Denna debatt startades av Lars Isakssons yttrande på landstingsfullmäktige hösten 2001, där han sa att "vi ska klä av läkarna deras makt". Det är nog många som tror att herr Isaksson har en hel svärm med "grodor" som hoppar ur hans mun. Det är inte ovanligt att Isaksson gör sig skyldig till uppseendeväckande uttalande i tid och otid. Hans vanligaste kommentar när media blir "närgångna" efteråt är att han blivit felciterad. Jag tycker det verkar alltmer klart att hans "grodor" är välplanerade utspel där han försöker manipulera både väljarkåren och sjukvårdspersonal i en för honom och socialdemokraterna , önskad riktning.
Detta öppna brev publicerades i SmT , Jönköpingsposten , Dagens Medicin och på DN Debatts webbsida
"Ska läkarna kläs av?"
ÖPPET BREV TILL LARS ISAKSSON,
ordförande i landstingsförbundet och Jönköpingsläns landsting
Bäste Lars! Om Du inte blivit felciterad i media igen, så skall Du på senaste landstingsfullmäktige i Jönköping, sagt något i stil med att Du skall "klä av läkarna deras makt" och att annan sjukvårdspersonal ska "lyftas upp" i stället!!?? Om ovanstående någorlunda stämmer överens med Din uppfattning om läkarkårens roll i sjukvården i landet och det här landstinget , vill jag och ett antal kolleger, på detta sätt ställa några naturliga följdfrågor:
1. Med tanke på att Du också sitter i Socialdemokraternas partistyrelsen , undrar vi om Ditt     uttalande ovan också är representativt för nämnda partistyrelse och ska uppfattas som en     politiskt målsättning för den framtida organisationen och driften av svensk sjukvård?
2. Ska den "Nationella handlingsplanen" för sjukvården skrivas om så att rätten till" en    egen husläkare" bytes mot "rätten till en egen distriktsköterska" eller annan    sjukvårdspersonal?
3. Planerar Du och dina partibröder, i så fall, att ta steget fullt ut med att frånta läkarna     deras rätt att skriva ut mediciner till patienter? Distriktsköterskornas förskrivningsrätt av ca     150 olika farmaka i Norrland har ju utvärderats som lyckat och har ju utvidgats att gälla     också distriktssköterskor i kommunerna. Mediciner som Xenical mot fetma och Viagra     mot sexuella problem har läkarkåren inte alls tillåtits skriva ut till patienter utan att få     regeringens och socialministerns godkännande först, om patienten skall omfattas av     gällande rabatt.Har Du eller medlemmar i regeringen gått kurs i farmakologi eller frågar ni     sakkunnskapen om råd?
4. Känner Du till att Jönköping i år hade många fler sökande AT-läkare än antal     utannonserade tjänster och att Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus , av allt att     döma helt saknar AT- läkare till våren 2002? Att personalavdelningen i Jönköping inte     hänvisat eller på något sätt försökt få , de redan Smålandsintresserade läkarna , att     söka tjänsterna på Höglandet eller i Värnamo är en mycket egendomlig     rekryteringspolitik som inte minskar landstingets läkabrist och behov av "hyrläkare",     eller     vad säger Du?
5. Skall läkarkåren och det svenska folket förstå det så att det räcker med en     sjuksköterskeutbildning med påbyggnadskurs och några veckors extra utbildning i     farmakologi för att ersätta en läkarutbildning på 5 1/2 år + AT-tjänstgöring på 18-21 mån,     vilket är gällande krav för vanlig läkarlegitimation vilket också är grundkravet för     förskrivningsrätt av läkemedel idag?
6. Bland oss läkare är det fortfarande så att man ställer diagnos först och ordinerar     därefter.Hur tänker Du utbilda sköterskor eller annan personal i diagnostik , om inte     läkare skall fortsätta med denna medicinskt sett, helt centrala uppgift ?
7. Är yttrandet, nämnt ovan , ett planerat led i en fortsatt pragmatisk anpassning    (nedrustning ) till de kommande 5-10 årens snabbt ökande läkarbrist , inte minst     avseende erfarna specialister som går i pension, och att på detta sätt vänja     svenskarna     vid att nöja sig med ett medicinskt mindre kvalificerat omhändertagande, utan större        debatt eller  diskussion?
8. Känner Du till att det framför allt är en upplevelse av maktlöshet på sitt arbete som är en     huvudorsak till den utmattning och utmattningsdepression som dagligdags kallas för     "utbrändhet" och som utvecklats likt en epidemi, inte minst bland läkare?
9. Med tanke på att så många läkare i offentlig sjukvård upplever sig som "maktlösa",vilken     makt är det egentligen Du vill "klä av" oss?
Ulf Brettstam
Bitr.Chefsöverläkare Psyk.klin
Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjöklinikerna

REPLIKSKIFTE

Isakssons replik i JP
Herr Isakssons replik i Dagens Medicin var något mer återhållsam
Saco och SHSTF:s debattinhopp
Läkarförbundets lokalordförande i JP
Min slutreplik i Dagens Medicin och JP

Politiskt ömtåade på vänsterkanten varnas för "anstötligt" innehåll!

