Denna debatt startade med en artikel i Läkartidningen 0639 s 2885-86, författad av Johan Cullberg och Jan-Olof Forsén (RSMH)


Psykiatrin är inte mogen för tvångsbehandling i öppenvården

Där författarna går till storms mot; psykosvården av idag, antipsykotisk medicinering i allmänhet, och injektionsbehandling i synnerhet, landets psykiaterkollegor som, enligt författarna, medvetet felbehandlar sina psykospatienter med ”kemisk lobotomi” och saknar förmåga till ett respektfullt bemötande av sina patienter och vägrar ”göra rättning i ledet” genom att ta till sig expertgruppers ”påfund”. ( Expertgrupper = de som delar Cullberg:s uppfattning om hur psykosvård bäst bedrives? ) Läkartidningen 2006 nr 39 sid 2885-6.


Åter till den ideologiska skyttegraven

Min replik till Cullberg Läkartidningen 2006 nr 40 s 2930, där jag hävdar att Cullberg åter ställt sig på ”barrikaderna” som ideologiskt ”rättänkande” förkämpe för våra patienter och deras anhöriga.


Dags att vi får möjlighet till tvångs- behandling i psykiatrisk öppenvård

Prof. Lars Jacobsson Norrlands Universitetssjukhus, ifrågasätter Cullbergs etik och verklighetsförankring i synen på hur det är att leva i en psykotisk värld. Läkartidningen 2006 nr 42 sid 3216-17


Patientens rättssäkerhet underordnas psykiatrins resurser och inriktning In på arenan träder den slagkraftige och färgstarke psykiatrichefen från Stockholm, Filipe Costa. Läkartidningen nr 43 2006 sid 3298-9. ”Skiljelinjen i debatten om tvång i öppenvården går mellan dem som kräver att grundorsaken till nuvarande missförhållanden – bris- terna inom psykiatrin och kommunerna – åtgärdas, och dem som mer pragmatiskt vill åtgärda patientens problematiska situation som symtomatiskt resultat av dessa brister.”
Läkartidningen 2006 nr 43 sid 3298-9.Ökat tvång eller bättre organisation?

Cullbergreplik till mig och till Prof. Lars Jacobsson. ”Problemet med lagförslaget om tvång i öppenvården är att det täcker över bristen på långsiktighet från psykiatrin.”
Läkartidningen 2006 nr 42 sid 3217.Öppen psykiatrisk vård med särskilda villkor är tråkigt nog oundgänglig 

Läkartidningen 2006 nr 45 sid 3539-40. ”Miltongruppens förslag är mycket efterlängtat för oss som verkligen månar om våra patienter och deras anhöriga. Men varför tar inte Johan Cullberg ansvar för sin del i 1960- och 70- talens antipsykiatriska våg?”Vettlösa beskyllningar från Brettstam

”Brettstams förlöpning mot min person bör han be om ursäkt för – eller ange stöd för sin »guilt by association«-argumentation.” , ”Då sakliga argument tryter ägnar Brett- stam spaltutrymme åt att sprida hem- malagad dynga”. Läkartidningen 2006 nr 45 sid 3540


Öppenvård med särskilda villkor behövs innan psykiatrin har restaurerats  
»För psykiatrin har detta varit en svår omställning –kan vi överlämna allt ansvar till en individ som uppenbarligen har en starkt reducerad autonomi, inte upp- lever sig som sjuk och som tänker, känner och handlar till synes helt irratio- nellt på ett sätt som skadar honom själv eller andra?«


Frågan om tvång i öppenvård – en äkta etisk konflikt

”Grunden för den aktuella debatten om tvång i psykiatrisk öppenvård är en äkta etisk konflikt mellan beneficens, dvs »göra gott«, och autonomiprincipen, där Miltonutredningen, professor Lars Jacobsson, professor Sten Levander, docent Eva Lindström och jag argumenterar för »göra gott« -principens företräde framför autonomiprincipen.” Läkartidningen nr 50–52 2006 sid 4054


Profylaktisk tvångsmedicinering är att skjuta i halvmörker

”Skulle alla landets psykiatriprofessorer inte kunna hålla stånd mot, eller inte klara att leva i dialog med, en grupp före detta psykiatriska patienter som organiserat sig för att förbättra vården?!”
Läkartidningen 1–2/2007, sidan 56

Ulf Brettstam förväxlar orsak och verkan

Replik till Ulf Brettstam: I stället för att granska mina läroböcker citerar han ur tidskriften Socialpolitik en intervju med f d medarbetare i Nacka-projektet. Där kritiserade jag oskicket att personalen inte alltid bar namnskylt. Som klinikchef hade jag ett ovillkorligt, men inte alltid populärt, krav på tydlig namnskylt och yrkesbeteckning bland personalen. Antipsykiatri?


