Varbölden slår upp  Per-Olof Bladh (v) kallar hyrläkare för varbölder.
"Bladhbölden" incideras - Okunniga politiker en "kräftsvulst" på sjukvården -
Ogenomtänkt att kalla hyrläkare för utpressare Tycker Per-Anders Johansson landstingsråd (m) om Lars Isakssons uttalande. Isaksson var vid denna tid Landstingsordförande, tillika Landstingsförbundets ordförande och medlem i Socialdemokraternas verkställande utskott. Johansson menar att behovet av hyrläkare skapats av Socialdemokraterna och vänstern - ett svårbemött argument tycker jag.
Per-Olof Bladh påminner i sin artikel i SmT - Hyrläkar-"varbölden" snart läkt? -om Iraks förre informationsminister.
 Sjukvårdens cancer(s)vulst alltjämt oläkt  en alternativ verklighet?
En läkarröst SmT 19 dec 2001 Alla behövs inom sjukvården - vissa politiker behöver kläs av sin makt, eller åtminstone ställas till svars för sina beslut?
Ett aktuellt exempel å detta är hyrläkarfrågan, "varbölden". Det vore hederligt och på sin plats om politiker och berörda tjänstemän tog ansvar för eller åtminstone ger allmänheten en förklaring till hur det kunde bli så att landstinget blivit beroende av de dyra och förment giriga läkarna, istället för att beskylla dessa för att ha orsakat problemet.

"Copyright Ulf Brettstam 2004Varbölden slår upp  Per-Olof Bladh (v) kallar hyrläkare för varbölder.

"Bladhbölden" incideras - Okunniga politiker en "kräftsvulst" på sjukvården -

Ogenomtänkt att kalla hyrläkare för utpressare Tycker Per-Anders Johansson landstingsråd (m) om Lars Isakssons uttalande. Isaksson var vid denna tid Landstingsordförande, tillika Landstingsförbundets ordförande och medlem i Socialdemokraternas verkställande utskott. Johansson menar att behovet av hyrläkare skapats av Socialdemokraterna och vänstern - ett svårbemött argument tycker jag.

Per-Olof Bladh påminner i sin artikel i SmT - Hyrläkar-"varbölden" snart läkt? -om Iraks förre informationsminister.

 Sjukvårdens cancer(s)vulst alltjämt oläkt  en alternativ verklighet?

En läkarröst SmT 19 dec 2001 Alla behövs inom sjukvården - vissa politiker behöver kläs av sin makt, eller åtminstone ställas till svars för sina beslut?

Ett aktuellt exempel å detta är hyrläkarfrågan, "varbölden". Det vore hederligt och på sin plats om politiker och berörda tjänstemän tog ansvar för eller åtminstone ger allmänheten en förklaring till hur det kunde bli så att landstinget blivit beroende av de dyra och förment giriga läkarna, istället för att beskylla dessa för att ha orsakat problemet.


"Copyright Ulf Brettstam 2004


brettstams_debattsidor.html

 

Hyrläkardebatt