjukvården som kan ses som en kunskapshierarkisk verksamhet där innehållet enligt lag ska styras av vetenskap och beprövad erfarenhet och tjänstetillsättningar ska ske utifrån formella och reella meriter har utvecklats till en polititiskt ideologiskt korrumperad verksamhet med inkompetensen i högsätet. Husmark Pehrssons uttalanden i nr 47/04, Lars Isakssons (s) uttalande hösten 2001 "Vi skall klä av läkarna deras makt", Eva Fernvalls otaliga distansmarkeringar mot läkarkåren är några exempel på yttrande till stöd för de , ideologiska, maktpolitiska intressen som sedan länge lagt en död hand över sjukvården.

I det årets sista nummer klagade sjukgymnasterna, arbetsterapeuterna och psykologerna på Protosförslaget i dåvarande form. CarlJohan lhrfors (m), Stockholm anslöt sig under Fernvall m.fl fana: Det är rimligt att moderater ifrågasätter Protos 

Spinoff effekter av denna debatt på Svenska dagbladets ledarsidor

ledare SvD 041203

"Är moderaterna för landsting nu?"

Moderaterna anklagas för att vara landstingskramare , svika sina väljare och överge traditionell moderat sjukvårdspolitik

Replik på ledaren ovan från Hammar, Cederbratt och Wennerholm 041206

"Vi vill skrota landstinget"

Ledare 041206

"Låt inte partiintresset styra"

Kritik mot stopplagen med mera.


brettstams_debattsidor.html

"Copyright Ulf Brettstam 2004

 

Moderaterna