När The Lancet publicerade en metastudie om homeopati som bekräftade vad som redan var känt från multipla andra studier , nämligen att homeopati är totalt verkningslöst , får en homeopat från Tranås fnatt , befarar kanske att inkomsterna hotas och skriver till Smålands Tidningen den 6/9 följande:  Homeopati stort hot mot läkemedelsindustrin   I mitt tycke en skrattretande rubrik och ett välkänt retoriskt knep med vändning i motsatsen - byt position med motståndaren genom att anklaga fienden för ditt eget "brott"
Homeopati inget annat än rena kvacksalveriet  SmT 10 sept 2005 - Så har den medicinska vetenskapen  för femtioelfte gången konstaterat  homeopatins  totala verkningslöshet. Denna gång publicerades avslöjandet i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet (vol. 366, nr 9487, sidorna 726-732)
Drevet är igång och nu ska häxan brännas  Smt 19 sept 2005  - "Jag är inte bara kriminell, cyniskt utkalkylerande utnyttjar jag människors desperata sökande efter bot och bättring för egen vinnings skull och gör med detta mig skyldig till bedrägeri" skriver homeopaten Siemen Kristensson från Tranås.
Överdrifter för att framstå som offer  - Kristiansen tar till oerhörda överdrifter för att få sig själv att framstå som ett oskyldigt offer och mig och Ulf Brettstam som häxjägare. De rent språkliga problemen, som huruvida två personer verkligen kan vara ett drev och två insändar lever upp till epitetet häxjakt , lämnar jag därhän.  Lowe Aspviken (Tranås)
opublicerat men inskickat  Hade homeopatkurerna kunnat uppvisa en bråkdel  av den kraftfullhet  Simen Kristiansen gör i sina ordlekar,  skulle troligen dessa kurer kunnat visa på resultat utöver placeboeffekten.   - Homeopati i sig själv , saknar helt effekt. Måhända ligger detta oumkullrunkeliga faktum bakom en del av den frustration Kristiansen ger uttryck för i sina färgstarka men saksvaga försvarsrepliker för homeopatin i SmT den 6 och 14/9.
Då Simen Kristiansen anklagat mig för förtal den 14/9 tog redaktionen in följande onsd.21/9  Som legitimerad läkare har jag en flertusenårig etisk plikt ( den Hippokratiska eden) att följa, som innebär att ge saklig och korrekt information till aktuella och presumtiva patienter om sjukdomar och deras möjliga behandling.  .....

”Vad är pseudovetenskap -del 1”  Sven Ove Hansson i VoF nr 2/ 2008
”Vad är pseudovetenskap -del 2”  Sven Ove Hansson i VoF nr 3/ 2008


"Copyright Ulf Brettstam 2004

När The Lancet publicerade en metastudie om homeopati som bekräftade vad som redan var känt från multipla andra studier , nämligen att homeopati är totalt verkningslöst , får en homeopat från Tranås fnatt , befarar kanske att inkomsterna hotas och skriver till Smålands Tidningen den 6/9 följande:  Homeopati stort hot mot läkemedelsindustrin   I mitt tycke en skrattretande rubrik och ett välkänt retoriskt knep med vändning i motsatsen - byt position med motståndaren genom att anklaga fienden för ditt eget "brott"

Homeopati inget annat än rena kvacksalveriet  SmT 10 sept 2005 - Så har den medicinska vetenskapen  för femtioelfte gången konstaterat  homeopatins  totala verkningslöshet. Denna gång publicerades avslöjandet i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet (vol. 366, nr 9487, sidorna 726-732)

Drevet är igång och nu ska häxan brännas  Smt 19 sept 2005  - "Jag är inte bara kriminell, cyniskt utkalkylerande utnyttjar jag människors desperata sökande efter bot och bättring för egen vinnings skull och gör med detta mig skyldig till bedrägeri" skriver homeopaten Siemen Kristensson från Tranås.

Överdrifter för att framstå som offer  - Kristiansen tar till oerhörda överdrifter för att få sig själv att framstå som ett oskyldigt offer och mig och Ulf Brettstam som häxjägare. De rent språkliga problemen, som huruvida två personer verkligen kan vara ett drev och två insändar lever upp till epitetet häxjakt , lämnar jag därhän.  Lowe Aspviken (Tranås)

opublicerat men inskickat  Hade homeopatkurerna kunnat uppvisa en bråkdel  av den kraftfullhet  Simen Kristiansen gör i sina ordlekar,  skulle troligen dessa kurer kunnat visa på resultat utöver placeboeffekten.   - Homeopati i sig själv , saknar helt effekt. Måhända ligger detta oumkullrunkeliga faktum bakom en del av den frustration Kristiansen ger uttryck för i sina färgstarka men saksvaga försvarsrepliker för homeopatin i SmT den 6 och 14/9.

Då Simen Kristiansen anklagat mig för förtal den 14/9 tog redaktionen in följande onsd.21/9  Som legitimerad läkare har jag en flertusenårig etisk plikt ( den Hippokratiska eden) att följa, som innebär att ge saklig och korrekt information till aktuella och presumtiva patienter om sjukdomar och deras möjliga behandling.  .....


”Vad är pseudovetenskap -del 1”  Sven Ove Hansson i VoF nr 2/ 2008

”Vad är pseudovetenskap -del 2”  Sven Ove Hansson i VoF nr 3/ 2008


brettstams_debattsidor.html

"Copyright Ulf Brettstam 2004

 

Homeopati