Mäns våld mot kvinnor - ett samhällsproblem  Hur kan man förstå de män som misshandlar kvinnor? Hur vanligt är detta våld? Är detta ett samhällsproblem eller ej?...
Tveklöst är kvinnovåld ett samhällsproblem  I vissa debattfrågor får man noga överväga om man ska tiga still och därmed svälja våldsamma överdrifter eller om man ska våga gå in i debatten och därmed tveklöst få stryk.Ty ifrågasättandet av de ståndpunkter som en "tyckarelit" hävdar,oftast uppbackade av media, renderar ofelbart en förvisning till skamvrån.  Bo Arencrantz (m),  Nässjö
Inskickat men opublicerat  Nu får ni skärpa er "gubbar"!!  - Som en kollega sa i sjukhusmatsalen i veckan - " Jag tror inte på feminismen men väl på humanismen". Väl talat!  Alla dessa ord och termer som markerar distans, försvårar dialogen och grumlar sakfrågorna. Varför inte rättvisa och humanism i stället för jämställdhet och feminism? Rättvisa löner , rättvis behandling i ett humanistiskt samhälle , är nog utfästelser de flesta kan ansluta sig till. Tråkigt för de som hävdar att könet är en social konstruktion , är det faktum att man inte lyckats få män att föda barn.  ...

"Copyright Ulf Brettstam 2004

Mäns våld mot kvinnor - ett samhällsproblem  Hur kan man förstå de män som misshandlar kvinnor? Hur vanligt är detta våld? Är detta ett samhällsproblem eller ej?...

Tveklöst är kvinnovåld ett samhällsproblem  I vissa debattfrågor får man noga överväga om man ska tiga still och därmed svälja våldsamma överdrifter eller om man ska våga gå in i debatten och därmed tveklöst få stryk.Ty ifrågasättandet av de ståndpunkter som en "tyckarelit" hävdar,oftast uppbackade av media, renderar ofelbart en förvisning till skamvrån.  Bo Arencrantz (m),  Nässjö

Inskickat men opublicerat  Nu får ni skärpa er "gubbar"!!  - Som en kollega sa i sjukhusmatsalen i veckan - " Jag tror inte på feminismen men väl på humanismen". Väl talat!  Alla dessa ord och termer som markerar distans, försvårar dialogen och grumlar sakfrågorna. Varför inte rättvisa och humanism i stället för jämställdhet och feminism? Rättvisa löner , rättvis behandling i ett humanistiskt samhälle , är nog utfästelser de flesta kan ansluta sig till. Tråkigt för de som hävdar att könet är en social konstruktion , är det faktum att man inte lyckats få män att föda barn.  ...

brettstams_debattsidor.html

"Copyright Ulf Brettstam 2004

 

Mäns  våld  mot  kvinnor