Vi sitter i samma båt och borde ro åt samma håll – på vetenskaplig grund

”Costa, Forsén och Cullberg (CFC) vill reformera psykiatrin innan de är beredda att ta ställning till behovet av tvång i öppenvård (Läkartidningen 1–2/2007, sidan 56). Det betyder år/decennier av väntan. Tvång kan införas om några månader och kan spara liv direkt.”
»Göra gott«-principen bör ges företräde

”Så kunde Johan Cullberg (JC) i LT 1–2/2007 (sidorna 56-7) till slut och med stolthet bekänna sin delaktighet i avhospitaliseringsvågen och till och med medge att patienter hamnade i misär som en konsekvens av denna »reform«.” läkartidningen nr 7 2007 sid 518, 521.Återinför försöksutskrivningen!

läkartidningen nr 7 2007 sid 518. ”Jag anser definitivt att det finns ett tvång som är till godo både för patienten och samhället och som sträcker sig långt utanför den nuvarande lagstiftningen! Vad lever kollegan Cullberg i för verklighet!?” Skriver Överläkare Sixten Arosenius, Hässleholm.


Om vikten av »social ingenjörskonst« i psykiatrin

»Vi behöver nya unga ›antipsykiatriska‹ krafter i den psykiatriska familjen som med hjärtat till vänster och en någorlunda pragmatisk hjärna förmår vitalisera vårt tänkande ...«
Filip Costa i replik till kritikerna. Läkartidningen nr 7 2007 sid 516-17


Först en förbättrad vård, sedan tvång

Svar till Arozenius, Lindström, Levander och Brettstam: 
Läkartidningen nr 7 2007 sid 521


Mer samsyn krävs för samarbete mellan psykiatrin och brukarna


Sten Levander och Eva Lindström i Läkartidningen nr 8 2007 sid 605-606. ”»Tyckiatrin har vi bakom oss, och det elände som den förde med sig vill vi inte ha tillbaka.«
Tvångsbehandling i öppenvård utan effekt, enligt Cochrane

Cullberg vantolkar en öppenvårdsstudie på kriminella amerikaner.
läkartidningen nr 13 2007 sid 1021Mer om vikten av »social ingenjörskonst« i psykiatrin

Läkartidningen nr 17 2007 sid 1337-8 Prof. Lars Jacobsson Umeå. ”Det fanns en föreställning om att mentalvården låste in de här patienterna för ros skull, och fick de bara komma ut i egna lägenheter och sköta sig själva skulle de må mycket bättre. Jag menar att den här inställningen fortfarande finns på många håll inom socialtjänsten. ” Läkartidningen nr 17 2007 sid 1337-38


Antipsykiatrisk hållning vandringslögn om RSMH

RSMH är kritiskt till tvångsmedicinering och tvångsbehandling. Men påståenden om att RSMH skulle ha en antipsykiatrisk inställning är gripet ur luften – det är en vandringslögn som under många år spridits av en liten grupp krypskyttar inom psykiaterkåren. läkartidningen nr 26–27 sid 2005-6

Med repliken från Levander-Lindström: 

”Ibland är det klokt att underkasta sig” , ” klinisk psykiatrisk forskning är satt på undantag, och ett skäl är den antipsykiatriska vänstervåg som 68-generationen stod för. Det är bättre om RSMH samarbetar med akademin.”


Förföljelsen av psykiatrin – nya påhopp

Prof emeritus Sten Levander i Läkartidningen nr 40 2007 sid 2901, ”Likt forna tiders upptäckts- resande studerar sociologer, jurister och blivande urologer psykiatrin iförda mentala khakikortbyxor, hängslen och tropikhjälm, med självklar utgångspunkt i vår primitivitet och den egna herrefolkstillhörigheten.”


Costas värld och min

Detta får bli slutklämmen på denna debattserie. Prof . emeritus Sten Levander igen.
Läkartidningen nr 44 2007 sid 3293, replik på en tidigare artikel av Filip Costa nr 42 2007 sid 3020-1. ” Amatörpsykiatrer går det 17 på dussinet med förre gene- raldirektören för Socialsty- relsen, Bror Rexed, först ut och Eva Kärfve/ Thomas Brante som nutida represen- tanter. Därför har disciplinen förlorat sin »lyskraft« (Lars Werkö i LT 38/2007, sidorna 2652-3)”

Passar på att tacka Sten Levander för hans aldrig sviktande engagemang för våra patienter och hans mod att uttrycka politiskt - ideologiskt ”inkorrekta sanningar”. Personligen tycker jag att Stens retoriska slagkraft är oöverträffad. Trist nog är den för ”osvensk ” för de ”akademiska kretsarna, men än mer så för tjänstemännen i statliga myndigheter med vårdsektorn som ansvarsområde.


