Läkemedelsbolagens träffar utan större värde  - De nya etikreglerna för läkares kontakter med läkemedelsindustrin har tyvärr inte tillkommit utan orsak.  Jag delar definitivt inte uppfattaningen att den information läkemedelsbolagens representanter förmedlar vid lunchträffar,  middagar och liknande möten skulle ha något högre utbildningsvärde,  tvärtom ser jag dessa "informationskontakter" mellan industrin och läkarkåren som mycket problematiska.
In på banan kommer Jan Ström 3/12 -04,  Informationschef,  läkemedelsindustriföreningen,  LIF.
Läkemedelsföretagen - en del av sjukvården  - Ulf Brettstam skrev i tidningen den 25 november att han anser att läkemedelsbolagens information till vården inte kan kallas för "värdefull utbildning". Han har därmed en annan uppfattning än Landstingsförbundet som i somras slöt avtal med Läkemedelsindustriföreningen.LIF om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och sjukvårdens personal.
Jag replikerar  Läkemedelsbolagen behöver ändra sin attityd   - Man kan, om man inte visste bättre, efter läsning av J.S´s. inlaga, förledas tro att läkemedelsbolagen i stort agerar med det allmännas bästa för ögonen , när faktum är att dessa bolag , med få undantag , drivs med vinstmaximering för aktieägarna som främsta mål. Inget fel med det ,men J.S undviker av lättbegripliga skäl att ta upp detta i sitt inlägg.
Jan Ström återkommer med  Även negativa resultat ska offentliggöras  - Så på frågan om jag har några förslag på hur man löser problemet med att forskare och deras finansiärer inte publicerar negativa resultat, kan jag bara säga: Det är beslutat och på gång.


"Copyright Ulf Brettstam 2004

Läkemedelsbolagens träffar utan större värde  - De nya etikreglerna för läkares kontakter med läkemedelsindustrin har tyvärr inte tillkommit utan orsak.  Jag delar definitivt inte uppfattaningen att den information läkemedelsbolagens representanter förmedlar vid lunchträffar,  middagar och liknande möten skulle ha något högre utbildningsvärde,  tvärtom ser jag dessa "informationskontakter" mellan industrin och läkarkåren som mycket problematiska.

In på banan kommer Jan Ström 3/12 -04,  Informationschef,  läkemedelsindustriföreningen,  LIF.

Läkemedelsföretagen - en del av sjukvården  - Ulf Brettstam skrev i tidningen den 25 november att han anser att läkemedelsbolagens information till vården inte kan kallas för "värdefull utbildning". Han har därmed en annan uppfattning än Landstingsförbundet som i somras slöt avtal med Läkemedelsindustriföreningen.LIF om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och sjukvårdens personal.

Jag replikerar  Läkemedelsbolagen behöver ändra sin attityd   - Man kan, om man inte visste bättre, efter läsning av J.S´s. inlaga, förledas tro att läkemedelsbolagen i stort agerar med det allmännas bästa för ögonen , när faktum är att dessa bolag , med få undantag , drivs med vinstmaximering för aktieägarna som främsta mål. Inget fel med det ,men J.S undviker av lättbegripliga skäl att ta upp detta i sitt inlägg.

Jan Ström återkommer med  Även negativa resultat ska offentliggöras  - Så på frågan om jag har några förslag på hur man löser problemet med att forskare och deras finansiärer inte publicerar negativa resultat, kan jag bara säga: Det är beslutat och på gång.


brettstams_debattsidor.html

"Copyright Ulf Brettstam 2004

 

Läkaren  Etiken  Läkemedelsbolagen