Eva Fernvall och Kristina Fluur Hedman från Vårdförbundet skrev en debattartikel i Dagens Medicin när läkare hade kritiserat Distriktsköterskornas möjlighet till utökade befogenheter:
Viktigare att se till patienternas behov än att försvara revir inom sjukvården
Fernvall och Fluur Hedman argumenterar för att sköterskor ska vara patientens första möte i vården och inte de fåtaliga läkarna. Läkarna ska ägna sig åt "mer kvalificerade arbetsuppgifter" istället och ytterligare subspecialisera sig.
Jag replikerade  2 juni 2004 med  "Sjuksköterskor kan aldrig ersätta läkare i sjukvården" - Läkarkårens argument grundar sig på ambitionen att värna patienternas rätt till medicinska, kvalitativt acceptabla, initiala bedömningar. Detta upplägg ger också den mest kostnadseffektiva vården. -
Meta Wiborgh gav "eldunderstöd" 18 aug 2004 med "Det är hög tid för Eva Fernvall att sätta patienterna i centrum." där hon slår ett slag för familjeläkarsystemet Socialminister Lars Engqvist på sin tid  propagerade för i Nationella handlingsplanen, samtidigt som hon kritiserar Fernvall för att vara motståndare till att våra patienter skulle få ha en egen familjeläkare.
Fernvall svarade 1 sept 2004 med "Vården kan inte byggas för att passa vissa yrkestitlar"- Vårdförbundet vill att patienten ska få en lots inom vården, någon som är ansvarig för just den patienten. Det kan vara en undersköterska, en sjukgymnast, sjuksköterska eller läkare, vilken kompetens som behövs avgörs av individens behov. - skrev hon bland annat.
Den 15 sept tog Dagens Medicin in mitt svar "Läkarsekreterare kan ofta ersätta sjuksköterskor"  -Det är idag välkänt och föga kontroversiellt att säga att sjuksköterskans arbetsuppgifter till ca 70% utgörs av administrativa insatser kring dokumentation och medicinhantering samt arbetsledning utan direkt patientkontakt och att hon/han därmed till stor del är utbytbar av administrativt utbildade som t.ex. läkarsekreterare. Klart att yrkesidentiteten för sjuksköterskan blivit otydlig och inte lika självklar som den en gång var , när man faktiskt ansvarade för huvuddelen av omvårdnaden. -
Fernvall svarade 29 sept 2004 med Brettstam utgår från yrkesgrupper - jag utgår fån patientbehoven där hon, som jag ser det, enbart upprepar sina slagdängor.
Slutreplik 6 okt 2004 Eva Fernvall undviker den avgörande frågan i vår debatt  Fernvall undviker nogsamt och av lättförståeliga skäl, den avgörande frågan i denna "debatt" - vem är det som ska tolka och bedöma patientens behov - eller för att tala klartext - vem ska sätta diagnosen? skriver Ulf Brettstam Eksjö.

"Copyright Ulf Brettstam 2004


Eva Fernvall och Kristina Fluur Hedman från Vårdförbundet skrev en debattartikel i Dagens Medicin när läkare hade kritiserat Distriktsköterskornas möjlighet till utökade befogenheter:

Viktigare att se till patienternas behov än att försvara revir inom sjukvården

Fernvall och Fluur Hedman argumenterar för att sköterskor ska vara patientens första möte i vården och inte de fåtaliga läkarna. Läkarna ska ägna sig åt "mer kvalificerade arbetsuppgifter" istället och ytterligare subspecialisera sig.

Jag replikerade  2 juni 2004 med  "Sjuksköterskor kan aldrig ersätta läkare i sjukvården" - Läkarkårens argument grundar sig på ambitionen att värna patienternas rätt till medicinska, kvalitativt acceptabla, initiala bedömningar. Detta upplägg ger också den mest kostnadseffektiva vården. -

Meta Wiborgh gav "eldunderstöd" 18 aug 2004 med "Det är hög tid för Eva Fernvall att sätta patienterna i centrum." där hon slår ett slag för familjeläkarsystemet Socialminister Lars Engqvist på sin tid  propagerade för i Nationella handlingsplanen, samtidigt som hon kritiserar Fernvall för att vara motståndare till att våra patienter skulle få ha en egen familjeläkare.

Fernvall svarade 1 sept 2004 med "Vården kan inte byggas för att passa vissa yrkestitlar"Vårdförbundet vill att patienten ska få en lots inom vården, någon som är ansvarig för just den patienten. Det kan vara en undersköterska, en sjukgymnast, sjuksköterska eller läkare, vilken kompetens som behövs avgörs av individens behov. - skrev hon bland annat.

Den 15 sept tog Dagens Medicin in mitt svar "Läkarsekreterare kan ofta ersätta sjuksköterskor"  -Det är idag välkänt och föga kontroversiellt att säga att sjuksköterskans arbetsuppgifter till ca 70% utgörs av administrativa insatser kring dokumentation och medicinhantering samt arbetsledning utan direkt patientkontakt och att hon/han därmed till stor del är utbytbar av administrativt utbildade som t.ex. läkarsekreterare. Klart att yrkesidentiteten för sjuksköterskan blivit otydlig och inte lika självklar som den en gång var , när man faktiskt ansvarade för huvuddelen av omvårdnaden. -

Fernvall svarade 29 sept 2004 med Brettstam utgår från yrkesgrupper - jag utgår fån patientbehoven där hon, som jag ser det, enbart upprepar sina slagdängor.

Slutreplik 6 okt 2004 Eva Fernvall undviker den avgörande frågan i vår debatt  Fernvall undviker nogsamt och av lättförståeliga skäl, den avgörande frågan i denna "debatt" - vem är det som ska tolka och bedöma patientens behov - eller för att tala klartext - vem ska sätta diagnosen? skriver Ulf Brettstam Eksjö.


"Copyright Ulf Brettstam 2004

Vårdförbundet