Ulf Brettstam, Nässjö
Aug 2011

Denna debatt startade med en artikel i Läkartidningen 0639 s 2885-86,  författad av Johan Cullberg och Jan-Olof Forsén  (RSMH)Psykiatrin är inte mogen för tvångsbehandling i öppenvården


Där författarna går till storms mot;  psykosvården av idag, antipsykotisk medicinering i allmänhet, och injektionsbehandling i synnerhet, landets psykiaterkollegor som, enligt författarna, medvetet felbehandlar sina psykospatienter med ”kemisk lobotomi” och saknar förmåga till ett respektfullt bemötande av sina patienter och vägrar ”göra rättning i ledet” genom att ta till sig expertgruppers ”påfund”. ( Expertgrupper = de som delar Cullberg:s uppfattning om hur psykosvård bäst bedrives? ) Läkartidningen 2006 nr 39 sid 2885-6.Åter till den ideologiska skyttegraven


Min replik till Cullberg Läkartidningen 2006 nr 40 s 2930, där jag hävdar att Cullberg åter ställt sig på ”barrikaderna” som ideologiskt ”rättänkande” förkämpe för våra patienter och deras anhöriga.Dags att vi får möjlighet till tvångs- behandling i psykiatrisk öppenvård


Prof. Lars Jacobsson Norrlands Universitetssjukhus,  ifrågasätter Cullbergs etik och verklighetsförankring i synen på hur det är att leva i en psykotisk värld. Läkartidningen 2006 nr 42 sid 3216-17Patientens rättssäkerhet underordnas psykiatrins resurser och inriktning  In på arenan träder den slagkraftige och färgstarke psykiatrichefen från Stockholm, Filipe Costa. Läkartidningen nr 43 2006  sid 3298-9. ”Skiljelinjen i debatten om tvång i öppenvården går mellan dem som kräver att grundorsaken till nuvarande missförhållanden – bris- terna inom psykiatrin och kommunerna – åtgärdas, och dem som mer pragmatiskt vill åtgärda patientens problematiska situation som symtomatiskt resultat av dessa brister.”

Läkartidningen 2006 nr 43 sid 3298-9.
Ökat tvång eller bättre organisation?


Cullbergreplik till mig och till Prof. Lars Jacobsson.  ”Problemet med lagförslaget om tvång i öppenvården är att det täcker över bristen på långsiktighet från psykiatrin.”

Läkartidningen 2006 nr 42 sid 3217.
Öppen psykiatrisk vård med särskilda villkor är tråkigt nog oundgänglig


Läkartidningen 2006 nr 45 sid 3539-40.  ”Miltongruppens förslag är mycket efterlängtat för oss som verkligen månar om våra patienter och deras anhöriga. Men varför tar inte Johan Cullberg ansvar för sin del i 1960- och 70- talens antipsykiatriska våg?”
Vettlösa beskyllningar från Brettstam


”Brettstams förlöpning mot min person bör han be om ursäkt för – eller ange stöd för sin »guilt by association«-argumentation.” , ”Då sakliga argument tryter ägnar Brett- stam spaltutrymme åt att sprida hem- malagad dynga”. Läkartidningen 2006 nr 45 sid 3540Öppenvård med särskilda villkor behövs innan psykiatrin har restaurerats  

»För psykiatrin har detta varit en svår omställning –kan vi överlämna allt ansvar till en individ som uppenbarligen har en starkt reducerad autonomi, inte upp- lever sig som sjuk och som tänker, känner och handlar till synes helt irratio- nellt på ett sätt som skadar honom själv eller andra?«Frågan om tvång i öppenvård – en äkta etisk konflikt


Grunden för den aktuella debatten om tvång i psykiatrisk öppenvård är en äkta etisk konflikt mellan beneficens, dvs »göra gott«, och autonomiprincipen, där Miltonutredningen,  professor Lars Jacobsson, professor Sten Levander,  docent Eva Lindström och jag argumenterar för »göra gott« -principens företräde framför autonomiprincipen.”  Läkartidningen nr 50–52 2006 sid 4054Profylaktisk tvångsmedicinering är att skjuta i halvmörker


Skulle alla landets psykiatriprofessorer inte kunna hålla stånd mot, eller inte klara att leva i dialog med, en grupp före detta psykiatriska patienter som organiserat sig för att förbättra vården?!”

Läkartidningen 1–2/2007, sidan 56


Ulf Brettstam förväxlar orsak och verkan


Replik till Ulf Brettstam: I stället för att granska mina läroböcker citerar han ur tidskriften Socialpolitik en intervju med f d medarbetare i Nacka-projektet. Där kritiserade jag oskicket att personalen inte alltid bar namnskylt. Som klinikchef hade jag ett ovillkorligt, men inte alltid populärt, krav på tydlig namnskylt och yrkesbeteckning bland personalen. Antipsykiatri?Vi sitter i samma båt och borde ro åt samma håll – på vetenskaplig grund


”Costa, Forsén och Cullberg (CFC) vill reformera psykiatrin innan de är beredda att ta ställning till behovet av tvång i öppenvård (Läkartidningen 1–2/2007, sidan 56). Det betyder år/decennier av väntan. Tvång kan införas om några månader och kan spara liv direkt.”

