Politik och ideologi i sjukvård och media

Denna  samlingssida är ett försök att organisera, återge och referera olika vård och-omsorgs relaterade debatter och artiklar med relevant bakgrundsmaterial och källdata.  
Den avsett röda tråden, eller minsta gemensamma nämnare, är  hur den enskilde individens rättigheter och integritet kränks av hur organisationer och myndigheter, ideologiska och politiska intressegrupper agerar i  samhället. Min drivkraft och inspiration får jag genom  arbetet som psykiatriker och vad  mina patienters förtroenden och deras öden lärt mig. 
Åsikter och uppfattningar som uttrycks på dessa sidor är mina egna. Domänägaren och internetleverantören kanske delar dessa uppfattningar, kanske gör de det inte.
                   
Narconondebatt        Lars Isakssondebatt       Hyrläkardebatt
Homeopati     Läkaren - Etiken - Läkemedelsbolagen    Mäns våld mot kvinnor 
Moderaterna      Politik - Patient - Läkare       Socialismen och barnen 
Socialstyrelsen      Tvångsvårdsdebatt          Vårdförbundet
Mediarummet       Cullbergdebatten           Curriculum VitaeBesöksstatistik          Mailkommentarer         Journalgrodor
Föreläsningar från Filosoficirkeln i Lund  och  Mina urval  från dessa föreläsningar
Ett stort och varmt tack till Andres Heldal-Lund och hans webbportal om Scientologin


"Copyright Ulf Brettstam 2004Politik och ideologi i sjukvård och media


Denna  samlingssida är ett försök att organisera, återge och referera olika vård och-omsorgs relaterade debatter och artiklar med relevant bakgrundsmaterial och källdata.  

Den avsett röda tråden,  eller minsta gemensamma nämnare, är  hur den enskilde individens rättigheter och integritet kränks av hur organisationer och myndigheter,  ideologiska och politiska intressegrupper agerar i  samhället.  Min drivkraft och inspiration får jag genom  arbetet som psykiatriker och vad  mina patienters förtroenden och deras öden lärt mig. 

Åsikter och uppfattningar som uttrycks på dessa sidor är mina egna. Domänägaren och internetleverantören kanske delar dessa uppfattningar, kanske gör de det inte.

                                     

Narconondebatt               Lars Isakssondebatt              Hyrläkardebatt

Homeopati          Läkaren - Etiken - Läkemedelsbolagen       Mäns våld mot kvinnor 

Moderaterna            Politik - Patient - Läkare             Socialismen och barnen 

Socialstyrelsen           Tvångsvårdsdebatt                   Vårdförbundet

Mediarummet              Cullbergdebatten                      Curriculum Vitae
Besöksstatistik                    Mailkommentarer                 Journalgrodor

Föreläsningar från Filosoficirkeln i Lund   och   Mina urval   från dessa föreläsningar

Ett stort och varmt tack till Andres Heldal-Lund och hans webbportal om Scientologin"Copyright Ulf Brettstam 2004

 

BRETTSTAMS DEBATTSIDOR