Föräldrars barnomsorg bättre än samhällets  Den socialdemokratiska familje - och skolpolitiken har, till sin konsekvens,  alltsedan Alva Myrdals tid,  varit barn- och kunskapsfientlig.  Alva drog upp riktlinjerna för folkhemmet där barnens uppfostran skulle skötas i samhällets regi - dagis.  Barnen offrades på samhällsbyggandets altare.  Alva brottades själv med konflikten mellan barnen,  hemmet och karriären. ...
Vi känner stor oro för framtiden   Ett stort tack vill vi rikta till biträdande överläkare Ulf Brettstam för debattartikeln i Smålands-Tidningen den fjärde oktober. - Barnomsorgspersonal på Höglandet
Tydliga effekter på den Myrdalska uppfinningen  - Resultatet av denna samhällets uppfostran ser vi idag exempel på bland degenerade och upproriska ungdomar som känner hat mot samhället (myndigheterna) och vuxenvärlden. förstör och vänder upp och ner på det mesta! - Voilá la vie!


"Copyright Ulf Brettstam 2004

Föräldrars barnomsorg bättre än samhällets  Den socialdemokratiska familje - och skolpolitiken har, till sin konsekvens,  alltsedan Alva Myrdals tid,  varit barn- och kunskapsfientlig.  Alva drog upp riktlinjerna för folkhemmet där barnens uppfostran skulle skötas i samhällets regi - dagis.  Barnen offrades på samhällsbyggandets altare.  Alva brottades själv med konflikten mellan barnen,  hemmet och karriären. ...

Vi känner stor oro för framtiden   Ett stort tack vill vi rikta till biträdande överläkare Ulf Brettstam för debattartikeln i Smålands-Tidningen den fjärde oktober. - Barnomsorgspersonal på Höglandet

Tydliga effekter på den Myrdalska uppfinningen  - Resultatet av denna samhällets uppfostran ser vi idag exempel på bland degenerade och upproriska ungdomar som känner hat mot samhället (myndigheterna) och vuxenvärlden. förstör och vänder upp och ner på det mesta! - Voilá la vie!

brettstams_debattsidor.html


"Copyright Ulf Brettstam 2004

 

Socialismen och barnen