»Göra gott«-principen bör ges företräde


Så kunde Johan Cullberg (JC) i LT 1–2/2007 (sidorna 56-7) till slut och med stolthet bekänna sin delaktighet i avhospitaliseringsvågen och till och med medge att patienter hamnade i misär som en konsekvens av denna »reform«.” läkartidningen nr 7 2007 sid 518, 521.
Återinför försöksutskrivningen!


läkartidningen nr 7 2007 sid 518.  ”Jag anser definitivt att det finns ett tvång som är till godo både för patienten och samhället och som sträcker sig långt utanför den nuvarande lagstiftningen! Vad lever kollegan Cullberg i för verklighet!?” Skriver Överläkare Sixten Arosenius, Hässleholm.Om vikten av »social ingenjörskonst« i psykiatrin


»Vi behöver nya unga ›antipsykiatriska‹ krafter i den psykiatriska familjen som med hjärtat till vänster och en någorlunda pragmatisk hjärna förmår vitalisera vårt tänkande ...«

Filip Costa i replik till kritikerna. Läkartidningen nr 7 2007 sid 516-17Först en förbättrad vård, sedan tvång


Svar till Arozenius, Lindström, Levander och Brettstam: 

Läkartidningen nr 7 2007 sid 521Mer samsyn krävs för samarbete mellan psykiatrin och brukarnaSten Levander och Eva Lindström i Läkartidningen nr 8 2007 sid 605-606. ”»Tyckiatrin har vi bakom oss, och det elände som den förde med sig vill vi inte ha tillbaka.«

Tvångsbehandling i öppenvård utan effekt, enligt Cochrane


Cullberg vantolkar en öppenvårdsstudie på kriminella amerikaner.

läkartidningen nr 13 2007 sid 1021
Mer om vikten av »social ingenjörskonst« i psykiatrin


Läkartidningen nr 17 2007 sid 1337-8 Prof. Lars Jacobsson Umeå. ”Det fanns en föreställning om att mentalvården låste in de här patienterna för ros skull, och fick de bara komma ut i egna lägenheter och sköta sig själva skulle de må mycket bättre. Jag menar att den här inställningen fortfarande finns på många håll inom socialtjänsten. ” Läkartidningen nr 17 2007 sid 1337-38Antipsykiatrisk hållning vandringslögn om RSMH


RSMH är kritiskt till tvångsmedicinering och tvångsbehandling. Men påståenden om att RSMH skulle ha en antipsykiatrisk inställning är gripet ur luften – det är en vandringslögn som under många år spridits av en liten grupp krypskyttar inom psykiaterkåren.  läkartidningen nr 26–27 sid 2005-6


Med repliken från Levander-Lindström:


Ibland är det klokt att underkasta sig” , ” klinisk psykiatrisk forskning är satt på undantag, och ett skäl är den antipsykiatriska vänstervåg som 68-generationen stod för. Det är bättre om RSMH samarbetar med akademin.”Förföljelsen av psykiatrin – nya påhopp


Prof emeritus Sten Levander i Läkartidningen nr 40 2007 sid 2901, ”Likt forna tiders upptäckts- resande studerar sociologer, jurister och blivande urologer psykiatrin iförda mentala khakikortbyxor, hängslen och tropikhjälm, med självklar utgångspunkt i vår primitivitet och den egna herrefolkstillhörigheten.”Costas värld och min


Detta får bli slutklämmen på denna debattserie. Prof . emeritus Sten Levander igen.

Läkartidningen nr 44 2007 sid 3293, replik på en tidigare artikel av Filip Costa nr 42 2007 sid 3020-1. ” Amatörpsykiatrer går det 17 på dussinet med förre gene- raldirektören för Socialsty- relsen, Bror Rexed, först ut och Eva Kärfve/ Thomas Brante som nutida represen- tanter. Därför har disciplinen förlorat sin »lyskraft« (Lars Werkö i LT 38/2007, sidorna 2652-3)”


Passar på att tacka Sten Levander för hans aldrig sviktande engagemang för våra patienter och hans mod att uttrycka  politiskt - ideologiskt  ”inkorrekta  sanningar”. Personligen tycker jag att Stens retoriska slagkraft är oöverträffad. Trist nog är den för ”osvensk ” för de ”akademiska kretsarna, men än mer så för tjänstemännen i statliga myndigheter med vårdsektorn som ansvarsområde.Ulf Brettstam, Nässjö

Aug 2011


Tvangsvardsdebatt.html