Från Höglandssjuhusets AT-spex (missa inte morphen på väggen)
"Copyright Ulf Brettstam 2004


Denna debatt startades av Lars Isakssons yttrande på landstingsfullmäktige hösten 2001, där han sa att "vi ska klä av läkarna deras makt". Det är nog många som tror att herr Isaksson har en hel svärm med "grodor" som hoppar ur hans mun. Det är inte ovanligt att Isaksson gör sig skyldig till uppseendeväckande uttalande i tid och otid. Hans vanligaste kommentar när media blir "närgångna" efteråt är att han blivit felciterad. Jag tycker det verkar alltmer klart att hans "grodor" är välplanerade utspel där han försöker manipulera både väljarkåren och sjukvårdspersonal i en för honom och socialdemokraterna , önskad riktning.

Detta öppna brev publicerades i SmT , Jönköpingsposten , Dagens Medicin och på DN Debatts webbsida

"Ska läkarna kläs av?"

ÖPPET BREV TILL LARS ISAKSSON,

ordförande i landstingsförbundet och Jönköpingsläns landsting

Bäste Lars! Om Du inte blivit felciterad i media igen, så skall Du på senaste landstingsfullmäktige i Jönköping, sagt något i stil med att Du skall "klä av läkarna deras makt" och att annan sjukvårdspersonal ska "lyftas upp" i stället!!?? Om ovanstående någorlunda stämmer överens med Din uppfattning om läkarkårens roll i sjukvården i landet och det här landstinget , vill jag och ett antal kolleger, på detta sätt ställa några naturliga följdfrågor:

1. Med tanke på att Du också sitter i Socialdemokraternas partistyrelsen , undrar vi om Ditt     uttalande ovan också är representativt för nämnda partistyrelse och ska uppfattas som en     politiskt målsättning för den framtida organisationen och driften av svensk sjukvård?

2. Ska den "Nationella handlingsplanen" för sjukvården skrivas om så att rätten till" en    egen husläkare" bytes mot "rätten till en egen distriktsköterska" eller annan    sjukvårdspersonal?

3. Planerar Du och dina partibröder, i så fall, att ta steget fullt ut med att frånta läkarna     deras rätt att skriva ut mediciner till patienter? Distriktsköterskornas förskrivningsrätt av ca     150 olika farmaka i Norrland har ju utvärderats som lyckat och har ju utvidgats att gälla     också distriktssköterskor i kommunerna. Mediciner som Xenical mot fetma och Viagra     mot sexuella problem har läkarkåren inte alls tillåtits skriva ut till patienter utan att få     regeringens och socialministerns godkännande först, om patienten skall omfattas av     gällande rabatt.Har Du eller medlemmar i regeringen gått kurs i farmakologi eller frågar ni     sakkunnskapen om råd?

4. Känner Du till att Jönköping i år hade många fler sökande AT-läkare än antal     utannonserade tjänster och att Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus , av allt att     döma helt saknar AT- läkare till våren 2002? Att personalavdelningen i Jönköping inte     hänvisat eller på något sätt försökt få , de redan Smålandsintresserade läkarna , att     söka tjänsterna på Höglandet eller i Värnamo är en mycket egendomlig     rekryteringspolitik som inte minskar landstingets läkabrist och behov av "hyrläkare",     eller     vad säger Du?

5. Skall läkarkåren och det svenska folket förstå det så att det räcker med en     sjuksköterskeutbildning med påbyggnadskurs och några veckors extra utbildning i     farmakologi för att ersätta en läkarutbildning på 5 1/2 år + AT-tjänstgöring på 18-21 mån,     vilket är gällande krav för vanlig läkarlegitimation vilket också är grundkravet för     förskrivningsrätt av läkemedel idag?

6. Bland oss läkare är det fortfarande så att man ställer diagnos först och ordinerar     därefter.Hur tänker Du utbilda sköterskor eller annan personal i diagnostik , om inte     läkare skall fortsätta med denna medicinskt sett, helt centrala uppgift ?

7. Är yttrandet, nämnt ovan , ett planerat led i en fortsatt pragmatisk anpassning    (nedrustning ) till de kommande 5-10 årens snabbt ökande läkarbrist , inte minst     avseende erfarna specialister som går i pension, och att på detta sätt vänja     svenskarna     vid att nöja sig med ett medicinskt mindre kvalificerat omhändertagande, utan större        debatt eller  diskussion?

8. Känner Du till att det framför allt är en upplevelse av maktlöshet på sitt arbete som är en     huvudorsak till den utmattning och utmattningsdepression som dagligdags kallas för     "utbrändhet" och som utvecklats likt en epidemi, inte minst bland läkare?

9. Med tanke på att så många läkare i offentlig sjukvård upplever sig som "maktlösa",vilken     makt är det egentligen Du vill "klä av" oss?

Ulf Brettstam

Bitr.Chefsöverläkare Psyk.klin

Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjöklinikerna


REPLIKSKIFTE


Isakssons replik i JP

Herr Isakssons replik i Dagens Medicin var något mer återhållsam

Saco och SHSTF:s debattinhopp

Läkarförbundets lokalordförande i JP

Min slutreplik i Dagens Medicin och JP


Politiskt ömtåade på vänsterkanten varnas för "anstötligt" innehåll!


Från Höglandssjuhusets AT-spex (missa inte morphen på väggen)

"Copyright Ulf Brettstam 2004

brettstams_debattsidor.html
 

Lars Isaksson debatt